Autor - Eliška Bilská

AvatarAktuálna študentka prešovskej univerzity.
Milovníčka hudby a tanca, ktorá vo voľnom čase rada tvorí a fotí.
Počas štúdia na strednej škole sa zúčastnila niekoľkých súťaži či už sa to týkalo fotografie alebo písania.