Rozhovory Spravodajstvo

Docentka Marta Vojteková: „Cudzie jazyky sú nástrojom na spoznávanie nových kultúr.“

(Foto: Marta Vojteková)

Vedeli ste, že 26. september je Európskym dňom jazykov? Tento deň sa oslavuje z iniciatívy Rady Európy od roku 2001 a jeho cieľom je podpora mnohojazyčnosti Európskej únie a motivácia ľudí, aby sa učili jazyky. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate nielen o oslavách dňa jazykov, ale aj o tom, ako sa čo najefektívnejšie učiť cudzie jazyky.

Ulička jazykov (Foto: Marta Vojteková)
Ulička jazykov (Foto: Marta Vojteková)

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity sa 28. septembra podieľala na organizácii Európskeho dňa jazykov v Košiciach. „Počas podujatia sme v uličke jazykov prezentovali fakultu a možnosti štúdia jazykov na fakulte, konkrétne anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského, ukrajinského a ruského jazyka. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity mala v jazykovej uličke na Hlavnej ulici v Košiciach vlastný stánok,“ vyjadrila sa pre Unipo Press docentka Marta Vojteková, ktorá s doc. Annou Petríkovou a študentmi zastupovala Prešovskú univerzitu na Európskom dni jazykov v Košiciach. „Pre žiakov základných a študentov stredných škôl sme pripravili kvízy z jednotlivých jazykov a kultúr. Prostredníctvom nich sa mali žiaci a študenti zabaviť, niečo nové sa naučiť a zároveň si mali uvedomiť význam a krásu jazykovej pestrosti Európy. Za správne vyplnené kvízy mohli vyhrať od hlavného organizátora (Kancelárie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku) rôzne zaujímavé ceny,“ dodala M. Vojteková. Účastníci podujatia sa mohli okrem iného tešiť aj na viacjazyčné hudobné vystúpenia žiakov a študentov prešovského a košického kraja. Organizátori vyhlásili výsledky súťaže Prelož a zaspievaj a taktiež súťaže o najlepší cudzojazyčný komiks. Sprievodný program Európskeho dňa jazykov prebiehal aj v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, kde sa premietala séria krátkych filmov v pôvodných jazykoch.

Pre študentov boli pripravené jazykové kvízy (Foto: Marta Vojteková)
Pre študentov boli pripravené jazykové kvízy (Foto: Marta Vojteková)

Dilema s názvom cudzí jazyk

Mnohojazyčnosť, predovšetkým u mladých ľudí, sa v súčasnosti považuje za samozrejmosť. V dnešnej dobe sa ľudia môžu učiť rôzne, často aj exotické jazyky. Ako si však vybrať ten správny cudzí jazyk? Na túto otázku, ale aj mnohé iné, odpovedala docentka Vojteková z Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Prečo sa učiť cudzie jazyky a ktoré jazyky sú v súčasnosti v kurze?

Dôvodov, prečo sa učiť cudzí jazyk, je veľa. K tým hlavným patrí schopnosť pracovať či študovať v zahraničí, snaha získať lepšiu prácu na Slovensku či túžba porozumieť ľuďom z iných krajín alebo spoznať ich kultúru. Dorozumievacím jazykom lingua franca je v súčasnej dobe nepochybne angličtina, avšak zabúdať nesmieme ani na ďalšie jazyky, na význam a potrebu ich štúdia. Obzvlášť to platí pre slovanské jazyky, ktoré sú mnohokrát opradené mýtom o ich stopercentnej zrozumiteľnosti či dokonca o ich ovládaní. Tento mýtus jestvuje na východnom Slovensku v súvislosti s poľštinou. Už na začiatku štúdia poľského jazyka, ktorý na FF PU možno študovať v rámci programu stredoeurópske štúdiá, sa však ukazuje, že opak je pravdou. Potvrdzuje sa aj to, že práve príbuznosť slovanských jazykov, medzijazykové zhody aj rozdiely, sú tými faktormi, ktoré sťažujú nadobudnutie komunikačných kompetencií v druhom jazyku. Kurz je teda jedna vec, realita je vec druhá.

Zastúpenie FF PU na čele s Martou Vojtekovou
Zastúpenie FF PU na Európskom dni jazykov (Foto: Marta Vojteková)

Aké triky by ste poradili študentom pri učení sa jazykov?

V súčasnosti jestvuje mnoho prístupov a metód vo výučbe cudzích jazykov. Moderná je najmä konverzačná metóda, určená je však tým, ktorí už majú isté skúsenosti s jazykom. Pri výučbe jazyka od základov jej musí predchádzať štúdium jazyka na jednotlivých jazykových rovinách, bez toho to jednoducho nejde. Neoceniteľné sú pri výučbe jazyka lektoráty so zahraničným lektorom, ako aj rôzne pobyty v zahraničí (letné školy, stáže, semestrálne pobyty) poskytované cez program Erasmus+, agentúru SAIA alebo inou cestou. Kratší či dlhší pobyt študenta v krajine, ktorej jazyk študuje, je preňho nepochybne prínosom nielen v oblasti posilnenia a zdokonalenia komunikačných kompetencií, ale je to aj možnosť priamo spoznať kultúru danej krajiny a zároveň získať novú životnú skúsenosť.

Čo Vás čaká v najbližšej dobe?

Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií plánuje v Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice dňa 7. novembra filmový večer, počas ktorého sa bude premietať film Pan Wołodyjowski. Ide o spracovanie posledného románu veľkej historickej Trilógie H. Sienkiewicza a podujatie sa koná pri príležitosti roku tohto významného poľského spisovateľa. V tom istom týždni (10. – 11. novembra) sa bude konať medzinárodná vedecká konferencia venovaná slovensko-ukrajinským vzťahom a koncom zimného semestra každoročná akcia pod názvom Slovanské Vianoce. Akcie sú prístupné študentom Prešovskej univerzity, ako aj ostatným záujemcom. Príďte a spoznajte krásu jazykov a kultúr svojich susedov!

Jana Tomaškovičová

 

Avatar

Jana Tomaškovičová

Som zakladateľkou a šéfredaktorkou študentského časopisu Unipo Press, čím sa splnil jeden z mojich snov :). Vďaka práci v časopise som na celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero získala stáž v redakcii markiza.sk. Nemám rada stereotyp, takže aj v časopise prispievam do rôznych kategórií, ale mojou vášňou sa stali divadlá a divadelné predstavenia :)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *