Spravodajstvo

Ak si ešte chceš podať prihlášku na UNIPO

(Foto: pixabay.com)

Zatiaľ čo nám doznela Veľká noc a myšlienky pomaly znova začínajú víriť okolo záverečnej práce, možno s blížiacim sa koncom ročníka váhaš, čo ďalej a ešte si sa neprihlásil na ďalšie štúdium. Práve pre nerozhodných, nerozhodnutých ľudí alebo aj pre takých, ktorí chcú dobre poradiť vlastným kamošom zaujímajúcim sa o štúdium na vysokej škole, sú určené nasledujúce riadky, v ktorých nájdeš zhrnuté informácie o odboroch v rámci našej univerzity, na ktoré je ešte možné podať si prihlášku.

FF, FHPV, PF, FŠ

Najprv je potrebné skonštatovať, že Filozofická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity už uzavreli prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium a aktuálne ti prihlášku na štúdium nevezmú. Avšak pre finišujúcich študentov 2. stupňa štúdia čakajú na niektorých študijných programoch možnosti v podobe pokračovania v štúdiu na 3. stupni. Na doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte je možné podať prihlášku do 22. 5. a na Pedagogickej fakulte do 27. 5.

Iná situácia je na Fakulte športu. Športovo zdatní študenti si prídu na svoje, lebo pre nich je k dispozícii možnosť odoslať prihlášku dodatočne, a to až do 15. augusta. Týka sa to odborov Šport a zdravie, Trénerstvo a Učiteľstvo telesnej výchovy (aj v kombinácii) v prvom stupni štúdia. Pre magisterské štúdium odborov Trénerstvo a Učiteľstvo telesnej výchovy (+ Telesná výchova v kombinácii) je určený konečný termín odovzdania prihlášok v posledný aprílový deň. Ak je reč o odbore Športová edukológia, pre záujemcov o doktorandské štúdium je otvorené prihlasovanie až do 6. 6.

GTF, PBF, FZO, FM

Gréckokatolícka teologická fakulta sa rozhodla predĺžiť termín podávania prihlášok do 30. 4. 2017 a záujemcom ponúka viacero študijných odborov. Na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte budú očakávať prihlášky študentov až do 15. augusta, čo je termín, keď je možné podať prihlášky na všetky fakultou zabezpečované odbory v rámci prvého a druhého stupňa štúdia.

Fakulta zdravotníckych odborov1. kolo podávania prihlášok uzavrela, a tak by si tam teraz posielal svoju prihlášku zbytočne.

Čo sa týka Fakulty manažmentu, na prvý aj druhý stupeň, ako denného, tak aj externého štúdia, máš možnosť podať prihlášku do 30. 4. 2017 (čo je predlžený termín oproti pôvodnému 31. 3.). Týka sa odborov Manažment, Environmentálny manažment a rovnako tak aj odboru Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo. V 3. stupni štúdia je konečný termín podávania prihlášok určený na 31. 5.

Avatar

Patrik Čigáš

Roztržitý puntičkár s citom pre nezvyčajné veci. Rozplývam sa v britskom humore, hľadajúc základnú otázku života, vesmíru a vôbec. Často sa venčím na čerstvom vzduchu v pekných pozostatkoch slovenských lesov. No a popritom všetkom píšem, aby som nezabudol čo sa vlastne stalo. Moja pozornosť pritom smeruje hlavne na knihy, vychytávky z internetu a zaujímavé kultúrne podujatia.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *