Literatúra

Keď sa stretnú kresťan, moslim a žid… alebo kniha o potrebe dialógu

Kniha rozhovorov pod názvom Stretnú sa kresťan, moslim a žid... rozšíri obzory a poskytne nový pohľad na spoločnosť, v ktorej žijeme (Foto: artforum.sk)

Z iniciatívy Mária Nicoliniho z Fóra náboženstiev sa za jeden stôl posadili rabín Miša Kapustin, evanjelický farár Ondrej Prostredník, katolícky kňaz Felix Mária a imám Mohamad Hasna, aby sa podelili o svoj vlastný pohľad na život a na témy, ktoré sa dotýkajú každého jedného z nás. Tieto rozhovory vychádzajú v knihe z vydavateľstva Artforum pod názvom Stretnú sa kresťan, moslim a žid…

Súčasná spoločnosť zažíva krízu, ktorá sa prejavuje v našich medziľudských vzťahoch. Ide o krízu identity, ktorá napokon prerastá do menších či väčších konfliktov. Preto sa diskusia vyznávačov troch rôznych náboženstiev dá pokladať za prvý krok na ceste k lepšej spoločnosti.

Svet okolo nás je pestrý, neustále sa meniaci – dynamický, a preto je potreba dialógu nielen medzi náboženstvami nevyhnutná. Musíme podotknúť, že dialóg nie je ľahká cesta a musí sa uskutočniť, iba keď berieme do úvahy, že jestvujú aj ľudia s opačným postojom: ,,Dialóg je možný tam, kde mám v úcte druhého ako slobodnú bytosť s jej názormi. Ak ich odmietame, znamená to, že druhého nerešpektujeme v jeho slobode, nezaujíma nás jeho názor a usilujeme sa len o to, aby sme jeho názor zdegradovali, spochybnili, zosmiešnili. V podstate nám nejde o dialóg.“

Dialóg, ktorý je poskladaný z rôznych názorov, nám pomáha nielen porozumieť neustále sa meniacemu svetu, ale aj samým sebe. Napokon z toho sa rodí mozaika sveta, kde každý kúsok je iný, a predsa na konci zapadne do celkového obrazu.

Dialóg, ktorý je poskladaný z rôznych názorov, nám pomáha nielen porozumieť neustále sa meniacemu svetu, ale aj samým sebe. Napokon z toho sa rodí mozaika sveta, kde každý kúsok je iný, a predsa na konci zapadne do celkového obrazu.

Okrem často sa skloňujúceho slova ,,dialóg“ sa v knihe nachádzajú jednotlivé výpovede rozdelené do okruhov vysoko aktuálnych tém. Tie sa opierajú nielen o spoločné a rozdielne znaky troch náboženstiev, rôzne pohľady na Boha a večne prítomnú tému – viera versus veda, ale zahŕňajú napríklad aj korupciu, náboženské konflikty, či postoj k homosexualite, extrémizmu, a pod. Kniha tak poskytuje široký záber názorov a rôznych uhlov pohľadu na otázky, ktoré si kladieme.

Osobitne sa v knihe nachádza aj téma islamského extrémizmu, ktorá tvorí výnimku, a nie pravidlo medzi islamskou náboženskou komunitou. ,,Bolo by nesprávne vnímať vzťah moslimov ku kresťanom alebo židom vo svetle nedávnych udalostí alebo vojnových konfliktov.“ Konflikty sa vyskytujú iba v prípade, že sa niekto pomocou náboženstva pokúsi získať politickú moc či vplyv v danej krajine.

Napriek tomu, že kniha hovorí o vážnych témach, je napísaná sviežim jazykom. Odborné slová, ktoré sa v nej vyskytujú, sú zrozumiteľné a odkazujú na bežnú (nielen) náboženskú terminológiu. Kniha je prehľadne rozdelená podľa tém, otázka je vždy zvýraznená a pri jednotlivých výpovediach sa nachádzajú aj mená respondentov (Miša, Ondrej, Felix a Mohamad).

Rozhovory zachytené v knihe Stretnú sa kresťan, moslim a žid… vám dokážu rozšíriť obzory a ponúknuť odpovede. Všetci sa však zhodneme na tom, že rešpekt a vzájomná úcta k ostatným by mala byť v našej spoločnosti samozrejmosťou, a nie príležitostnou výsadou, lebo ,,inak sa nám stále sa zmenšujúci svet stane osudným, pretože nebudeme schopní vedľa seba žiť ako rovnocenní ľudia, ale iba ako spoločenstvá ustavične sa povyšujúce jedno nad druhé.“

Tomáš Fedorko, kníhkupec v Artforum Prešov: ,,V časoch, kedy nás politici strašia ucelenými moslimskými komunitami a zánikom našej domácej (často pochybnej) kultúry, je kniha prinášajúca priateľský a úprimný medzináboženský dialóg potrebná ako soľ. Nie je to ale len o umelo živenom konflikte medzi kresťanstvom a islamom. Je to kniha o akceptácii odlišnosti, diverzity a rozmanitosti pohľadov na Boha, ktorými sa líšia tri hlavné monoteistické náboženstvá. Je dobré, že vyšla a je dobré, že ju môžeme čítať.“

Knižná recenzia vyšla v spolupráci s kníhkupectvom Artforum Prešov

Keď slová nestačia, skryje sa za písmenká. Inšpiráciu hľadá a nachádza vo svojom okolí. Píše poéziu. Má rada dochvílnosť a všade chodí s časovým predstihom. Obľubuje zelený čaj, čokoládu a knihy Jane Austenovej. Zaujíma ju literatúra a spoločenské dianie. V detstve sa túžila stať tenistkou.

Avatar

Natália Turcovská

Keď slová nestačia, skryje sa za písmenká. Inšpiráciu hľadá a nachádza vo svojom okolí. Píše poéziu. Má rada dochvílnosť a všade chodí s časovým predstihom. Obľubuje zelený čaj, čokoládu a knihy Jane Austenovej. Zaujíma ju literatúra a spoločenské dianie. V detstve sa túžila stať tenistkou.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.