Kultúra

Krajské múzeum v Prešove vydalo publikáciu Príbehy zastaveného času 2

(Foto: Barbora Petrášová)

Krajské múzeum v Prešove je významnou inštitúciou s vyše 70-ročnou tradíciou. Spravuje bohatý zbierkový fond, ktorý je prerozdelený do 16 samostatných zbierok. Zbierky poslúžili k vytvoreniu monografie a zároveň predstavujú širokej verejnosti niekoľko desiatok vzácnych zbierkových predmetov prírodovedného, spoločenskovedného a technického charakteru.

Reprezentatívnu publikáciu s názvom Príbehy zastaveného času 2 pod vedením riaditeľa Krajského múzea v Prešove, Ľuboša Olejníka, vytvoril kolektív pracovníkov Krajského múzea v Prešove. Zostavovateľom publikácie sú etnologička Krajského múzea v Prešove, Zuzana Andrejová a Erik Ondria, toho času pracovník Štátneho archívu v Košiciach. Publikácia Príbehy zastaveného času 2 nadväzuje na rovnomennú kolektívnu monografiu, ktorú vydalo Krajské múzeum v Prešove v roku 2017.

(Foto: Barbora Petrášová)

Jednotlivé príspevky zaradené do tejto publikácie sú výsledkom vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti odborných pracovníkov Krajského múzea v Prešove. Články z histórie a histórie umenia zabezpečili Igor Lazorík, Ondrej Glod, Erik Ondria, Ľudmila Šnajderová a Jakub Šnajder. Proces reštaurovania priblížila Ludmila Zozuľáková. Zbierkové predmety zo zbierky botaniky predstavila Elena Dercová a zbierky zoológie Peter Pjenčák. V publikácii majú svoje zastúpenie aj príspevky z oblasti etnografie, ktoré predstavila Zuzana Andrejová.

Súčasťou publikácie je resumé, vyhotovené v dvoch jazykových mutáciách – v anglickom a francúzskom jazyku. Preklad do anglického jazyka zabezpečil Ľubomír Andrej, doktorand Katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Preklad do francúzskeho jazyka zabezpečil lektor Francúzskej aliancie v Košiciach, Samuel Krupský.  Jazykovú korektúru textovej časti v slovenskom jazyku zabezpečila Daniela Peleščáková, dokumentátorka organizačnej jednotky Krajského múzea v Prešove, sídliacej v Hanušovciach nad Topľou. Publikáciu recenzovala Nikoleta Lattová, historička Krajského múzea v Prešove. Prípravu fotografickej zložky pochádzajúcej z archívu Krajského múzea v Prešove do  publikácie zabezpečila fotodokumentátorka múzea, Dana Kačmárová. Súčasťou publikácie sú aj fotografie pochádzajúce zo súkromných archívov. Reprezentatívnu monografiu graficky spracovala firma  ADIN, s.r.o.

Publikácia bola financovaná z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Podiel na jej zostavení má však aj Prešovský samosprávny kraj a všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k jej vzniku.

Veríme, že táto publikácia osloví príbehmi jednotlivých predmetov nielen širokú laickú verejnosť, ale zároveň sa stane odborným príspevkom v rámci interdisciplinárneho prístupu pri výskume a prezentácii predmetov nachádzajúcich sa v našich múzeách.

Publikáciu Príbehy zastaveného času 2 si záujemcovia môžu zakúpiť v Krajskom múzeu v Prešove na Hlavnej 86.

 

Autorka: Barbora Petrášová

Avatar

Martin Bujňák

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *