Spravodajstvo

Mladí geografi si zmerali sily na olympiáde

Súťažiaci najprv absolvovali vedomostný test (Foto: Tomáš Pasternák)

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky na Prešovskej univerzite v Prešove v spolupráci s ABC – Centrom voľného času v Prešove zorganizovala vo štvrtok 10. marca už 44. ročník krajského kola Geografickej olympiády, ktorá sa konala v priestoroch Prešovskej univerzity. Zúčastnili sa jej študenti gymnázií a stredných škôl, ktorí majú geografiu „v malíčku“. Ktovie, možno sa jej budú po skúške dospelosti venovať aj na akademickej pôde našej univerzity.

Geografická olympiáda prebiehala v štyroch kategóriách: A, B, CD a Z. Okrem vedomostného testu súťažiaci v kategóriách A, B a CD absolvovali aj obhajoby svojich vopred zaslaných súťažných prác. Kým prebiehali obhajoby, pre pedagógov a študentov v kategórii Z bol pripravený bohatý odborný program, zahŕňajúci aj prednášku z jednej zo zahraničných exkurzií, tento rok zo západného Balkánu.

Prví dvaja víťazi z každej kategórie každoročne postupujú na celoslovenské kolo Geografickej olympiády, kde sa stretnú tí najlepší zo všetkých krajov Slovenskej republiky.

Na slávnostnom otvorení Geografickej olympiády priblížila predsedníčka odbornej komisie, Monika Ivanová, históriu organizácie tejto súťaže a zároveň privítala všetkých zúčastnených študentov spolu s ich pedagógmi. Nasledoval príhovor dekana Fakulty humanitných a prírodných vied, Reného Matloviča, ktorý zdôraznil, že Prešovská univerzita je stabilná inštitúcia, ktorá prešla akreditáciou a riadi sa princípmi internacionalizácie európskeho školstva. Vďaka tomu jej bolo udelené ocenenie Diploma Supplement Label, ktoré uľahčuje uznávanie diplomov v zahraničí. Študenti majú počas štúdia záujem o zahraničné stáže a iné mobility a niektorí chcú ísť do zahraničia aj pracovať v rámci odboru, ktorý vyštudovali, čo v tomto prípade znamená veľkú komparatívnu výhodu Prešovskej univerzity.

Mladí geografi sa nenechali zahanbiť a všetky úlohy výborne zvládli (Foto: Tomáš Pasternák)
Mladí geografi sa nenechali zahanbiť a všetky úlohy výborne zvládli (Foto: Tomáš Pasternák)

Stredoškoláci sa vďaka Geografickej olympiáde mali možnosť zoznámiť s vysokoškolským prostredím, pozrieť si GIS laboratóriá (GIS – Geografické informačné systémy, pozn. red.), technické vybavenie a priestory Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky.

V rámci 44. ročníka Geografickej olympiády som poprosila o rozhovor členku odbornej komisie a zároveň aj členku PR tímu na Fakulte humanitných a prírodných vied, Julianu Krokusovú.

Aj tento ročník Geografickej olympiády sa môže pochváliť veľkou účasťou. Čo je motívom toho, že má súťaž takú dlhoročnú tradíciu? Je geografia medzi stredoškolákmi stále obľúbeným predmetom?

„Spolupráca stredných a vysokých škôl je veľmi dôležitá. Podľa demografického vývoja v posledných rokoch môžeme vidieť, že sa počet detí na školách postupne znižuje a v niektorých odboroch vyslovene chýbajú. Geografia je veľmi špecifický predmet. Niektorí stredoškoláci ju majú radi, iní ju obľubujú menej. Preto sme radi, že sa na Geografickú olympiádu opäť prihlásilo toľko študentov. Chceme podporiť mladé talenty, teda tých, ktorí majú geografiu naozaj radi a rozhodnú sa ju študovať práve u nás. Najväčší počet študentov k nám každoročne prichádza z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Tu by som rada spomenula profesora Vladimíra Sabola, ktorý študentov na túto olympiádu stále veľmi dobre pripravoval. Keďže je už na dôchodku, učitelia, ktorí po ňom „prevzali žezlo“, v jeho stopách pokračujú a to nás veľmi teší. Zároveň sme radi, že môžeme aj takouto formou získať od pedagógov informácie o tom, aký je o geografiu na školách záujem a s akými problémami sa stretávajú počas výučby. V rámci vzájomnej komunikácie s pedagógmi pre nich počas olympiády pripravujeme bohatý odborný program, zahŕňajúci prednášku zo zahraničnej exkurzie a tzv. hodinový kurz v GIS labe, kde sa učia tvoriť pre študentov napríklad „slepé“ mapy. Keďže si na hodiny musia robiť podklady sami, my ich učíme, ako si ich jednoducho a tematicky pripraviť. To je vlastne bonusom Geografickej olympiády, a síce, venovať sa nielen študentom, ale aj ich učiteľom.

Ak sa študenti geografiu rozhodnú študovať práve na Prešovskej univerzite, v čom im Geografická olympiáda môže pomôcť?

„Opäť treba zdôrazniť nevyhnutnosť úzkej spolupráce strednej a vysokej školy. Talentovaní študenti možno geografiu naozaj chcú v budúcnosti študovať, ale nevedia, ako to na vysokej škole funguje a na koho sa obrátiť. Zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím a jeho atmosférou môže takisto vo veľkej miere ovplyvniť ich rozhodnutie. Preto im v rámci dňa konania olympiády predstavujeme aj priestory pracoviska Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky a technické vybavenie, ktorým katedra disponuje. K predstaveniu Fakulty humanitných a prírodných vied prispel vo veľkej miere aj Deň otvorených dverí, ktorý sa na univerzite konal vo februári. Študentov stredných škôl okrem GIS laboratórií, kde aplikujeme geografické poznatky do praxe, ako napríklad pri tvorbe máp, veľmi zaujímali aj laboratóriá biológie, ekológie a fyziky. Tento rok sme vytvorili aj stánok študijného oddelenia, pretože budúci vysokoškoláci majú konkrétne otázky o podávaní prihlášok a najlepšie je, ak im odpovede priamo poskytnú pracovníčky študijného oddelenia.“

Študenti mali počas olympiády možnosť zažiť atmosféru univerzity a bližšie spoznať Katedru geografie a aplikovanej geoinformatiky (Tomáš Pasternák)
Študenti mali počas olympiády možnosť zažiť atmosféru univerzity a bližšie spoznať Katedru geografie a aplikovanej geoinformatiky (Tomáš Pasternák)

Fakulta humanitných a prírodných vied zriadila novú webovú stránku topfakulta.sk. Môžete nám ju priblížiť?

„Zriadeniu novej webovej stránky predchádzalo hodnotenie nezávislej ratingovej agentúry ARRA, ktorá každoročne hodnotí jednotlivé fakulty. Fakulta humanitných a prírodných vied je špecifická v tom, že obsahuje kombináciu humanitných a prírodovedných predmetov. Dlhodobo sme sa umiestňovali na prvých troch miestach v rebríčku a v posledných rokoch sme na prvom mieste. Na novej webovej stránke topfakulta.sk je naša fakulta prezentovaná moderným a dynamickým štýlom, ktorý dokáže osloviť mladých stredoškolákov.“

Pripravuje v najbližšom čase Fakulta humanitných a prírodných vied nejaké novinky? Na čo sa jej študenti môžu tešiť?

„Medzi doterajšie úspechy, ktoré sme dosiahli, patrí napríklad zavedenie nového a zároveň prvého inžinierskeho programu na univerzite, konkrétne Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov. Okrem iného, Katedra ekológie získala patent za aplikovaný výskum a zaviedol sa nový akreditovaný program Geografia a aplikovaná geoinformatika, v rámci ktorého ide o praktickú aplikáciu teoretických poznatkov do praxe.“

V rámci pripravovaného podujatia Dni univerzity Fakulta humanitných a prírodných vied pripravuje podobnú akciu, akou bola Noc výskumníkov v Košiciach. Každá katedra si na ňu pripraví vlastný program. Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky bude napríklad prezentovať 3D model Tatier, predstaví ukážku kvadrikoptéry a bezpilotného vrtuľníka v podobe leteckého simulátora a chýbať nebudú ani odborné prednášky.

O pripravovaných Dňoch univerzity vás v časopise Unipo Press ešte budeme informovať.

Avatar

Lenka Novotná

Som študentkou mediálnych štúdií, milovníčkou hudby, autobiografií a francúzskej kultúry. Okrem toho mám rada vôňu čerstvo upečených domácich koláčikov. Ak ste sa teda práve začítali do článkov na stránke Unipo Press, verte, že najlepšie sa vám bude čítať vtedy, keď si k šálke kávy alebo čaju vychutnáte aj niektorú z mojich sladkých dobrôt. ;)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *