Spravodajstvo

Mobilita či stáž? To je otázka!

Zdenka Medoňová informuje študentov o programe Erasmus+ (Foto: Janka Grušková)

Nový semester prináša nové možnosti, ako čo najefektívnejšie využiť roky strávené na univerzite. Jednou z takýchto obohacujúcich skúseností môže byť aj štúdium, prípadne stáž v zahraničí. O možnostiach študentských zahraničných pobytov, ako aj o podmienkach, ktoré musí študent splniť, ak má záujem o takúto formu štúdia či praxe, sme sa informovali na Seminári k programu Erasmus+, ktorý sa uskutočnil 11. februára 2016 v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.

Aj ty rád cestuješ a spoznávaš nové tváre? Si flexibilný a nemáš problém prispôsobiť sa akýmkoľvek podmienkam? Ubíja ťa jednotvárnosť tvojho študijného programu? Si odvážny a nebojíš sa výziev? Ak si odpovedal kladne aspoň na jednu otázku a si denným študentom Prešovskej univerzity, tak si to práve ty, koho Erasmus+ hľadá. Či už si prvákom, alebo budúcim absolventom vysokej školy, spomínaný výmenný program ti ponúka jedinečnú príležitosť študovať/stážovať v zahraničí.

Prvým  krokom, ktorý musíš spraviť (samozrejme okrem odhodlania 🙂 ), je rozhodnúť sa, či sa chceš zúčastniť stáže alebo mobility na zahraničnej univerzite.  Rozdiely medzi týmito dvoma možnosťami objasnila Zdenka Medoňová, koordinátorka programu Erasmus+: „Stáž je obdobie, ktoré študent, prípadne absolvent strávi v podniku či v organizácii niektorého z členských štátov EÚ. Cieľom týchto zahraničných stáží je získať potrebné odborné zručnosti a dokázať sa adaptovať na požiadavky trhu práce. Po ukončení stáže získa študent európsky uznávaný dokument EUROPASS-MOBILITY.“ Stáže je možné rozdeliť do dvoch skupín – na stáže určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí nie sú v končiacom ročníku, a na stáže pre absolventov, ktorých sa môžu zúčastniť len končiaci študenti jednotlivých stupňov štúdia, pričom koordinátorka upozorňuje, že študenti si môžu vybrať prax len v takom podniku alebo organizácii, ktorá súvisí s ich študijným programom. Výhodou oproti mobilite je najmä to, že výber prijímajúcich organizácií na stáže nie je limitovaný, a teda je tu vyššia pravdepodobnosť úspešnosti uchádzačov.

Pozvánka na informatívny seminár (Foto: unipo.sk)
Pozvánka na informatívny seminár (Foto: unipo.sk)

Pod pojmom mobilita sa rozumie štúdium (počas letného alebo zimného semestra) na zahraničnej univerzite s čiastočnou finančnou podporou od EÚ. „Výber študentov na mobility, na rozdiel od stáží, je limitovaný počtom miest, ktoré má katedra resp. fakulta dohodnuté v bilaterálnych dohodách, zvyčajne sú to dve miesta na akademický rok.“ – objasnila Zdenka Medoňová, ktorá uviedla aj niekoľko výhod, ktoré poskytuje štúdium v zahraničí: „Semester štúdia na zahraničnej univerzite dá študentovi väčší kultúrny a vedomostný rozhľad, pomôže zlepšiť si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku a naučí ho samostatnosti.“

Ďalšie výhody doplnila aj študentka Ivona Tulejová, ktorá v minulom letnom semestri absolvovala výmenný pobyt na Husitskej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe: „V prvom rade som si rozšírila obzory toho, čo by som mohla v sociálnej práci robiť, pričom za veľkú výhodu pokladám aj množstvo a kvalitu praxe, ktorú ponúkajú tamojším študentom. U nás je prax len na pár týždňov, aj to len v treťom ročníku. A samozrejme, máme tiež veľmi oklieštené možnosti výberu toho, kam pôjdeme, v dôsledku čoho sa často stane, že si to mnohí z nás len takpovediac ,odchodiaʻ bez väčšieho zmyslu.“

Tak čo, už vieš pre aký typ skúsenosti sa rozhodneš alebo ešte stále váhaš? Ak ťa ponuka programu Erasmus+ zaujala, klikni na stránku www.unipo.sk, kde nájdeš bližšie informácie alebo navštív priamo Oddelenie vonkajších vzťahov na Rektoráte PU, 1. poschodie, č. d. 224.

Ešte by ťa mohlo zaujímať…

Mobility študentov za účelom štúdia:

http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/erasmus/studium/vyzva/

Stáže študentov :

http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/erasmus/staze/

Stáže absolventov:

http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/erasmus/stazeabsolventov/

Simona Antolová

Som študentkou piateho ročníka mediálnych štúdií v Prešove. Vo voľnom čase rada varím, pečiem, čítam (hlavne Unipo-press :) ) a vybehnem niekam do prírody.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *