Spravodajstvo

O alternatívnom spôsobe dopravy v Libresse

(Foto: FB Libresso Books & Coffee)

18. apríla 2016 sa v kaviarni Libresso v Prešove uskutočnilo ďalšie podujatie projektu s názvom Science Café. Tieto akcie si v Prešove získali svojich priaznivcov, ktorí mali možnosť navštíviť v spomínanej kaviarni už niekoľko zaujímavých prednášok či workshopov. Tentoraz sa v Libresse hovorilo o doprave, výhodnej a ekologickej zároveň.

Priznám sa, že cestou na Science Café, týkajúce sa elektrotechniky a dopravy, som premýšľala, že tento druh prednášky zrejme nebude nič pre mňa, v tejto oblasti úplne nezainteresovaného človeka. Čakala som príval zložitých technických informácií, ktorým nebudem schopná porozumieť. Avšak význam ekologickejších možností dopravy sa mi zdal natoľko dôležitý, že som sa nakoniec rozhodla tejto prednášky zúčastniť. A neoľutovala som.

Od šiestej hodiny sa začali priestory kaviarne postupne zapĺňať priaznivcami Science Café (Foto: Dominika Sedláková)
Od šiestej hodiny sa začali priestory kaviarne postupne zapĺňať priaznivcami Science Café (Foto: Dominika Sedláková)

Približne o šiestej hodine večer sa začali priestory kaviarne Libresso zapĺňať návštevníkmi rôznych vekových kategórií, medzi ktorými sa našli študenti, ale i profesori. Hneď v úvode potešili priaznivcov projektu Science Café informáciou, že Libresso má nové premietacie plátno, a teda prezentácie na týchto podujatiach budú ešte kvalitnejšie.

Ako prvý túto technickú novinku vyskúšal pozvaný hosť, Tomáš Lelek z Pardubickej univerzity, pôsobiaci na Dopravnej fakulte Jána Pernera. Jeho prezentácia niesla názov Aplikácia alternatívnych zdrojov energie pre koľajové vozidlá. Práve táto téma je v súčasnosti vyhľadávanou, keďže problematika dopravy sa týka každého. Ďalšiu prednášku Tomáša Leleka si verejnosť bude môcť najbližšie vypočuť v Košiciach.

Tomáš Lelek zaujal prítomných prednáškou o alternatívnych možnostiach dopravy (Foto: Dominika Sedláková)
Tomáš Lelek zaujal prítomných prednáškou o alternatívnych možnostiach dopravy (Foto: Dominika Sedláková)

Moje prvotné rozpačité predstavy o tom, že pre človeka, ktorý sa v danej problematike nevyzná, bude táto prednáška príliš zložitá, sa už na jej začiatku rozplynuli. Tomáš Lelek hovoril o význame aplikovania alternatívnych zdrojov v koľajovej doprave. Ich výskum v danej oblasti je zameraný na využívanie akumulátorov v železničnej doprave. Medzi hlavné pozitíva týchto alternatívnych zdrojov zaradil najmä zníženie nákladov na infraštruktúru, ekologizáciu a zníženie počtu prestupov pre samotných cestujúcich.

Okrem zaujímavej prednášky si návštevníci mohli vychutnať i kávu či rôzne nápoje (Foto: Dominika Sedláková)
Okrem zaujímavej prednášky si návštevníci mohli vychutnať i kávu či rôzne nápoje (Foto: Dominika Sedláková)

Prítomným priblížil ich snahu o vytvorenie takzvaného „hybridného pohonu“. Pomocou schémy znázornil a vysvetlil, akým spôsobom je možné realizovať tento druh pohonu pre motorové vozidlo.

Najčastejšie ide o hybrid so spaľovacím motorom a akumulátorom,“ uviedol Lelek.

Okrem iného sa návštevníci dozvedeli, že práve akumulátorové vozidlá mali svoje využitie už v histórii. Uplatnili sa najmä v Nemecku, Veľkej Británii, ale aj v Česku, a to zostrojením akumulátorovej lokomotívy v Prahe. Ako upozornil Tomáš Lelek, alternatívne zdroje energie v týchto vozidlách majú pozitívny vplyv na odstránenie emisií, ale aj zrušenie neefektívneho využívania tratí v železničnej doprave.

Spoluorganizátorka Science Café v Prešove a majiteľka Libressa, Lenka Babinová (vľavo) s redaktorkou Unipo Press – Dominikou Sedlákovou (Foto: Dominika Sedláková)
Spoluorganizátorka Science Café v Prešove a majiteľka Libressa, Lenka Babinová (vľavo) s redaktorkou Unipo Press – Dominikou Sedlákovou (Foto: Dominika Sedláková)

Bola som príjemne prekvapená, ako veľmi môže táto téma zaujať i tých, ktorí sa v nej z odborného hľadiska vôbec nevyznajú. Práve poznatky a vývoj, týkajúci sa zefektívnenia a ekologizácie dopravy, totiž môžu byť prospešné pre všetkých.

Každé podujatie projektu Science Café v kaviarni Libresso je zamerané na inú, nielen vedeckú oblasť. Prezentované prednášky majú potenciál obohatiť návštevníkov o dôležité informácie rôzneho druhu, možno aj z oblastí, o ktoré by ste za iných okolností nemali záujem.

Avatar

Dominika Sedláková

Študujem, čítam, píšem, hľadám, zisťujem, zaujímam sa..Rada sa s čitateľmi podelím o rôzne zaujímavé podujatia, rozhovory či o všeličo, čo mi cestou "len tak brnklo do nosa" :)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *