Rozhovory Spravodajstvo

Predstavujeme kandidáta na post dekana FF PU

V tomto semestri máme za sebou voľby do akademických senátov viacerých fakúlt, voľby do akademického senátu univerzity a voľby kandidáta na rektora. Pred nami je ešte jedna zmena — o post dekana Filozofickej fakulty PU sa uchádza aj profesor Martin Ološtiak (Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií). Položili sme mu preto niekoľko otázok o jeho plánoch pre fakultu.

Kandidovať som sa rozhodol preto, lebo mi nie je jedno, akým smerom sa naša fakulta bude uberať v nasledujúcom období,“ hovorí potenciálny dekan FF PU, ktorý počas osemročného pôsobenia vo funkcii prodekana (v rokoch 2011 – 2015 pre vzdelávanie, od roku 2015 pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium) podľa vlastných slov začal vnímať fungovanie fakulty komplexnejšie.

Martin Ološtiak pôsobí na najstaršej fakulte PU vyše dvoch dekád a je jedným z dvoch kandidátov na post jej dekana (Foto: unipo.sk)

Filozofická fakulta je inštitúcia, ktorá je v počte zamestnancov najväčšia a v počte študentov aktuálne druhá najväčšia fakulta na PU. Taktiež má akreditovaných a realizuje najviac študijných odborov a programov. „Veľa, resp. najviac znamená aj náročnejšie manažovanie a o to väčšiu zodpovednosť – vo vzťahu k tradícii (filozofická fakulta je o 38 rokov staršia ako samotná PU), vo vzťahu k prítomnosti, ale najmä vo vzťahu k budúcnosti. Takže k príčinám, prečo som sa rozhodol kandidovať, určite patrí aj spoluzodpovednosť, hrdosť na tradíciu a snaha o ďalší rozvoj. A to aj s vedomím, že nás nečaká ľahké obdobie,“ konštatuje a k najväčším problémom radí najmä nekoncepčnosť v riadení školstva zo strany štátu (vrátane financovania), diktatúru scientometrie, nepriaznivý demografický vývoj či klesajúcu kvalitu absolventov stredných škôl.

Na otázku, čo by jeho osobnosť priniesla najstaršej fakulte, odpovedá v súvislosti so skúsenosťami s riadením fakulty z pozície prodekana. „Netrúfam si vyčerpávajúco odpovedať, ale môžem ponúknuť zodpovednosť, chuť systematicky a koncepčne pracovať, oddanosť a lojalitu k pracovisku, na ktorom aj so štúdiami pôsobím 22 rokov a ktoré mám úprimne rád,“ hovorí.

Profesor Ološtiak by po prípadnom zvolení vystriedal vo funkcii aktuálne ešte úradujúceho profesora Gluchmana. Aké zmeny chce priniesť z tejto pozície profesor Ološtiak? „Nedá sa povedať, že by som niečo priamo zmenil, ale vo svojom programe avizujem modifikáciu hodnotenia výkonov tvorivých pracovníkov. To by bolo vo vzťahu k pedagógom,“ avizuje Ološtiak.

Čo by na druhej strane čakalo študentskú časť?  Vo vzťahu k študentom by to bolo iniciovanie intenzívnejšieho dialógu, najprv v podobe komunikácie s ich zástupcami vo fakultnom akademickom senáte a po ich vypočutí sa pokúsim hľadať možnosti systematickejšieho získavania spätnej väzby od všetkých študentov. Uvedomujem si náročnosť tohto kroku, pretože na dialóg treba dvoch, to znamená, že aj študenti musia mať záujem participovať na tvorivej diskusii,“ čím vyzýva k zlepšeniu komunikácie.

Profesor Martin Ološtiak pracuje na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií od r. 2005. Venuje sa jazykovede, najmä slovakistike. V súčasnosti prednáša disciplíny ako lexikológia, frazeológia, všeobecná jazykoveda a tiež niektoré ďalšie. Výskumne sa venuje fungovaniu slovnej zásoby a tvoreniu slov, jazykovým kontaktom slovenčiny a cudzích jazykov.

Tento rozhovor bol pred publikovaním autorizovaný.

O rozhovor sme požiadali aj profesorku Balogovú s rovnakým typom otázok. Kandidátka na dekana túto možnosť nevyužila.

Avatar

Študentka slovenského + anglického jazyka a literatúry. Práca v rôznych médiách (rádio, webmagazíny rôzneho druhu) ju priviedli aj k štúdiu mediálnych štúdií. Momentálne učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov, realizuje sa v Unipo Presse a často stráca čas na zákutiach internetu so smiešnymi videami psov.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *