Spravodajstvo

Prešovská univerzita zapojená v medzinárodnom projekte

Rektor univerzity profesor Peter Kónya predstavuje digitalizovanú verziu databázy získaných dokumentov (Foto: Marcel Mravec)

Pri príležitosti zavŕšenia projektu „Obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a Zakarpatskej Ukrajiny na východnom Slovensku v 17. až 20. storočí“ sa na pôde Prešovskej univerzity 25. 4. 2017 uskutočnila záverečná vedecká konferencia.

Cieľom projektu bolo zhromaždiť a sprístupniť odbornej, ale aj širokej verejnosti dokumenty provincie horného Uhorska, keďže hlavnou aktivitou v rámci projektu bola digitalizácia literatúry aj zo zahraničných archívov. Na tvorbe databázy sa zúčastnili okrem Štátneho archívu v PrešoveArchívu gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove aj zahraničné inštitúcie, konkrétne Štátny archív Zakarpatskej oblasti (Deržavnyj archiv Zakarpatskoj oblasti) z Užhorodu, Fond Gréckokatolíckeho biskupstva MukačevoMaďarský národný archív v Budapešti.

Michajlo Dmitrovič Misjuk, riaditeľ Štátneo archívu Zakarpatskej oblasti v Užhorode (Foto: Marcel Mravec)
Michajlo Dmitrovič Misjuk, riaditeľ Štátneho archívu Zakarpatskej oblasti v Užhorode (Foto: Marcel Mravec)

Digitalizáciou prešlo cca milión dokumentov – a ešte stále nie je ukončená. Databáza podľa slov rektora Prešovskej univerzity Petra Kónyu umožní sledovať témy oboch území, keďže slovenská historiografia doteraz nevenovala dostatok pozornosti problematike  okolo zakarpatskej ukrajiny, ktorá tak ostáva nedostatočne zmapovanou. Za úspech bude rektor univerzity považovať, ak sa vytvorí spoločné centrum = Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity, ktoré bude slúžiť aj slovenským bádateľom. Tí prostredníctvom vzniknutej databázy môžu hľadať a spoznávať svoje vlastné dejiny.

„V minulosti šlo o jeden región. Bola tam výrazná spolupráca; ľudia na jednej aj druhej strane majú tie isté problémy.“

Súčasťou projektu, ktorý bol spustený od septembra 2015 (a neskôr bolo schválené aj jeho rozšírenie až do konca apríla tohto roka), bola aj práca na vedeckej publikácii s názvom Prvá svetová vojna v Karpatoch, ktorej zostavovateľom bol Peter Kónya.

Martin Javor predstavuje publikáciu Prvá svetová vojna v Karpatoch (Foto: Marcel Mravec)
Martin Javor predstavuje publikáciu Prvá svetová vojna v Karpatoch (Foto: Marcel Mravec)

„Nastal čas prehĺbiť vedomosti,“ podotkol koordinátor projektu Martin Javor z Inštitútu histórie vo svojom príhovore. Do pozornosti dal aj zorganizovanie výstav fotografií a dokumentov z obdobia prvej svetovej vojny. Časť výstavy môžete stále vidieť aj na pôde našej univerzity, a to práve na chodbách Centra excelentnosti.

Hlavným dopadom projektu bolo zlepšenie slovensko-ukrajinskej vedeckej spolupráce, no najdôležitejším aj tak ostáva zachovanie historického dedičstva pohraničného regiónu a sprístupnenie dokumentov širokej odbornej, ale i laickej verejnosti.

Avatar

Študentka slovenského + anglického jazyka a literatúry. Práca v rôznych médiách (rádio, webmagazíny rôzneho druhu) ju priviedli aj k štúdiu mediálnych štúdií. Momentálne učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov, realizuje sa v Unipo Presse a často stráca čas na zákutiach internetu so smiešnymi videami psov.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *