Spravodajstvo

Prístup k online publikáciám Univerzitnej knižnice PU bude mať aj verejnosť

O online publikácie je veľký záujem. (ilustračná foto)

Prešov, 22. 4. 2020 – Prešovská univerzita v Prešove (PU) sa vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú koronavírusom rozhodla na základe iniciatívy svojej Univerzitnej knižnice (UK PU) elektronicky sprístupniť publikácie, ktoré od roku 2015 vydala tlačou.  Službu v čase dištančného vzdelávania vítajú pedagógovia, ako aj samotní študenti.

Cieľom tejto aktivity je umožniť svojim vedecko-pedagogickým zamestnancom (autorom publikácií), sprístupniť ich aktuálne publikácie univerzitným študentom, keďže tí sa v súčasnosti v rámci dištančného vzdelávania nemôžu dostať k tlačeným knihám. Jedinou podmienkou je, že s elektronickým publikovaním budú súhlasiť všetci autori publikácií.

Naša univerzita na elektronické publikovanie využíva Digitálnu knižnicu UK PU, ktorá je v prevádzke od roku 2004 a patrí k najstarším a najväčším svojho druhu na Slovensku. Univerzitná knižnica pripravila elektronický formulár, cez ktorý môžu autori požiadať o zverejnenie svojho diela niekoľkými jednoduchými úkonmi,“ vysvetľuje Peter Haľko, riaditeľ UK PU. Zároveň dodáva, že knižnica následne v priebehu niekoľkých dní technologicky zabezpečí proces zverejnenia publikácie v súlade s príslušnými normatívmi, pričom si autor môže vybrať, či publikáciu zverejní voľne v celej sieti internetu, alebo cez autorizovaný prístup len čitateľom univerzitnej knižnice.

Prístup k publikáciám bude mať aj široká verejnosť. (Foto: UK PU)

„V Digitálnej knižnici UK PU sa v súčasnosti nachádza už vyše 740 elektronických publikácií, ktorých autormi sú najmä univerzitní zamestnanci, pričom ročný prírastok je okolo 55 publikácií,“ dopĺňa riaditeľ Haľko. Univerzitná knižnica zároveň eviduje každý rok nárast využiteľnosti elektronických informačných zdrojov, pričom elektronických výpožičiek z Digitálnej knižnice bolo minulý rok vyše 120 tisíc. „Tento rok očakávame skokový nárast týchto výpožičiek, keďže len od uzavretia univerzity od 13. marca ich bolo už vyše 35 tisíc, pre porovnanie, od začiatku roka takmer 50 tisíc,“ uzatvára Haľko.

O tom, že o túto službu bude medzi autormi veľký záujem svedčí aj fakt, že za prvý týždeň od jej spustenia bolo zaevidovaných už takmer 40 žiadostí. Príkladom ide aj rektor univerzity Peter Kónya, ktorý zverejnil už 9 svojich publikácií. „V danej situácii je to veľmi dobré a adekvátne riešenie, pretože študenti sú v značnej miere odkázaní na samoštúdium a vyššiu mieru práce s odbornou literatúrou,“ oceňuje Jana Kičura Sokolová, ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU.

Iniciatívu univerzitnej knižnice privítal aj doktorand Inštitútu politológie Matúš Žac: „Sprístupnenie publikácii v elektronickej podobe považujem za správny krok a spôsob, ako pomôcť študentom v štúdiu v čase, kedy sú verejné knižnice zatvorené. Osobne som v záverečnej fáze písania dizertačnej práce a túto iniciatívu považujem za jednu z možností, ako sa vysporiadať so súčasnou epidemiologickou situáciou a ako zaviesť moderné spôsoby vzdelávania.“

 

Článok je prevzatý z tlačovej správy PU.

Avatar

Dievča nie príliš dievčenské, ľúbiace hory, kávu (lungo bez mlieka ak by ste ma chceli pozvať) a vôňu vanilky. Srdce jej zaplesá, keď sa dostane k fotografovaniu, či k písaniu svojich pocitov a poviedok (zatiaľ) do zásuvky. Verí, že všetko, čo sa deje, sa z nejakého dôvodu diať má, a že na dobré veci si treba trpezlivo počkať (čo ale neznamená nič pre to neurobiť...).

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *