Spravodajstvo

Profesor PU sa stal členom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ministerka školstva M. Lubyová a profesor PU R. Matlovič (Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Prešov — Vo štvrtok 28. februára vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) pre vysoké školstvo. Jedným z nich je aj bývalý rektor Prešovskej univerzity a bývalý dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, profesor René Matlovič.

„Kvalita vysokých škôl je témou, ktorá v súčasnosti rezonuje v našej spoločnosti. Medzinárodné európske štandardy si vyžadujú zmenu systému hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Kvalita vysokého školstva musí byť posudzovaná v rámci profesionálneho nezávislého mechanizmu. Preto sme minulý rok presadili nový zákon o kvalite vysokoškolského vzdelávania. Na základe zákona vzniká nezávislá akreditačná agentúra,“ uviedla na svojej facebookovej stránke Lubyová.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo funguje ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Okrem iného bude v rámci týchto činností rozhodovať napríklad o súlade vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho implementácie na jednotlivých vysokých školách so štandardmi, bude rozhodovať o udelení alebo neudelení akreditácie študijných programov, a taktiež bude môcť uložiť vysokým školám opravné opatrenia.

Súčasťou 9-členného grémia sa stal aj René Matlovič, ktorý v uplynulom období okrem iných zodpovedných akademických funkcií, zastával dve funkčné obdobia aj pozíciu rektora Prešovskej univerzity v Prešove.  Vzhľadom na to, že funkcia člena výkonnej rady SAA pre vysoké školstvo je nezlučiteľná s funkciou dekana, Matlovič sa dňa 27.2.2019 rozhodol po necelých štyroch rokoch ukončiť svoje pôsobenie na pozícii dekana Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV). Do vymenovania nového dekana bude túto pozíciu dočasne zastávať prodekanka pre vedu a akreditáciu Jarmila Bernasovská, ktorá bola navrhnutá Akademickým senátom FHPV PU.

„Dnešný deň bol historickým okamihom uvedenia do života nového systému, od ktorého očakávame zvýšenie kvality a reštrukturalizáciu nášho vysokého školstva,“ píše ministerka M. Lubyová vo svojom statuse, v závere ktorého zaželala členom výkonnej rady veľa úspechov v náročnej a zodpovednej práci, ktorá ich čaká.

Ministerka školstva SR Martina Lubyová a člen Slovenskej akreditačnej agentúry, profesor René Matlovič
(Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Avatar

Daniela Handlovičová

Absolventka filmovej školy, ktorej záujmy siahajú aj za hranice kinematografie. Aktuálne je študentkou mediálnych štúdií a jej revírom je spravodajstvo a kultúra. Vo voľnom čase ju často nájdete v kuchyni, kde vytvára sladké pokušenia.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *