Iné

Som prvák a mám si zapísať predmety na ďalší semester, či čo…

Zápis predmetov otvorený - čo to pre mňa znamená? (Foto: Viktória Koósová)

Prváci bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v týchto dňoch majú za povinnosť vziať kalkulačku a rozum do hrsti — prebieha kolo zápisu predmetov na letný semester tohto akademického roka (keďže predtým na to nemali príležitosť). Ak patríte k tým, ktorí sú v mori kreditov a povinných aj voliteľných predmetov trocha stratení, čítajte ďalej. 

Od 13. – 30. novembra majú študenti prvých ročníkov prvého a druhého stupňa štúdia možnosť zapísať si predmety, ktoré by chceli v letnom semestri absolvovať. Pre jednoduchšie porozumenie vyberáme konkrétny študijný program, na ktorom si ukážeme, ako sa zorientovať a ako postupovať. V odkazoch na jednotlivé dokumenty však nájdete aj svoje študijné programy, preto tento článok neberte ako doslovný návod, skôr ako pomôcku, ktorá vám pomôže získať všeobecný prehľad. 🙂 Podotýkame, že vychádzame z postupov platných pre FF PU, pre bližšie informácie pre svoj odbor/fakultu kontaktujte, prosím, vaše študijné oddelenie. 

Na tomto odkaze nájdete dva dôležité dokumenty, ktoré obsahujú základné informácie. Prvým z nich je Príručka pre študentov, ktorá je určená študentom Bc. a Mgr. stupňa štúdia na FF PU a obsahuje základné informácie, ako dôležité kontakty, harmonogram akademického roka či informácie o poplatkoch, taktiež práva a povinnosti študentov, alebo najdôležitejšie právne dokumenty.

Nájdete tu aj prehľadnú tabuľku o potrebnom počte kreditov:

kredity_Tab

Druhým dokumentom je Prehľad odporúčaných študijných plánov a podmienok na zaradenie na štátne skúšky na bakalárskych a magisterských študijných programoch, ku ktorému sa dostanete aj na tomto linku.

Ide o prehľad  OŠP  realizovaných  na  FF, kde nájdete základnú  informáciu  o jednotlivých  inštitútoch a prehľad podmienok absolvovania jednotlivých programov. Tie rozdeľuje na tri skupiny:

  • UČITEĽSKÉ študijné programy,  kde si študenti sledujú tri časti (oba programy v kombinácii a spoločenskovedný a pedagogicko‐psychologický  základ;
  • PREKLADATEĽSKÉ študijné programy, kde si študenti musia odsledovať tiež tri súčasti (oba programy v kombinácii a spoločný  základ; no a
  • OSTATNÉ (tzv. jednopredmetové) programy.

Prejdeme teraz už ku konkrétnemu príkladu, preto si, prosím, odsledujte tieto kroky vo svojom študijnom programe a v prípade otázok kontaktujte študijných poradcov, ktorí vám radi vysvetlia prípadné nejasnosti.

V prehľade OŠP si nájdete svoj študijný program, my vyberáme program mediálne štúdiá. Programy nájdete s takouto hlavičkou:

hlavička

Nasleduje profil absolventa a zoznam požiadaviek na zaradenie na štátnu skúšku:

a) Na úspešné ukončenie štúdia treba získať celkovo 180 kreditov. 
b) Absolvovanie všetkých povinných predmetov (spolu 102 kreditov bez predmetov štátnej skúšky).
c) Získanie minimálne 156 kreditov za P, PV a V predmety (v predpísanej skladbe) okrem predmetov štátnej skúšky (za absolvovanie predmetov štátnej skúšky Štátna záverečná skúška Obhájenie bakalárskej práce študent získa 24 kreditov).
d) Získanie minimálne 45 kreditov za PV predmety (v prípade započítania 9 kreditov za výberové predmety – ak si študent nevyberie výberové predmety, zapíše si viac PV predmetov).
e) Za výberové predmety sa zaratúva maximálne 9 kreditov.
f) Za cudzí jazyk iný než anglický sa kredity zaratúvajú len raz (tzn. iba za jeden z cudzích jazykov okrem angličtiny).
g) Odovzdanie záverečnej práce.

Z toho nám vyplýva, že pre nás najdôležitejšie momentálne je zapísať si všetky povinné predmety (minimálne tie, ktoré sú určené pre tento semester) a k nim toľko PV a P predmetov, aby sme jednak na konci skúškového dosiahli potrebný počet kreditov na postup do ďalšieho semestra (porov. tabuľka z Príručky pre študentov), a tiež po šiestich semestroch získali 180 kreditov potrebných k úspešnému absolvovaniu (čo je cca 30 kreditov na semester).

Zoznam predmetov vášho študijného programu nájdete tiež v MAISe, kde po kliknutí na „detail“ pri jednotlivých predmetoch nájdete infolisty = sylabus k predmetu, jeho obsahovú náplň, vyučujúcich a štatistiku úspešnosti. Prehľad OŠP v MAISe vyzerá takto:

predmety ls

Povinné predmety sú v tomto prípade (príslušný študijný program/obdobie štúdia) za 20 kreditov, tie musíme mať pred štátnou skúškou absolvované všetky. Zvláštnosťou je predmet Audiovizuálna produkcia a postprodukcia 2, ktorý k zápisu potrebuje tzv. prerekvizitu – teda predmet, ktorý v predchádzajúcich semestroch už musíte mať úspešne absolvovaný (väčšinou kvôli tomu, že naň logicky nadväzuje, resp. že potrebujete poznatky z predchádzajúceho predmetu).

K samotnému zápisu

Zápis predmetov prebieha v systéme MAIS po prihlásení sa do svojho študentského konta na adrese https://student.unipo.sk/student/home.mais. Na hornej lište zvolíte sekciu Zápis, následne v bočnom paneli vyberiete možnosť Zápis predmetov. Ak sa vám nič nezobrazí, neľakajte sa, je ešte potrebné nastaviť si obdobie na LS 2017/2018. Predmety si zapíšete kliknutím na tlačidlo so symbolom zaškrtnutia, následne vás stránka vyzve o potvrdenie. Ak sa vám podarilo úspešne zaslať požiadavku na zápis, ikonky pri predmetoch sa rozsvietia na oranžovo:

zápis

Zápis predmetov je možný ešte do 30. novembra do 12.00, nepremeškajte tento termín, keďže dodatočné pridávanie predmetov je spoplatňované. Výsledky zápisu budú zverejnené 8. 12. 2017. Ešte raz zdôrazňujeme, že tento článok obsahuje iba základné a všeobecné informácie, komplexné informácie aplikované na váš konkrétny študijný program vám poskytne vaše študijné oddelenie.

Avatar

Študentka slovenského + anglického jazyka a literatúry. Práca v rôznych médiách (rádio, webmagazíny rôzneho druhu) ju priviedli aj k štúdiu mediálnych štúdií. Momentálne učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov, realizuje sa v Unipo Presse a často stráca čas na zákutiach internetu so smiešnymi videami psov.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *