Spravodajstvo

Slovenské predsedníctvo EÚ: Čo to vôbec znamená?

Logo slovenského predsedníctva v EÚ (Foto: eu2016.sk)

Slovensko od 1. júla 2016 čaká historicky prvé predsedníctvo v Rade EÚ. Ale čo to pre nás znamená a čo všetko môže Slovensko ovplyvniť? Na to sa bližšie pozrieme v tomto článku.

Počas šiestich mesiacov bude Slovensko takzvanou tvárou a hlasom EÚ, keď bude riešiť celoeurópske témy, bude sa podieľať na formovaní Európskej únie. Rada EÚ, ktorej bude Slovensko predsedať, je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Medzi základné kompetencie tejto rady patrí formovanie legislatívy Únie, koordinácia jej politikyhľadanie dohôd v dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami.

Rada zastupuje vlády všetkých 28 členských štátov a taktiež prijíma právne predpisy. V úlohe predsedníctva je pripravovať a viesť zasadnutie Rady a prípravných orgánov. Ďalšou významnou úlohou je plnenie úloh neutrálneho mediátora, ktorý sa snaží dosiahnuť konsenzus medzi všetkými členskými štátmi a inštitúciami Únie. To vyžaduje spoluprácu s Európskou komisiou (výkonný orgán, navrhuje legislatívu, kontroluje jej dodržiavanie, spravuje rozpočet), Európskym parlamentom, ale aj s predsedom Európskej rady (v súčasnosti Donald Tusk) a predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Radu Európskej únie vedie vždy trojica členských štátov so spoločným programom, pričom každá krajina z trojice predsedá počas svojho 6-mesačného obdobia. Poradie štátov je známe do polovice roka 2020, postupne sa vystriedajú všetci členovia EÚ. Pri určenie skupín Tria sa prihliada na geografickú rovnováhu členov, ich rozmanitosť, čo sa týka veľkosti krajín, ale aj dĺžku členstva v Únii. Spoločný program predsedníckeho Tria zabezpečuje plynulejší prechod medzi predsedníctvami, ale aj efektívnejšie presadzovanie priorít z dlhodobého hľadiska. Naše predsedníctvo je spoločne spolu s Holandskom (od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (od 1. januára do 30. júna 2017).  Každé Trio má svoj spoločný 18-mesačný program, ktorý bude presadzovať. Na základe spoločného programu si každá z krajín vypracuje aj svoj podrobnejší 6-mesačný program.

Spoločný program nášho Tria sa zameriava na tieto oblasti:

1. Zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť.

2. Únia chrániaca všetkých občanov.

3. Energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou.

4. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť.

5. Únia ako silný globálny hráč.

Slovenský program sa zameriava na okruhy hospodársky rast, jednotný digitálny trh, budovanie Energetickej únie, migrácia a rozširovanie EÚ. Konkrétnejšie sa bude zameriavať na zvýšenie konkurencieschopnosti, Slovensko bude rokovať taktiež o rozpočte Únie na rok 2017. Zameriavať sa bude aj na zjednodušenie využívania elektronických služieb, prístup na trh, dostupnosť elektronického obsahu, ale aj na ochranu spotrebiteľov. V oblasti migrácie sa zameria na ochranu vonkajších hraníc EÚ a integritu schengenského priestoru.

Uvidíme, ako zvládne Slovensko svoju významnú úlohu v Európskej únii, najmä teraz po výsledku referenda vo Veľkej Británii. Slovensko tak môže začať výraznejšie ovplyvňovať naskytujúce sa otázky spojené s odchodom Veľkej Británie z EÚ.

Infografika o Slovenskom predsedníctve (Foto: eu2016.sk)

 

Avatar

Michal Ivan

Píšem rád, nie však o sebe... Prajem príjemné čítanie našich článkov. ;-)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *