Spravodajstvo

Športová hala Prešovskej univerzity prechádza rekonštrukciou

Panoráma Športovej haly PU (Foto: Anna Polačková)

Prešovská univerzita začína v týchto dňoch s rekonštrukciou športovej haly, ktorá prinesie najmä energetickú úsporu pri prevádzke, čím sa zníži negatívny dosah na životné prostredie. Obnova športovej haly by mala byť hotová do jedného roka. 

Nedávno sme vás informovali o rekonštrukcii auly — odvtedy ste si na prednášky v nej už pravdepodobne aj zvykli. Naša univerzita vás poteší ďalšou dobrou správou. Okrem vynovených internátnych izieb a priestorov školy sa púšťa tiež do rekonštrukcie Športovej haly Prešovskej univerzity.

„Športová hala bola postavená na pomedzí rokov 1992/1993. Zub času a výber dostupných materiálov spôsobil, že postupne došlo k jej morálnemu a fyzickému opotrebeniu a k neefektívnosti prevádzky z hľadiska nákladov. Preto bolo potrebné realizovať opravy súvisiace s udržaním funkčnosti tejto budovy,“ uviedol Peter Adamišin, prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Prešovskej univerzity.

Primárne sa teda od rekonštrukcie očakáva, že pomôže na jednej strane znížiť náklady, na strane druhej sa takto zníži produkcia skleníkových plynov a zvýši sa kvalita životného prostredia. Okrem toho sa hale navráti príjemný a moderný vzhľad.

Plánovanie rekonštrukcie (Foto: Anna Polačková)
Plánovanie rekonštrukcie (Foto: Anna Polačková)

Keďže halu využíva najmä Fakulta športu PU, na tréningy tieto priestory využívajú aj univerzitné športové kluby a hrajú sa v nej aj extraligové a ligové zápasy, hľadali sa riešenia, ktoré by neovplyvnili tieto procesy. Vďaka kooperácii vedenia univerzity a fakulty však v tomto prechodnom období nedôjde k narušeniu programu a k dispozícii sú priestory aj mimo areálu univerzity.

„Na rekonštrukciu haly sa nám podarilo získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Primárnym cieľom rekonštrukcie je trvalé zníženie energetickej náročnosti objektu, čo povedie k významnému zníženiu produkcie skleníkových plynov a zvýšeniu kvality životného prostredia,“ informuje prorektor.

V rámci rekonštrukcií zameraných na znižovanie energetickej náročnosti plánuje naša univerzita pokračovať v rekonštrukcii Starého internátu. Plánované je zateplenie, výmena okien a oprava strechy. Naplánované sú aj ďalšie úpravy, napr. vo viacúčelovom športovom areáli, revitalizácia verejného priestranstva pred budovou VŠA či oprava obslužnej komunikácie v areáli PU.

Avatar

Študentka slovenského + anglického jazyka a literatúry. Práca v rôznych médiách (rádio, webmagazíny rôzneho druhu) ju priviedli aj k štúdiu mediálnych štúdií. Momentálne učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov, realizuje sa v Unipo Presse a často stráca čas na zákutiach internetu so smiešnymi videami psov.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *