Spravodajstvo

Študenti PU budú môcť študovať na univerzite v Číne

Profesori PU počas stretnutia s profesorkou z Fujian University. Zľava: Michal Vančo, Xing Jianhua, Gabriel Paľa (Foto: TS PU)

PREŠOV: v pondelok 28. októbra sa Gabriel Paľa, prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, stretol s Xing Jianhua, profesorkou z univerzity Fujian v Číne. Zámerom tohto stretnutia bola dohoda o vzájomnej spolupráci univerzít.

Prešovská univerzita v súčasnosti spolupracuje s 85 inštitúciami v 20 krajinách sveta. V apríli tohto roka k ním pribudla aj technologická univerzita Fujian v Číne. Obidve univerzity, ktoré sa rozhodli spolupracovať v oblasti vzdelávania a vedy, chcú byť prospešné najmä pre svojich študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov. Ich hlavným cieľom nie je len zapájanie sa do spoločných akademických a vedeckých aktivít, ale aj príprava mobilít pre študentov a pedagógov, či tvorba vzdelávacích materiálov a moderných učebných metód.

„Naša univerzita má veľký záujem spolupracovať s Prešovskou univerzitou v oblasti mobility študentov a pedagógov, spoločného školenia záverečných prác, či spoločných výskumných projektov a publikácií,“ potvrdila profesorka Xing Jianhua z Inštitútu čínskych štúdií z Fujian University. Ako sa ďalej vyjadrila, svoju univerzitu chcú dostať do najvyššej kategórie, na čo však potrebujú aj zahraničných študentov, od tých sa totiž odvíja financovanie univerzity tamojším ministerstvom školstva. Podľa jej slov sú pripravení zahraničným študentom poskytnúť štipendiá a v rámci štúdia na ich škole im maximálne vyjsť v ústrety. „Okrem semestrálneho a dvojsemestrálneho štúdia môžeme na našej univerzite pripraviť pre vašich študentov aj niekoľkotýždňové štúdium, od 2 do 6 týždňov vo forme letnej školy,“ objasnila možnosti štúdia Jianhua. Zároveň dodala, že Fujian University môže novým zahraničným študentom v prípade záujmu ponúknuť aj základy čínskeho jazyka a kultúry.

Novú spoluprácu pozitívne hodnotia aj členovia PU. „Som veľmi rád, že naša univerzita rozšírila zoznam partnerov aj o túto univerzitu v Číne. Pevne verím, že sa naša spolupráca rozvinie a bude prínosná jednak na úrovni tvorby vedecko-výskumných tímov, prípravy spoločných výskumných projektov, ale bude prospešná aj pre našich študentov a tvorivých pracovníkov,“ vyjadril presvedčenie prorektor Paľa. PU poskytne Fujian University zoznam jednotlivých programov a predmetov, ktoré je možné vyučovať v angličtine, no taktiež sa nebráni možnosti štúdia slovenského jazyka a kultúry.

Tento krok nádejne hodnotí aj Michal Valčo z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU, ktorý bol zároveň aj iniciátorom nadviazania spolupráce s Univerzitou Fujian. „Spolupráca s týmto partnerom a inými v Číne a Juhovýchodnej Ázii sa javí byť nielen zaujímavo exotická, ale aj perspektívna. V tejto časti sveta je veľa študentov, ktorí si hľadajú možnosti štúdia v Európe, pričom Slovensko je finančne dostupnejšie ako konkurenčné univerzity na západe,“ zdôraznil Valčo. Podľa neho treba nové možnosti spolupráce privítať, keďže ide o rozšírenie kultúrneho obzoru a získanie medzinárodných skúseností, čo je dôležité pre študentov, ale aj pedagógov.

Počas dvojtýždňového výskumného pobytu Xing Jianhua na pôde PU sa uskutoční viacero stretnutí, počas ktorých sa obe strany dohodnú na konkrétnych krokoch pre naplnenie spoločných plánov.

Avatar

Daniela Handlovičová

Absolventka filmovej školy, ktorej záujmy siahajú aj za hranice kinematografie. Aktuálne je študentkou mediálnych štúdií a jej revírom je spravodajstvo a kultúra.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *