Tag - unipo

Iné

Editoriál 09/19

Na vysokej škole sa začiatok semestra už nedá považovať za návrat do lavíc. Skôr ide o návrat do sveta, kde sa dobrovoľne snažíme o vybudovanie...