Kultúra

Ukáž svoj talent a buď súčasťou Akademického Prešova 2021

55. ročník Akademického Prešova sa uskutoční koncom septembra (Foto: ff.unipo.sk/ap)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Rektorátom Prešovskej univerzity v Prešove, mestom Prešov, Fondom na podporu umenia a OZ AP vyhlasujú 55. ročník umeleckej súťaže Akademický Prešov. Súťaž, ktorá sa zameriava na amatérsku umeleckú tvorivosť vysokoškolákov Slovenska bude prebiehať v dňoch 27. – 30. septembra 2021.

Rád/rada píšeš a tvoríš? Máš blízko k divadlu a nehanbíš sa vystupovať pred publikom? Láka ťa audiovizuálne prostredie a nemáš problém vystupovať pred kamerou? Máš v zásuvke vlastné prachom zapadnuté texty, ktoré nikto nečítal? Teraz máš možnosť odprezentovať svoju umeleckú dušu.

Tak ako počas predošlých ročníkov, aj tento rok sa môžu súťažiaci z vysokých a výberovo aj zo stredných škôl prihlásiť do štyroch súťažných kategórii a ukázať svoj talent:

1. Pôvodná literárna tvorba
Do prvej kategórie môžu študenti poslať vlastnú poéziu, prózu alebo esej. Organizátori prijímajú ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác. Príspevky nie sú tematický a žánrovo obmedzené, avšak musia byť napísané výlučne v slovenskom jazyku. Rukopisy príspevkov je nutné najneskôr do 20. septembra 2021 (pondelok) odovzdať v troch exemplároch na organizačnom štábe Akademického Prešova (AP) alebo poslať e-mailom na martasouckova@gmail.com. Súčasťou podujatia budú aj odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

2. Študentské divadlá
Spomínaná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súčasťou súťažných súborov by mali byť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Inscenácia z hľadiska trvania nie je limitovaná, ale ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom AP. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo e-mailom na miron.pukan@gmail.com do 15. septembra 2021. Podkategóriou sú inojazyčné divadelné predstavenia slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu budú aj individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov či tvorivé dielne.

3. Umelecký preklad
Súťažiaci v tretej kategórii pošlú preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch. Súťažné príspevky musia dodržať nasledujúci rozsah – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov. Účastníci ich môžu poslať najneskôr do 20. septembra 2021 prostredníctvom e-mailu na jakub.soucek@unipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia budú aj individuálne hodnotenia súťažných textov členmi poroty.

4. Mediálne umenie: film
Posledná kategória má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Súťažným príspevkom by mal byť amatérsky film s dĺžkou trvania približne 15 minút. Autormi by mali byť primárne študenti odboru masmediálnej komunikácie. Účastníci zašlú svoje filmové diela do 20. septembra 2021 v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo e-mailom na kmichalh@gmail.com.

Autorom plagátu Akademického Prešova 2021 je Matúš Koločik (foto: ff.unipo.sk/ap)

Jednotlivé súťaže 55. ročníka Akademického Prešova sa budú konať v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovakej univerzity v Prešove, v Divadle J. Záborského a v Divadle A. Duchnoviča.

Účastníci podujatia sa môžu tešiť aj na rôznych zaujímavých hostí, medzi ktorými sa objavia nielen domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, ale aj spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín.

Prihlášky a viac informácií nájdete na webovej a facebookovej stránke Akademického Prešova:
ff.unipo.sk/ap
www.facebook.com/AkademickyPresov

Kontaktné údaje na organizačný štáb AP:
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
e-mail: akademickypresov55@gmail.com

Avatar

Daniela Handlovičová

Absolventka filmovej školy, ktorej záujmy siahajú aj za hranice kinematografie. Aktuálne je študentkou mediálnych štúdií a jej revírom je spravodajstvo a kultúra. Vo voľnom čase ju často nájdete v kuchyni, kde vytvára sladké pokušenia.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *