Kultúra Spravodajstvo

UNESCO Philosophy Day/Night po tretíkrát v prešovskom Wave

(Foto: Inštitút etiky a bioetiky)

Wave, Prešov – na prvý pohľad čiernobiely tretí ročník UNESCO Philosophy Day/Night ponúkol pestré stretnutie myšlienok, poznatkov a podnetov v súvislosti s francúzskym duchovným dedičstvom v podobe filozofie, etiky, literatúry a umenia, doplnené espritom 20. storočia, ako hovoria organizátori.

Do organizačnej zložky sa tentokrát okrem Katedry bioetiky UNESCO zapojili aj ďalšie inštitúty a katedry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (Inštitút etiky a bioetiky, Inštitút politológie, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Inštitút romanistiky, Inštitút filozofie a Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií).

Cieľom tohto podujatia je najmä zdôrazniť a uctiť si prínos filozofie vo všetkých oblastiach ľudského myslenia. Preto bol jeho program rozčlenený na niekoľko – moderným jazykom povedané – stageov, takže súčasne prebiehali prednášky, textové semináre či workshopy zjednotené ústrednou témou – francúzske myslenie 20. storočia.

(Foto: Inštitút etiky a bioetiky)

Našim študentom táto oblasť nie je až tak známa, a to aj napriek tomu, že veľké množstvo kontinentálnej filozofie vychádza práve z francúzskej filozofickej školy. Preto som rada, že sme otvorili práve túto tému. Snažili sme sa tento ročník tvoriť prostredníctvom umenia, literatúry, filozofie, otvárame otázky sociálneho charakteru. Poňali sme to kontextovo, hľadáme prieniky do každodenného života,“ vysvetľuje Katarína Komenská ako jedna z hlavných organizátorov.

Toto celodenné podujatie otvoril kvíz pre študentov, ktorý pripravil francúzsky lektor Michel Bourdier z Inštitútu romanistiky. Vďaka jeho prekladu mohli otázky odznieť aj vo francúzštine, čo dodalo otvoreniu Philosophy Day/Night 2018 správny šmrnc.

V programe nemohol medzi prednášajúcimi chýbať ani „otec“ podujatia – dekan Filozofickej fakulty Vasil Gluchman. Keďže jeho vedecká činnosť je zameraná predovšetkým na podoby a problémy konzekvencialistickej etiky, túto tému publiku priblížil prostredníctvom reflexie etických a morálnych otázok v súčasnej francúzskej umeleckej literatúre. Konkrétne išlo o troch autorov – v súčasnosti možno kontroverzného Michela Houellebecqa, Laurenta Gounella, ktorý sa venuje najmä osobnému rozvoju a sebareflexii, a česko-francúzskeho autora Milana Kunderu.

(Foto: Inštitút etiky a bioetiky)

Keď som priniesol túto myšlienku na pôdu fakulty ako dôsledok mojej participácie na tejto udalosti v roku 2016 v Paríži, Katarína Komenská sa jej hneď ujala. Vtedy nás totiž oslovila aj vtedajšia veľvyslankyňa v Paríži doktorka Novotná so slovami – A čo, Slovensko nič neorganizuje? Tak sme si povedali, prečo nezačať v Prešove, podporené faktom, že sme Katedra bioetiky UNESCO jediná svojho druhu na Slovensku,“ prezradil z histórie podujatia Vasil Gluchman. A ako môžeme vidieť, darí sa, keďže tradícia UNESCO Philosophy Day konajúceho sa pri príležitosti Svetového dňa filozofie (ktorý si UNESCO pripomína celosvetovo v tretí novembrový štvrtok od roku 2005), pokračuje už tretím ročníkom.

Pozitíva podujatia vidím v tom, že sa deje mimo pôdy univerzity, sme prístupní verejnosti, kolegyne oslovili aj stredné školy a iné vysoké školy – sprostredkúvame teda verejnosti kontakt s filozofiou, aby nebola vnímaná len ako čisto akademická záležitosť odohrávajúca sa elitársky na univerzite. Aby sa mohol ktokoľvek, kto má záujem, zúčastniť, zapojiť sa do diskusie, pýtať sa otázky. Aj preto majú spôsoby realizácie tém rozličné podoby – bolo by hriechom ich nevyužiť,“ dodáva profesor Gluchman.

Špecialitou tohto ročníka boli témy spájajúce sa s Francúzskom, preto na Philosophy Day/Night 2018 nemohla chýbať riaditeľka Inštitútu romanistiky. „Spolupráca prišla spontánne, pretože nás oslovila téma. Nevedela som si predstaviť, aby sa na Filozofickej fakulte rozprávalo o francúzskej filozofii, umení a literatúre tak, aby na tom náš inštitút neparticipoval. Mám z toho veľmi dobrý dojem, veľmi sa mi páči, že je tu mnoho študentov, pretože tu vidia možnosti interdisciplinárneho uvažovania o istej problematike z rôznych aspektov,“ hovorí profesorka Zuzana Malinovská.

Okrem „domácich“ nechýbali ani zahraniční hostia, medzi nimi Josef Fulka, docent filozofie pôsobiaci na FHS UK v Prahe a na Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR, pričom sa venuje najmä filozofii 18. a 20. storočia a literárnej teórii. V jeho prednáške odzneli prieniky filozofie a nového románu.

Ďalším významným hosťom bol aj Miloš Ševčík, ktorý pôsobí ako vedúci Katedry estetiky na FF UK v Prahe, a zároveň ako odborný asistent a zástupca vedúceho Katedry filozofie na FF ZU v Plzni. Zameriava sa predovšetkým na francúzsku jazykovú oblasť a vo svojom príspevku vybral podnetnú tému z francúzskeho myslenia 20. storočia, a to Mechanismus humoru v úvahách Louise F. Cazamiana (francúzsky literárny teoretik, historik a anglista), pričom v prednáške sa nadväzovalo na Bergsonovu teóriu humoru. „Předložil zvláštní teorii humoru, která se mi jeví detailní a sofistikovaná a rád bych představil její hlavní obrysy,“ vysvetľuje Miloš Ševčík, ktorý cestu do Prešova meral aj z týchto dôvodov:

V programe zaznela aj prednáška pod záštitou Slovenského filozofického združenia pri SAV s názvom Vzdušné, ľahké a virtuálne v umení podľa Christine Buci-Glucksmann, ktorej autorom bol Róbert Karul, vedecký pracovník na Oddelení sociálnej filozofie Filozofického ústavu SAV.

Kompletný program ako aj fotoreport z podujatia nájdete na Facebooku.

A ak vám tento článok nedal odpoveď na to, čomu sa venuje jedna z hlavných organizátoriek, Katarína Komenská, odpovie vám práve ona z Katedry bioetiky UNESCO:

Študentka slovenského + anglického jazyka a literatúry. Práca v rôznych médiách (rádio, webmagazíny rôzneho druhu) ju priviedli aj k štúdiu mediálnych štúdií. Momentálne učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov, realizuje sa v Unipo Presse a často stráca čas na zákutiach internetu so smiešnymi videami psov.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *