Spravodajstvo

Unipo Press získal cenu dekana

Cena dekana pre Unipo Press (Foto: Peter Oborník)

V stredu 7. februára počas 14. pracovného mítingu akademickej obce Filozofickej fakulty dekan Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Vasil Gluchman odovzdal ocenenia za rozvoj a reprezentáciu fakulty a pedagogickú činnosť. Cenu dekana získala aj redakcia magazínu Unipo Press. 

Pracovný míting (Foto: Peter Oborník)
Pracovný míting (Foto: Peter Oborník)

V apríli 2017 na celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero Unipo Press získal prvé miesto v kategórii Elektronické magazíny, čím sa stal najlepším online študentským magazínom na Slovensku. Tento úspech vyzdvihol aj dekan Filozofickej fakulty PU, ktorý sa rozhodol oceniť prácu redaktorov. Unipo Press za vzornú reprezentáciu Filozofickej fakulty získal pamätnú plaketu k 20. výročiu založenia Prešovskej univerzity a 350. výročiu vzniku vysokého školstva v Prešove. Rovnako ocenení boli aj pedagógovia z viacerých inštitútov fakulty a zároveň aj niektoré vedecké časopisy.

Pamätná plaketa (Foto: Peter Oborník)
Pamätná plaketa (Foto: Peter Oborník)

Počas pracovného mítingu vybrané inštitúty prezentovali svoje výsledky z rozličných činností. Prácu oceneného vedeckého časopisu Studia Philosophica Kantiana vyzdvihol jeho šéfredaktor a zároveň riaditeľ Inštitút filozofie Ľubomír Belás, ktorý sa podieľa aj na organizovaní medzinárodných vedeckých kantovských konferencií v Prešove. Beáta Balogová predstavila za Inštitútu edukológie a sociálnej práce vznik publikácie Vademecum sociálnej práce. Tento slovník, ktorý vznikol na pôde Filozofickej fakulty, je jediným svojho druhu na Slovensku. Riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Ján Gavura oboznámil prítomných s vedeckou, ale aj publikačnou činnosťou inštitútu a Lenka Regrutová predstavila študentský magazín Unipo Press, ktorý pred dvoma rokmi vznikol z iniciatívy študentov mediálnych štúdií. Slavomíra Tomášiková z Inštitútu germanistiky vyzdvihla organizovanie unikátnej rakúsko-slovenskej letnej školy, na ktorej sa v júli zúčastňujú desiatky študentov a tým sa zdokonaľujú v nemeckom, resp. v slovenskom jazyku. Zástupcovia Inštitútu psychológie Peter Babinčák a Gabriel Baník predstavili aktuálne riešené grantové projekty, vďaka ktorým môžu participovať na rôznych medzinárodných projektoch. Na pracovnom mítingu sa predstavil aj Inštitút etiky a bioetiky. Organizátori podujatia UNESCO Philosophy Day/Night Katarína Komenská a Ondrej Marchvský z Inštitútu politológie prezentovali túto jedinečnú akciu. Už teraz sa môžete tešiť na ďalší ročník tohto podujatia, o ktorom vás bude Unipo Press určite informovať.

Ďakujeme dekanovi Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Vasilovi Gluchmanovi nielen za udelené ocenenie, ale predovšetkým za podporu Unipo Pressu od jeho vzniku. Aj naďalej sa budeme snažiť o vzornú reprezentáciu fakulty.

Avatar

Jana Tomaškovičová

Som zakladateľkou a šéfredaktorkou študentského časopisu Unipo Press, čím sa splnil jeden z mojich snov :). Vďaka práci v časopise som na celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero získala stáž v redakcii markiza.sk. Nemám rada stereotyp, takže aj v časopise prispievam do rôznych kategórií, ale mojou vášňou sa stali divadlá a divadelné predstavenia :)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *