Komentáre Kultúra

V prešovskej Čukoláde sa predstavil významný slovenský filozof Miroslav Marcelli

Miroslav Marcelli (Foto: UNIPOPRESS)

Medzinárodne známy slovenský filozof a prekladateľ Miroslav Marcelli zavítal v utorok 13. novembra 2018 do prešovskej Čukolády, aby predstavil svoju najnovšiu esejistickú publikáciu „Myslenie v sieti“, ktorá (okrem iného) poukazuje aj na mnohé súčasné problémy, predovšetkým súvisiace s komunikáciu a myslením ľudí. Na túto skutočnosť autor prakticky poukazuje aj v samotnom podtitule knihy, kde apeluje na potrebu myslenia vo „veľkom“, nakoľko je to v dnešnom svete naliehavejšie než kedykoľvek predtým.

Miroslav Marcelli sa vo svojej prednáške venoval viacerým významným filozofickým otázkam. S charakterom odbornosti, ale aj zábavnosti, dokázal prešovskému auditóriu v Čukoláde predstaviť mnohé svoje myšlienky. Sociologicko-filozofické problémy súvisiace s komunikáciou a budovaním sociálnych vzťahov dával do súvislosti s masívnym rozvojom internetu, ktorý nám síce uľahčil možnosť nadväzovať s ľuďmi vzťahy i samotnú komunikáciu, avšak tento globálny fenomén netreba v žiadnom prípade preceňovať. Ako príklad v tejto súvislosti uviedol tzv. Dunbarovo číslo, ktoré teoreticky obmedzuje počet ľudí, s ktorými je jedinec schopný udržiavať stále a relatívne plnohodnotné sociálne vzťahy (pozn. jedná sa o číslo 150 ľudí).

Internet nám tak poskytuje možnosť mať prakticky neobmedzený počet priateľov na Facebooku, či followerov na Instagrame, avšak v konečnom dôsledku sme podľa Marcelliho limitovaní týmto Dumbarovým číslom. Kniha „Myslenie v sieti“ sa venuje aj fenoménu kolektívneho myslenia, nakoľko sociálne siete nám umožňujú vytvárať rôznorodé formy skupín, združení či zoskupení a vznikajú tak „internetové davy“, ktoré sú novodobým svetovým javom. V tejto súvislosti Marcelli poukázal na 2 typy davov. Z hľadiska ich povahy a správania rozlíšil davy racionálne a iracionálne, pričom sa presne nedá vymedziť, ktorá skupina na svete dominuje. Závisí to totiž od rôznorodých okolností,  pričom ako príklad uviedol demonštrácie počas Arabskej jari, či komunisticko-marxistickú spoločnosť.

Marcelliho privítala zaplnená Čukoláda (Foto: UNIPOPRESS)

Samotná kniha je naozaj výnimočná, predovšetkým v slovenskom prostredí, kde sa tejto téme nevenuje dostatočná pozornosť. Marcelliho esej by tak mohla byť inšpiráciou aj pre začínajúcich filozofov, resp. študentov filozofie UNIPO, aby svojim príspevkom začali túto tému rozvíjať a prispeli tak k pochopeniu našej zložitej doby, v rámci ktorej nastáva úpadok medziľudských vzťahov na úkor technickej revolúcie. Počas hodinovej prednášky ale Marcelli predstavil aj ďalšie koncepcie, ktoré oslovili nielen filozofickú časť auditória. O všetkých jeho ideách sa ale podrobnejšie dočítate v jeho publikácii “Myslenie v sieti”, ktorá už pár dní stojí na pultoch kníhkupectiev.

Avatar

Róbert Király

Študent 2. ročníka na Mgr. stupni FF UNIPO v odbore politológia
"Hoc s tvojim názorom nemusím absolútne súhlasiť, tak položím aj život za to, aby si ho mohol slobodne povedať" (Voltaire)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *