Iné Spravodajstvo

Voľby 2020: Všetko, čo potrebujete vedieť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Parlamentné voľby sú tu už zajtra. Volebné miestnosti sa otvárajú ráno o 7.00 a voliť môžete až do 22.00. Prinášame vám základné informácie a postup, vďaka ktorému bude váš volebný hlas plnohodnotne započítaný.

Priebeh a základné informácie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 29. februára 2020. Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej hodiny ráno do desiatej hodiny večer. Po ich zavretí začne sčítavanie hlasov, na ktorom môže byť v prípade záujmu prítomná aj verejnosť. Štatistický úrad bude následne zverejňovať predbežné výsledky zo zrátaných okrskov.

Hlasovať v nich môžu všetci občania SR, ktorí budú mať v deň hlasovania aspoň 18 rokov. Voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí, desiate v poradí od Nežnej revolúcie. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

Volič je po príchode do volebnej miestnosti povinný predložiť doklad totožnosti a po zázname dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Ak volič nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie mu nebude umožnené. Po tom, čo volič obdrží obálku s hlasovacími lístkami, vstúpi do vyhradeného priestoru na úpravu hlasovacieho lístka.

Volebné krúžky

Volič má okrem výberu politickej strany možnosť uplatniť štyri krúžky, ktoré môže odovzdať jednotlivým kandidátom. Krúžkuje sa poradové číslo kandidátov. V prípade, že si nevyberie ani jedného kandidáta, môže vložiť do obálky prázdny hlasovací lístok. Hlasovanie je platné aj v prípade, ak volič zakrúžkuje menej ako štyroch kandidátov. Neplatným sa hlasovanie stáva vtedy, ak volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov alebo vloží do obálky viac ako jeden hlasovací lístok. Hlas voliča v parlamentných voľbách bude podľa Ministerstva vnútra platný, aj keď bude hlasovací lístok zašpinený, pokreslený či natrhnutý. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí vrátiť celú sadu lístkov a komisia mu vydá novú sadu.

Kde voliť?

Voliči majú k dispozícií dve možnosti, ako odovzdať svoj hlas. Prvou je voľba vo svojom volebnom okrsku v mieste svojho trvalého bydliska. Tu je potrebné preukázať sa len svojím občianskym preukazom.

Druhá možnosť voliť je formou hlasovacieho preukazu, vďaka ktorému môže volič odovzdať svoj hlas v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. O hlasovací preukaz bolo potrebné požiadať buď listinnou formou, alebo elektronicky do 10. februára 2020. Až do posledného pracovného dňa pred voľbami (28. februára 2020) mohol volič požiadať o hlasovací preukaz v obci svojho trvalého bydliska osobne. Pri predložení hlasovacieho a občianskeho preukazu je možné hlasovať kdekoľvek na Slovensku.

Svoj hlas môžu odovzdať aj občania, ktorí sa nemôžu zúčastniť volieb osobne, napríklad v prípade zdravotných problémov. Im bude umožnené hlasovať prostredníctvom prenosnej volebnej urny, ak o to požiadajú obec a príslušnú okrskovú komisiu.

Pokuta za vynesenie volebných lístkov je 33 eur

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Zdroj: TASR 

Avatar

Benjamín Vodrážka

Mladý redaktor, ktorého fascinuje spoznávať rôzne oblasti života. Myslí si však, že najviac sa toho dokáže naučiť od druhých ľudí z ich životných príbehov. Veľmi rád preto aj skúša ukazovať smer ostatným, ktorý ich môže priviesť na zaujímavé a pekné miesta.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *