Spravodajstvo

Začiatok akademického roka 2016/2017 v prešovskom divadle

Veľkú scénu zaplnili študenti, pedagógovia a hostia Prešovskej univerzity (Foto: Marcel Kušnír)

20. septembra 2016 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo slávnostné otvorenie dvadsiateho akademického roka Prešovskej univerzity v Prešove. Sviatočná ceremónia prebiehala za účasti študentov, pedagógov a pozvaných hostí z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia.

Všetci zúčastnení sa zhromaždili v hľadisku na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. O 10.30 po zaspievaní slovenskej hymny otvoril slávnosť úvodným slovom a predstavením hostí prorektor PU Milan Portik.

Úvodného slova sa ujal rektor Prešovskej univerzity, Peter Kónya (Foto: Marcel Kušnír)
Úvodného slova sa ujal rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya (Foto: Marcel Kušnír)

Po stručnom úvode nasledoval prejav rektora Prešovskej univerzity Petra Kónyu. Vo svojom príhovore publiku hovoril o rôznych oblastiach školstva, ako napríklad o masifikácii vysokoškolského vzdelávania v posledných dvoch desaťročiach, o spôsobe riadenia univerzít, odlive študentov do zahraničia, ako aj o nestálych kritériách týkajúcich sa financovania školstva. Následne pokračoval o úspechoch Prešovskej univerzity, pri ktorých spomenul zavŕšenie komplexnej akreditácie s potvrdením štatútu univerzity, výstavbu budovy Fakulty manažmentu, patent FHPV a niekoľko nových šľachtiteľských osvedčení na liečivé rastliny alebo štvrté miesto Prešovskej univerzity v počte študentov spomedzi slovenských univerzít. Nadviazal aj na vplyv vzdelávania v celoštátnom meradle, keď hovoril o zlepšujúcom sa koeficiente nezamestnanosti absolventov. Rektor sa vyjadril aj k plánom na rekonštrukciu prístupovej cesty k vysokoškolskému areálu či revitalizáciu univerzitného parku. Záverečné slová svojho prejavu adresoval novoprijatým študentom Prešovskej univerzity a stručne ich oboznámil s možnosťami, ktoré im štúdium na tejto univerzite poskytuje.

Ako druhý dostal slovo Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva. Jeho prejav obsahoval mnoho slov podpory študentov do nového akademického roka, no predovšetkým bol zameraný na potenciálne možnosti zlepšenia vysokoškolského štúdia. Spomenul plány do budúcnosti, medzi ktorými výrazne figurovali úprava systému akreditácie, revízia sústavy študijných odborov a zmapovanie a spracovanie požiadaviek na úpravu procesu verejného obstarávania s cieľom zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

V poradí tretí prejav prináležal primátorke mesta Prešov, Andrei Turčanovej. Primátorkin prejav bol krátky a stručný, podporila v ňom prebiehajúcu spoluprácu Prešovskej univerzity a mesta Prešov, pričom spomenula napríklad kooperáciu pri organizovaní tohtoročného aprílového podujatia Univerzita mestu – mesto univerzite.

Prejavy uzatváral príhovor prof. Jana Blahoslava Lašeka (Foto: Marcel Kušnír)
Prejavy uzatváral príhovor prof. Jana Blahoslava Lašeka (Foto: Marcel Kušnír)

Záverečný prejav patril významnému hosťovi podujatia Janovi Blahoslavovi Lašekovi z Karlovej univerzity v Prahe. Vo svojom príhovore publiku hovoril o podstate štúdia, o jeho význame a dôležitosti. Vyjadril taktiež dôveru v schopnosti rektora Prešovskej univerzity a pochválil jeho zásluhy a vzdelávaciu činnosť.

Mnohí pedagógovia a študenti obdržali ocenenie rektora Prešovskej Univerzity (Foto: Marcel Kušnír)
Mnohí pedagógovia a študenti získali ocenenie rektora Prešovskej Univerzity (Foto: Marcel Kušnír)

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie cien rektora Prešovskej univerzity. Prví boli ocenení pedagógovia univerzity za ich vedeckú prácu, publikovanie monografií a vysokoškolských učebníc. Následne dostali cenu rektora študenti za študijné výsledky a reprezentáciu školy. Medzi ocenenými bola aj Veronika Bozdošová, ktorá získala ocenenie za svoju prácu ako programová riaditeľka univerzitnej televízie TV Mediálka. „Som nadšená a prekvapená, že som bola ocenená rektorom Prešovskej univerzity. Je to pre mňa pocta a určite toto ocenenie neberiem na ľahkú váhu. Dnešok je pre mňa veľký deň. Prajem každému ten pocit si takto od rektora a od celého vedenia Prešovskej univerzity prevziať cenu. Vďaka za to patrí hlavne mojim kolegom, ktorí mi pomáhali, udržiavali so mnou celú Mediálku a vo všetkom sa angažovali. Bez nich by som tu nebola,“ vyjadrila sa Veronika pre Unipo Press.

Záver slávnostného otvorenia nového akademického roka bol sprevádzaný kultúrnou vložkou. Ceremóniu spríjemnili študenti Prešovskej univerzity Juraj Feltovič hrou na akordeóne a Štefan Galik hrou na husliach.

Slávnosť uzavrelo hudobné duo (Foto: Marcel Kušnír)
Slávnosť uzavrelo hudobné duo (Foto: Marcel Kušnír)

Dvadsiate otvorenie akademického roka na Prešovskej univerzite sprevádzal v porovnaní s minulým rokom vyšší počet novoprijatých študentov. „Na začiatku akademického roka 2016/2017 sa teší Prešovská univerzita v Prešove záujmu študentov. Kým na začiatku minulého roka študovalo na univerzite 9282 študentov, teraz sa ich počet o čosi navýšil na 9298. O štúdium na našej univerzite prejavili záujem aj zahraniční študenti. V súčasnosti študuje na PU 463 zahraničných študentov,“ odpovedala Andrea Čajová, hovorkyňa Prešovskej univerzity, na otázku o zvýšení alebo znížení počtu uchádzačov o štúdium na Prešovskej univerzite. Zároveň prezradila, ktorá oblasť štúdia na PU sa teší najväčšiemu záujmu uchádzačov o štúdium. „V súvislosti so záujmov študentov, každoročne sa najviac darí Filozofickej fakulte. Druhou tohtoročnou najžiadanejšou fakultou podľa počtu poslaných prihlášok bola Fakulta zdravotníckych odborov,“ dodala Andrea Čajová.

Slávnostné otvorenie akademického roka sa zakončilo občerstvením pre pedagógov a hostí v priestoroch divadla. Záver slávnosti sprevádzala (tak ako aj celú slávnosť) dobrá nálada a pozitívna energia. Redakcia Unipo Press dúfa, že takáto energia bude sprevádzať študentov a pedagógov počas celého akademického roka.

Avatar

Marcel Kušnír

Verný filmový fanúšik. Tento fenomén sa ma drží už nespočetne veľa rokov a preto aj väčšinu svojich článkov venujem filmovej téme. Okrem filmov som veľkým milovníkom hudby a literatúry. V obľube mám hlavne thrillery (čo platí aj pre knihy aj pre filmy). Preferujem rockovú a metalovú hudbu, no taktiež si veľmi rád vypočujem filmové soundtracky. Voľné chvíle si rád spríjemním dobrým filmom alebo knihou.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *