Redakcia

Odborné vedenie

­

Šéfredaktor

Zástupca šéfredaktora

Aktuálni redaktori

Jazyková korektúra

­

Manažér sociálnych sietí

­

­

Grafik

­

Marketingový manažér

­

Webmaster

­

Bývalí členovia redakcie

­