Kultúra

Tradícia sviatku Troch kráľov na Slovensku

(Zdroj: nitrianskyhlasnik.sk)

Kresťania na Slovensku si každoročne 6. januára pripomínajú sviatok Troch kráľov. Tento deň je tiež známy ako Zjavenie Pána alebo Epifánia, čo symbolizuje príchod Mudrcov do Betlehema, kde priniesli dary novonarodenému Ježišovi.

Historicky sa sviatok Troch kráľov spája s príchodom troch mudrcov alebo kráľov, menom Melichar, Gašpar a Baltazár, ktorí nasledovali betlehemskú hviezdu až k novonarodenému Ježišovi v meste Betlehem. Podľa tradície so sebou každý z kráľov priniesol jeden dar pre novonarodené dieťa, ktorými boli zlato, kadidlo a myrha. Zlato malo symbolizovať kráľovský pôvod Ježiša Krista, kadidlo predstavuje uznanie božstva v malom dieťati a dar myrhy symbolizuje Kristovu budúcu obetu za spásu ľudstva. V minulosti sa pravé 6. január začali sláviť Vianoce, túto tradíciu si v súčasnosti na Slovensku zachovali najmä pravoslávni veriaci, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára.

(Zdroj: TASR)

Počas sviatku Troch kráľov sa na Slovensku udržiava viacero zvykov, jedným z najrozšírenejších je kňazská koleda. Počas tejto starej tradície kňazi na svätej omši požehnávajú vodu, soľ a kriedu. Po liturgických obradoch kňazi v rámci kňazskej koledy navštevujú domovy veriacich. Tam sa spoločne s rodinami modlia a používajú svätenú vodu na požehnávanie ich domov. Pri odchode, kňaz zanechá na ráme dverí označenie G+M+B. Toto označenie symbolizuje Troch kráľov z Betlehema, často sa k nemu pridáva aj aktuálny rok. Celý rituál má špeciálny význam. Traduje sa, že požehnanie domov chráni rodiny pred zlými duchmi počas celého kalendárneho roka. Kňazská koleda tak predstavuje tradíciu spojenú s duchovným bohatstvom a ochranou rodinného domova.

Sviatok Troch kráľov zároveň označuje koniec vianočného obdobia. S týmto dňom sa spája aj ľudová povera, ktorá hovorí, že ak nie je vianočný stromček zhodený práve v deň Troch kráľov, ale je ponechaný dlhšie, prinesie to smolu počas nasledujúceho roka.

 

Autorka: Alexandra Brenková

Mediálne štúdiá

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *