Reportáže

Dlhoročná práca sa vypláca

(Foto: Eliška Bilská)

Hneď pri vstupe som bol privítaný krásnym posledným nacvičovaním skladby od Benjamina Brittena Sentimental sarabande, ktorá podľa všetkého mala túto udalosť ešte väčšmi doplniť o vedeckú vážnosť. Vyšiel som po pár krídlach schodov, až kým som nedorazil do auly, kde sa moje oči mohli do sýtosti kochať krásnymi maľbami na strope a plnými knižnicami, ktoré zakrývali steny celej miestnosti. Sedelo tam niekoľko desiatok radov stoličiek a všetky smerovali na jediný stôl, za ktorým už onedlho sedela Vedecká rada Prešovskej univerzity v Prešove. Než som sa stihol spamätať, započalo udeľovanie najvyššieho ocenenia Doctor honoris causa profesorovi Franzovi Bosbachovi, vedcovi v oblasti historických vied. Slávnostné udelenie čestného titulu sa uskutočnilo v priestoroch Evanjelického kolégia v Prešove (9. 4. 2024).

(Foto: Anna Polačková)

Postupne prichádzali viaceré významné osobnosti slovenskej akademickej obce v typických ceremoniálnych talároch. Keď si všetci zasadli, zaznela hymna a príhovor prorektora Petra Adamišina. Pripomenul, na akom mieste a za akým účelom sme sa všetci zišli v evanjelickom kolégiu. Po viacerých príhovoroch, medzi ktorými bola aj úvodná reč rektora PU Petra Kónyu, sa konečne stalo to, na čo sa čakalo od začiatku. Franz Bosbach bol promovaný titulom Doctor honoris causa.

Následne pristúpil k rečníckemu pultu, kde úprimne poznamenal, že slovensky nevie, pretože je Nemec, a tak bude radšej rozprávať v jazyku, ktorý ovláda. Našťastie boli prítomní aj niekoľkí prekladatelia, ktorým nerobilo starosti príhovor prekladať. Profesor uviedol, že je šťastný a vďačný za takýto čestný titul. No zároveň dodal, že i keď je na dôchodku, nájde si dostatok času, aby mohol vo svojich výskumoch pokračovať.

(Foto: Eliška Bilská)

Po jeho slovách zaznel búrlivý potlesk a pred divákov sa postavil Komorný orchester Camerata academica. Pod vedením umeleckej vedúcej Renáty Kočišovej zahral nádherné skladby Sentimental sarabande a Rondeau. Celé podujatie sa blížilo ku koncu a zakončila to hymna všetkých akademikov Gaudeamus igitur. Odchádzal som naplnený umeleckým zážitkom a zápalom pre akademické učenie.

Autor: Filip Zadroš

Mediálne štúdiá

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *