Iné Spravodajstvo

Inaugurácia rektora na slávnostnom otvorení akademického roka

(Foto: Mgr. Roman Kazimír, presov.sk)

Prešov 19. septembra 2023 – V historickej budove PKO Čierny orol sa uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka Prešovskej univerzity v Prešove (PU). Tohtoročné podujatie bolo pre univerzitu zvlášť významnou udalosťou. Konala sa inaugurácia rektora prof. Petra Kónyu, prorektorov, ako aj novozvolených dekanov šiestich fakúlt. Nechýbali ani ocenenia udelené zamestnancom a študentom univerzity. Vzrušenie okolo akcie bolo nemalé, sála sa zaplnila takmer celá. Inaugurácie sa zúčastnilo mnoho pozvaných hostí: najvyšší akademickí funkcionári slovenských i zahraničných univerzít, vedecko-výskumní partneri, predstavitelia štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, zástupcovia cirkví a mnohí ďalší.

Akt 1. Významná prísaha pre všetkých

Inaugurácia rektora Prešovskej univerzity Petra Kónyu (Foto: Mgr. Roman Kazimír, presov.sk)

Keďže inaugurácia bola jedným z hlavných momentov slávnostného otvorenia, slúžila ako východiskový bod otváracieho ceremoniálu. Rektorova oddanosť bola spečatená jeho prísahou, ktorá svedčila o serióznom duchu a dôvere v dobrú budúcnosť PU: „Sľubujem na svoju česť, že povinnosti rektora Prešovskej univerzity v Prešove budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a vynaložím všetky sily v prospech našej univerzity v duchu všeľudských zásad morálky, humanizmu a demokracie“. Univerzita však nie je postavená len na práci jedného človeka. Je to tímová práca. Noví prorektori a dekani boli zvolení do svojich funkcií, pretože sú to odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti vedy a vzdelávania. Progresivita vysokoškolskej inštitúcie záleží aj na ich jasne definovanej spoločnej stratégii, o ktorej v príhovore hovoril aj novozvolený rektor univerzity.

Akt 2. Bol, je a bude

Svet ide aktívne dopredu a PU sa ho snaží dobehnúť. Rektor PU Peter Kónya analyzoval minulosť, hovoril o tom, čo sa podarilo a čo univerzitu čaká. Za posledných osem rokov sa univerzita umiestnila na popredných miestach medzinárodných rebríčkov a zvýšil sa i počet vydávaných vedeckých časopisov. 

Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD, rektor Prešovskej univerzity v Prešove (Zdroj: Olha Khutorna)

Uplynulé roky boli skúšané pandémiou, znižovaním dotácií zo štátneho rozpočtu, a, samozrejme, energetickou krízou, ktorá mala svoje dôsledky. Napriek tomu sa uskutočnili rekonštrukcie študentských domovov, ako aj revitalizácia vonkajších átrií či výstavba didaktického parku pred rektorátom. Rektor je odhodlaný pokračovať v uvádzaní univerzity do poriadku. Jeho cieľom je komplexne zrekonštruovať budovu univerzitného areálu na ulici 17. novembra, ako aj rozšíriť výučbové priestory niektorých fakúlt a zrekonštruovať posledný zo štyroch študentských domovov. Nové plány a ciele budú pribúdať postupne, v priebehu roka.

Akt 3. Cena pre tých, ktorí sú silní

Sila je univerzálny pojem. Pre univerzitu sú však silnou stránkou jej vynikajúci zamestnanci a študenti. Cena rektora bola odovzdaná 15 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, siedmim pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov, dvom vedecko-výskumným pracovníkom za inováciu a vedecký objav, jednému za významný prínos v umení a jednému za významný prínos pre PU. Cenou rektora boli ocenení aj 13 študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu a tiež tri katedrové webstránky.

Udeľovanie Ceny rektora (Foto: Mgr. Roman Kazimír, presov.sk)

Tohtoročné slávnostné otvorenie akademického roka sa nezaobišlo bez vysokoškolského sláčikového orchestra PU. Vďaka dlhoročnej tradícii a skúsenostiam dokázala inštrumentálna hudba tohto zoskupenia vytrhnúť prítomných hostí z diania, nabiť energiou a naplniť ich novými emóciami. Akademický rok je oficiálne otvorený a nám neostáva nič iné len popriať všetkým študentom a zamestnancom PU veľa úspechov, ako aj pestré a radostné udalosti, na ktoré sa bude spomínať ako na jedny z najlepších.

Olha Khutorna

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *