Komentáre

Mantinely demokracie

zdroj: bbc.com

Sloboda prejavu je nevyhnutným základom pre demokratickú a pluralitnú spoločnosť. Každý človek má právo vyjadriť svoje názory a hodnotenia odzrkadľujúce autentickosť. Sloboda slova je dôležitým prvkom k budovaniu stabilnej spoločnosti.

Všetko v živote má svoje limity a ani sloboda prejavu nie je výnimkou. Je vymedzená hranicami, ktoré sa úzko spájajú s hranicami tolerancie. Autori ústnych a písomných vyjadrení dokážu degradovať ľudské práva ľudí. Využívajú formy prejavov, pre ktoré im ako kamufláž slúži sloboda prejavu. Nenávistné formy prejavu, narúšanie súkromného života a ponižovanie ostatných ľudí nie sú znakom demokratického vyjadrovania sa v mediálnom prostredí. Kvalitná žurnalistika a nezávislé médiá sú dôležitou esenciou slobodného prostredia. V takýchto prípadoch môže štát potrestať alebo zákonne obmedziť nevhodné typy prejavov. Opatrenia podporujúce pluralizmus a rozmanitú spoločnosť sú dôležitými míľnikmi vo fungovaní noriem v spoločnosti. V demokratickom režime je nevyhnutné fungovať s vymedzenými hranicami.

V spoločnosti by mali byť zaužívané normy, pretože aj sloboda slova musí mať limit. „Moja sloboda sa končí tam, kde začína sloboda druhého.“ Keďže sme všetci súčasťou istej komunity, naša sloboda by nemala ohrozovať práva a dôstojnosť ostatných. Avšak, v dnešnej dobe sa stáva, že sa hranica často rozmazáva. Ľudia stratili schopnosť rozlišovať, kde sa sloboda ich prejavu končí a pomyselná hranica akoby stratila svoj význam. Nastavené hranice sú preto podstatou fungovania demokratickej a pluralitnej spoločnosti.

Autorka: Sofia Bodnárová

Mediálne štúdiá

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *