Spravodajstvo

Memorandum vylepší vzťahy a prinesie lepšiu budúcnosť

Rektor pri podpise memoranda (Foto: Marcel Kušnír)

Utorkové popoludnie prvého týždňa semestra na pôde rektorátu Prešovskej univerzity sa nieslo v duchu podpisovania zmlúv o spolupráci našej univerzity s gymnáziami Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Rektor Peter Kónya v mene Prešovskej univerzity podpísal memorandum o užšej spolupráci s riaditeľmi jednotlivých gymnázií. Tejto slávnostnej udalosti predchádzali rokovania, na ktorých sa obe strany dohodli na obojstranne výhodných podmienkach. Samozrejme, okrem hostí sa tejto udalosti zúčastnili aj dekani všetkých fakúlt Prešovskej univerzity.

Výhody pre všetkých

Memorandum by malo zabezpečiť efektívnejšiu spoluprácu na poli informovanosti žiakov o možnostiach štúdia. Riaditelia gymnázií by mali umožniť zástupcom našich fakúlt vstup do priestorov svojich škôl a ponúknuť im čas na to, aby študentom predostreli relevantné informácie o možnostiach štúdia. Jednotlivé fakulty poskytnú priestory na častejšie návštevy gymnazistov.

Študenti budú mať možnosť oboznámiť sa s vysokoškolským štúdiom, navštívia a zoznámia sa s technológiami, ktorými disponujú univerzitné vedecké pracoviská, ako sú napríklad biologické a ekologické laboratóriá, nové testovacie prístroje Fakulty športu PU či vyspelé moderné 3D technológie.

Hostia sa schádzajú, nezabúdajú prehodiť aj pár slov. Foto: Marcel Kušnír.
Hostia sa schádzajú, nezabúdajú prehodiť aj pár slov (Foto: Marcel Kušnír)

Svoju predstavu o výsledkoch spolupráce bližšie predstavil rektor univerzity: „Cieľom užšej spolupráce je výchova mladej generácie študentov, ktorá po absolvovaní vysokoškolského štúdia bude pripravená pracovať v rôznych riadiacich pozíciách, nielen v súkromnom sektore, ale aj v riadení štátu. 

Rektor Peter Kónya odovzdáva tašku s upomienkovými predmetmi. (Foto: Marcel Kušnír)
Rektor Peter Kónya odovzdáva tašku s upomienkovými predmetmi (Foto: Marcel Kušnír)

Masívny odliv študentov do zahraničia je problém, ktorý trápi slovenské školstvo

Vo svojom príhovore k prítomným rektor pripomenul aj pálčivý problém, ktorý trápi nielen Prešovskú univerzitu, ale aj všetky vysoké školy na Slovensku. „Ročne odchádza do zahraničia študovať až 30 tisíc študentov, pričom študenti najviac odchádzajú študovať do Českej republiky a do Maďarska, poznamenal rektor univerzity.

Jedným z riešení by malo byť aj samotné memorandum, vďaka ktorému sa zvýši povedomie študujúcej mládeže o tom, že aj na Prešovskej univerzite študenti získajú rovnako hodnotné vzdelanie ako na univerzitách v okolitých krajinách.

Tabuľky partnerskej univerzity. Foto: Marcel Kušnír
Tabuľky partnerskej univerzity (Foto: Marcel Kušnír)

Po formálnej časti sa rektor ešte raz prihovoril prítomným hosťom a zdôraznil hlavné poslanie memoranda. Tým je najmä pozdvihnúť povedomie mladých študentov o kvalitách, ktorými Prešovská univerzita disponuje, prilákať ich študovať na našu univerzitu a v konečnom dôsledku tak zabrániť masívnemu odlivu slovenských študentov, našej budúcej inteligencie, za hranice našej krajiny. „Kooperácia Prešovskej univerzity a gymnázií v oboch krajoch by mala dopomôcť k snahe vychovať novú a úspešnú generáciu, ktorá bude pracovať nielen v prospech celého východoslovenského regiónu, ale i celej krajiny, uzavrel stretnutie rektor univerzity Peter Kónya.

Tí, ktorí ste sa zverili do rúk našich pedagógov, čo rozhodlo, že ste sa stali súčasťou akademickej obce Prešovskej univerzity a neodišli ste študovať do zahraničia?  Na vaše odpovede sa už tešíme.

Dominik Verešpej

Študujem učiteľstvo dejepisu a slovenského jazyka a literatúry. Milujem jazdu autom, cyklistiku, výlety do prírody a cestovanie. Kultúra mi tiež nie je ľahostajná. Pasívny šport - to ja môžem.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *