Kultúra Spravodajstvo

Na Prešovskej univerzite sa uskutočnili diskusné panely v rámci iniciatívy #MYSMEEU

Foto: Unipopress

Na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity sa po úvodnom výstupe Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka uskutočnili dva diskusné panely, ktoré sa venovali rôznorodým myšlienkam uvádzajúcich predovšetkým témy o Európskej únii a Slovenskej republike. Prvý panel diskusie bol o to výnimočnejší, že sa ho zúčastnili aj študenti UNIPO, konkrétne predstavitelia inštitútu politológie Matúš Žac, Mária Česalová a Róbert Király.

Diskusný panel #MYSMEEU (I.)

Program po odchode Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka pokračoval dvoma diskusnými panelmi. Prvého panelu sa zúčastnili František Ružička (štátny tajomník MZVaEZ), ako aj traja študenti z Inštitútu politológie UNIPO (Matúš Žac, Róbert Király a Mária Česalová), ktorí svojimi postrehmi a otázkami bohato prispeli k odbornému programu. Medzi ústredné témy patrili eurovoľby, bezpečnosť Európskej únie v súvislosti budovania spoločnej armády, migrácia a ochrana hraníc, či postoj slovenskej verejnosti k európskym a domácim politickým predstaviteľom.

Všetci diskutujúci sa zhodli na potrebe lepšej komunikácie medzi európskymi inštitúciami a voličmi, ktoré sú často mimo záujmu bežných občanov, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj na slovenskej najnižšej eurovolebnej účasti v celom integračnom zoskupení. Práve dialógy s mladými ľuďmi považujú iniciátori #MYSMEEU za kľúčové z hľadiska budúcej podoby EÚ, a preto sa rozhodli aj prostredníctvom takýchto akcií zvýšiť povedomie občanov o západných štruktúrach, ktorých súčasťou je aj naša krajina.

Foto: mzv.sk

Diskusný panel #MYSMEEU (II.)

Po krátkej prestávke moderovaná diskusná akcia pokračovala svojou poslednou tretinou. V tejto časti malo auditórium Prešovskej univerzity možnosť vidieť Moniku Smolkovú (slovenská europoslankyňa), Jozefa Mihála (poslanec NR SR), Gabrielu Šostákovú (predsedníčka OZ Sociálny Prešov) a Ivana Lásku (manažér Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR). Ústrednými témami bola predovšetkým sociálno-ekonomická situácia SR, nezamestnanosť, odliv slovenských pracovníkov do zahraničia, či vízia vývoja pracovného trhu na Slovensku. Všetci predstavitelia sa zhodli na potrebe zlepšiť platobné, ako aj pracovné podmienky zamestnancov a udržanie našich ľudských zdrojov v krajine. Pracovná migrácia totiž podľa Šostákovej veľkou mierou prispieva k rozbíjaniu rodín a nedostatočnej výchove detí, ktoré neskôr končia ako drogovo závislí, či bez ukončenia stredoškolského vzdelania.

Europoslankyňa Smolková sa na margo témy miezd vyjadrila podporou najmä ženského sebavedomia v práci, nakoľko ešte stále existujú značné platobné rozdiely medzi mužmi a ženami na rovnakých pracovných pozíciách. Neopomenula pritom ani problematiku tzv. sociálneho dumpingu (rozdielne platy medzi domácim obyvateľstvom a pracovníkmi zo zahraničia za tú istú prácu), ktorý sa rieši aj na celoeurópskej úrovni.

Ivan Láska svojim príspevkom načrtol prognózu vývoja pracovného trhu, kde podľa jeho slov mnoho súčasných (najmä manuálnych) pracovných pozícií zanikne, a to z dôvodu čoraz viac pokročilejšej automatizácie výroby, či zavádzania umelej inteligencie do pracovnej praxe. Budúci pracovník tak bude musieť byť omnoho flexibilnejší, aby sa dokázal prispôsobiť meniacim sa pracovným nárokom zo strany zamestnávateľov.

Aj z toho dôvodu diskutujúci neraz apelovali na celoživotné vzdelávanie a nadobúdanie skúseností, ktoré nám najväčšmi pomôžu pri hľadaní pracovných pozícií. Na záver diskusie poslanec Jozef Mihál vyjadril podporu študentom, aby sa nebáli skúšať nové výzvy, pretože práve tie nám pomôžu nadobudnúť potrebné sebavedomie a skúsenosti do budúcnosti.

Legenda hovorí, že sa dokáže premeniť z Evil Queen na SnowWhite - záleží od množstva kofeínu v krvi. Miluje kvety, kávu, bylinkové čaje a všetky knihy na svete, no najviac sa jej zrýchli tep pri severských kriminálkach. Taktiež zbožňuje predstavu, že jedného dňa svoju milovanú Škandináviu aj navštívi. U ľudí nenávidí aroganciu a nedostatok sebareflexie.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *