Kultúra Rozhovory

Rozhovor s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou: “Mesto Prešov je na PU hrdé, pretože nám robí vynikajúce meno doma aj v zahraničí”

Andrea Turčanová (Foto: webnoviny.sk)

V nedávnych komunálnych voľbách za rok 2018 sa opätovne ujala kormidla mesta Prešov primátorka Andrea Turčanová, ktorá má v spolupráci so svojím tímom a mestským zastupiteľstvom rôznorodé ambiciózne plány pre rozvoj mesta v nasledujúcom funkčnom období. Unipo Press vám teraz ponúka špeciálny rozhovor, v ktorom sa napríklad dozviete, čo plánuje urobiť mesto Prešov na skvalitnenie života pre študentov a mladých ľudí, či ako primátorka hodnotí vzťah medzi PU a mestom.

Ako hodnotíte vzťah medzi mestom Prešov a UNIPO? Poprípade aké kroky plánujete vykonať v tejto oblasti v najbližšom funkčnom období?

Prešov je odjakživa študentským mestom, študujú tu mladí z celého Slovenska i zo zahraničia. Mesto Prešov je na Prešovskú univerzitu hrdé, pretože nám robí vynikajúce meno doma aj v zahraničí. Prešovská univerzita sa stále posúva ďalej, a to nielen vďaka rozvoju jej vedeckej a výskumnej činnosti, ale aj v rámci neustáleho skvalitňovania podmienok na štúdium svojich študentov. Naša vzájomná spolupráca je živá a hodnotná, preto si veľmi vážim aj ocenenie za rozvoj spolupráce, ktoré mesto na začiatku akademického roka dostalo od rektora Prešovskej univerzity. Máme pripravených aj niekoľko spoločných aktivít a projektov v oblasti športu a kultúry, ktoré by sme chceli v nasledujúcich rokoch spoločne zrealizovať. Mestu aj univerzite totiž záleží na tom, aby sa študentom v Prešove dostalo nielen kvalitné vzdelanie, ale aby v meste zažili veľa príjemných chvíľ a odniesli si odtiaľto množstvo zážitkov a spomienok na študentský život.

Aké akcie plánuje vykonať mesto Prešov na zlepšenie života mladých/študentov?

V meste pribudlo niekoľko nových podujatí. Vlani sme zorganizovali Koncert rodákov, tento rok sa uskutočnil už tretí ročník Festivalu architektúry a dizajnu, tiež Festival dobrovoľníctva, Bonsai exhibition, Prešov Half Marathon či množstvo výstav v Galérii v Caraffovej väznici. Počas programu Dní mesta vystupuje množstvo známych hudobných skupín, nielen z Prešova. Tento rok bol Prešov strediskom mladých z celého Slovenska – uskutočnilo sa tu Národné stretnutie mládeže P18. Mesto každoročne podporuje aj Akademický Prešov. Tiež sme znížili ceny záberu verejného priestranstva, čím sme docielili vyšší počet letných terás v centre mesta.

Na obnovenom velodróme, ktorý je jediným na Slovensku, sa začali organizovať mnohé podujatia, napr. Prešovský kilometer, Októberfest a uskutočnili sa tu aj cyklopreteky s účasťou medzinárodnej cyklistickej elity, Grand Prix mesta Prešov. Okrem nich sme vybudovali tradíciu cyklopodujatí Tour de Prešov a Prešovský cyklomaratón. Zrekonštruovali sme množstvo športovísk, pustili sme sa aj do rekonštrukcie zimného a výstavby futbalového štadióna, takže neustále skvalitňujeme podmienky na športovanie v meste. Nesmiem zabudnúť ani na informatikov, ktorí tento rok dostali možnosť vytvárať unikátne aplikácie počas prvého programátorského maratónu Šarišský hackathon. Tie teraz reálne uľahčujú život – ako napr. aplikácia MHD, el. úradná tabuľa a iné.

Rektor PU Peter Kónya v spoločnosti primátorky Turčanovej (Foto: Marcel Mravec, AV štúdio CCKV PU v Prešove)

Ako vnímate situáciu ohľadom migrácie mladých ľudí z mesta (napr. kvôli práci,…) a aké kroky plánuje urobiť mesto, aby tento odliv zastavilo?

Ľudia cestujú odjakživa, je to prirodzená súčasť súčasnej doby. Mladí ľudia migrujú nielen za prácou, ale aj kvôli naberaniu skúseností vo svete. Mnoho z nich sa však po čase do rodného mesta vracia, aplikuje získané skúsenosti do praxe a pomáha mesto rozvíjať. Nezamestnanosť v meste sa výrazne znížila, kým pred 4 rokmi bola na úrovni vyše 14 %, teraz je to približne 6 %. Vnímame však to, že je nedostatok pracovných síl na určitých pozíciách, najmä v technickom odvetví. V otázke bývania mladých, ktorí si zakladajú rodiny, sme tiež urobili výrazný posun vpred – po 12 rokoch sme zabezpečili 68 nových nájomných bytov.

Ako by ste motivovali mladých ľudí, aby sa viac angažovali pri správe veci verejných aj napríklad v súvislosti s využívaním aktívneho/pasívneho volebného práva?

Je dôležité, aby mali mladí záujem o to, čo sa deje v ich meste či krajine. Angažovanosť však závisí aj od osobnosti a vôle. Príležitostí pre angažovanie mladých je mnoho, aj v našom meste. Tento rok sa napríklad uskutočnil workshop Občianskeho združenia Fórum pre kultúru, nad ktorým som prevzala záštitu. Workshop bol otvorený pre všetkých angažovaných ľudí so záujmom o verejný priestor. Jeho cieľom bolo zachytiť široké spektrum občianskych aktivít v kraji. Okrem toho, máme aj veľa združení a organizácií, kde sa mladí angažujú.

Prečo je dôležité, aby sa mladí ľudia angažovali v politike?

Angažovanosť u mladých je dôležitá najmä preto, aby sa nebáli a nahlas vyjadrili svoj názor na politický i spoločenský život v krajine. A tiež preto, aby priniesli mnoho nových nápadov, energie a všetky získané teoretické poznatky a vedomosti aplikovali do praxe.

Avatar

Róbert Király

Študent 2. ročníka na Mgr. stupni FF UNIPO v odbore politológia
"Hoc s tvojim názorom nemusím absolútne súhlasiť, tak položím aj život za to, aby si ho mohol slobodne povedať" (Voltaire)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *