Tag - umenie

Kultúra

Projekt: POEMS

Crowdfunding, čo by sme po slovensky mohli nazvať ako kolektívne financovanie, je po a) spôsob získavania kapitálu pre nové projekty, po b) stále viac...