Kultúra

Akademický Prešov 2019 – s čím, ako a do kedy sa prihlásiť

Akademický Prešov 2019 (Foto: facebook.com)

Prešov – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a OZ AP vyhlasujú 53. ročník súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov, ktorý sa uskutoční 23. – 26. apríla 2019.

Plagát 53. ročníka Akademického Prešova (Foto: facebook.com)

Každoročne sa koncom apríla mesto Prešov zaplní tvorivými vysokoškolákmi, ktorí prezentujú svoju umeleckú prácu. Súťažne sa môžu zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj študenti stredných škôl so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 4 kategórií:

1. Pôvodná literárna tvorba

Do kategórie pôvodnej literárnej tvorby sa môžu študenti zapojiť so svojou prózou, poéziou alebo esejou. Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z doposiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy svojich prác v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 12. apríla 2019.

Súčasťou kategórie literárnej tvorby budú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

2. Študentské divadlá

Do kategórie študentských divadiel sa môžu prihlásiť divadelné súbory, ktoré sú minimálne z polovice tvorené vysokoškolákmi študujúcimi na slovenských vysokých školách. Dĺžka súťažného predstavenia nesmie presiahnuť 60 minút. Ak je predstavenie predsa len dlhšie, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Prihlášky je potrebné zaslať na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com do 5. apríla 2019. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov.

Súťažiaci v tejto kategórii sa môžu tešiť na individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj na tvorivé dielne.

3. Umelecký preklad

Účastník v kategórii umeleckého prekladu zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 12. apríla 2019 na mailovú adresu ja.soucek@unipo.sk. Umelecký text môže byť preložený z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny.

Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

4. Mediálne umenie: film

Súťažná kategória mediálneho umenia prezentuje filmovú tvorbu, ktorá je tvorená na základe aktuálnej témy zo života súčasnej mladej generácie. Kategória je určená predovšetkým študentom odboru masmediálne štúdiá, ktorí sa prihlásia s amatérskym filmom s rozsahom približne 15 minút. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo na mailovú adresu kmichalh@gmail.com do 12. apríla 2019.

Jednotlivé súťaže sa budú konať najmä v priestoroch Vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity, v Divadle Alexandra Duchnoviča a v Divadle Jonáša Záborského. Na festival zavítajú aj hostia z domácich a zahraničných profesionálnych a amatérskych súborov, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín.

Prihlášky a všetky doplňujúce informácie nájdete na webovej stránke Akademického Prešovawww.ff.unipo.sk/apwww.facebook.com/AkademickyPresov

Mailová adresa na štáb AP je akademickypresov53@gmail.com a sídlo štábu AP nájdete v Centre celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.

Dievča nie príliš dievčenské, ľúbiace hory, kávu (lungo bez mlieka ak by ste ma chceli pozvať) a vôňu vanilky. Srdce jej zaplesá, keď sa dostane k fotografovaniu, či k písaniu svojich pocitov a poviedok (zatiaľ) do zásuvky. Verí, že všetko, čo sa deje, sa z nejakého dôvodu diať má, a že na dobré veci si treba trpezlivo počkať (čo ale neznamená nič pre to neurobiť...).

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *