Kultúra

Akademický Prešov počas galaprogramu ocenil súťažiacich študentov

Prorektor Milan Portik v príhovore zhodnotil 51. ročník AP (Foto: Marcel Mravec)

51. ročník Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska uzavrel svoj program vyhodnotením súťaže. Počas galaprogramu organizátori podujatia spolu s prorektorom Milanom Portikom vyhlásili výsledky jednotlivých súťažných kategórií.

Akademický Prešov ponúkol okrem bohatého kultúrneho programu aj možnosť zapojiť sa do súťaže vo viacerých umeleckých kategóriách. Išlo predovšetkým o kategórie filmová tvorba, súťaž vlastnej tvorby (próza a poézia), umelecký preklad a študentské divadlá. Študenti vysokých škôl tak mali možnosť prejaviť svoj umelecký talent a kreatívne sa realizovať.

Medzi ocenenými študentmi sa nachádzali aj viacerí študenti Prešovskej univerzity, ktorí odbornú porotu presvedčili o svojich kvalitách. Najmä Študentské divadlo FF PU svojimi hrami univerzitu pôsobivo reprezentovalo.

Ocenenie v kategórii študentských filmov si odniesol aj študent PU, Ján Jendrichovský (Foto: Marcel Mravec)
Ocenenie v kategórii študentských filmov si odniesol aj študent PU Ján Jendrichovský (Foto: Marcel Mravec)

Prinášame vám výsledky jednotlivých súťažných kategórií Akademického Prešova. V kategóriách umelecký preklad (germánska a románska filológia) ocenenia neboli udelené vzhľadom na náročnosť prekladaných textov.

Filmová tvorba:

  1. miesto – Folklórny súbor Hornád (Gabriela Homoľová, Igor Michalčík, FF UPJŠ)
  2. miesto – Tu študujem. (Radka Turyová a kol., FF UPJŠ)
  3. miesto – V zákulisí vzdelávania (Marcel Kušnír a spol., FF PU)

Osobitná cena: Veronika Rusnáková a spol. – Vraždy  v literatúre (FF UPJŠ)

Súťaž vlastnej tvorby:

Próza:

  1. miesto – Patrik Kondáš a Monika Hojdanová
  2. miesto – Viliam Nádasky
  3. miesto – Jakub Spevák

Čestné uznania: Mária Bilá a Vanesa Lippová

Poézia:

  1. miesto – neudelené
  2. miesto – Dominika Madro a Viliam Nádaskay
  3. miesto – Katarína Hrabčáková a Zuzana Timková

Čestné uznania: Gabriel Kuľbak, Viktória Macková, Marek Snopek

Študentské divadlá:

Laureáti:

Divadelný súbor Uložiť ako, Bratislava – Kolektív: Pojednávanie vo veci Genezis

Študentské divadlo PU v Prešove – J. Jendrichovský: Storočie podľa Márie

Študentské divadlo PU v Prešove – Labyrint romantizmus alebo Spoveď dieťaťa svojho veku

Čestné uznanie: Slovenské komunitné divadlo v Londýne, VB – Juliana Sersenová a kol.: Akadémia pre ženy

Unipo Press všetkým víťazom srdečne gratuluje a praje veľa kreatívnych nápadov pri ďalšej tvorbe!

Legenda hovorí, že sa dokáže premeniť z Evil Queen na SnowWhite - záleží od množstva kofeínu v krvi. Miluje kvety, kávu, bylinkové čaje a všetky knihy na svete, no najviac sa jej zrýchli tep pri severských kriminálkach. Taktiež zbožňuje predstavu, že jedného dňa svoju milovanú Škandináviu aj navštívi. U ľudí nenávidí aroganciu a nedostatok sebareflexie.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *