Rozhovory Spravodajstvo

Beseda s Pavlom Lackom o práci s informačnými zdrojmi

Súčasťou programu dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity bola v univerzitnej knižnici beseda s novinárom a lektorom kritického myslenia Pavlom Lackom z portálu demagog.sk. Témy prednášky: Prečo prehrávajú fakty s emóciami? a Ako rozoznať pravdu od lži, boli prezentované interaktívne a lektor sa snažil publikum pravidelne zapájať do diskusie. Podujatie zabezpečila Katedra komunikačných a mediálnych štúdií ISMŠ FF PU v spolupráci s univerzitnou knižnicou, prevažnú časť publika tak tvorili študenti mediálnych štúdií FF PU.

Prvá časť besedy bola venovaná kritickému mysleniu a argumentačným chybám. Prednášajúci upozornil na dôležitosť kritického myslenia v kontexte súčasných výziev práce s informáciami. Vyzdvihol kľúčové aspekty: chápanie hodnovernosti, argumentáciu a uvedomenie si témy.

 

Ďalej bola otvorená téma efektívneho vyhľadávania informácií na internete. Študenti získali viacero praktické skúseností s vyhľadávaním informácií na internete. Prostredníctvom zábavnej úlohy, v ktorej mali študenti nájsť osobné údaje prednášajúceho (napríklad vek a dátum narodenia), demonštroval obmedzený postoj k vyhľadávaniu informácií na internete. Lektor sa tak podelil  aj o zdroje a stratégie efektívneho vyhľadávania, ktoré budú pre budúcich novinárov, výskumníkov a odborníkov neoceniteľnou zručnosťou.

 V tretej časti mali poslucháči možnosť zamyslieť sa nad tým, prečo sú dezinformácie jedným z najväčších problémov súčasnosti. Odhalil vplyv tohto javu na spoločnosť a zdôraznil, ako môžu osobné presvedčenia ovplyvniť vnímanie informácií.

Študenti mediálnych štúdií v závere podujatia položili Pavlovi Lackovi niekoľko otázok:

Ako sa môžeme my ľudia naučiť viac kriticky myslieť?

Mnohými spôsobmi. Prvý je, že si doprajeme vedomý odstup od informácií, ktoré nám niekto podáva alebo ktoré čítame. Myslieť na to, že si mám urobiť priestor na zamyslenie. Druhý je, že existuje veľa dobrých lektorov, školení, literatúry, ako sa viac do tejto témy dostať.

Aké sú základné body pri kritickom myslení, ktoré by sme mali dodržiavať?

Je to veľmi široká téma. Teraz ju vedome zúžim na časť rozpoznávania pravdy a lží na internete. Tam by sme pokojne mohli začať tým, či je zverejnený autor, aby sme vedeli posúdiť  jeho odbornosť alebo aby sme videli to, či nastavuje tvár a hrozí mu  nejaké reputačné riziko. Vieme si všímať aj jazyk a tón daného textu, ktorý nám udáva, či je oznamovací, útočí alebo je zameraný na nejaké spodné pudy. Vieme si odčítať, či sú informácie zdrojované. Môžeme zistiť, akú remeselnú kvalitu má text a obrázok. Indícií a červených vlajočiek je veľmi veľa.

Prečo ste sa zamerali práve na kritické myslenie?

My v Demagogu dlhodobo spolupracujeme so študentmi, ktorí nám pomáhajú overovať tvrdenia politikov. Chceli sme im v rámci stáže ponúknuť aj nejaké školenia, kde im pomôžeme zlepšiť si zručnosti. Cítili sme nejaký dlh voči nim a potrebu odovzdávať to, čo už vieme. Vnímame aj dopyt zo strany škôl, knižníc a seniorov po tomto type zlepšovania čitateľskej gramotnosti a kritickom myslení. Ono sa stretáva to, čo my vieme s dopytom v tejto dobe, keď čelíme extrémnemu pretlaku dezinformácií.

Podujatie poskytlo jedinečnú príležitosť na obohatenie vedomostí potrebných v informačnej spoločnosti. Tri spomenuté aspekty –⁠ kritické myslenie, efektívne vyhľadávanie informácií a boj proti dezinformáciám –⁠ sú potrebnými na úspešnú orientáciu v zložitom informačnom prostredí.

Mali ste možnosť zúčastniť sa na tejto besede? Čo vás najviac zaujalo?

Autorky: Elina Fedotova, Veronika Lorková

Mediálne štúdiá

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *