Spravodajstvo

DOD 2022: Prešovská univerzita privítala stredoškolákov

PU po minuloročnej prestávke z dôvodu pandémie opäť otvorila svoje brány pre stredoškolákov. (foto: unipo.sk)

V utorok 22. marca 2022 sa na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove konal jubilejný 10. ročník Dňa otvorených dverí 2022 (DOD 2022). Záujemcov o štúdium privítali študenti a pedagógovia PU v priestoroch Vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra 1, kde sídli Filozofická fakulta a Fakulta humanitných a prírodných vied.

Po minuloročnej pauze, počas ktorej sa DOD z dôvodu pandémie konal vo virtuálnom prostredí, Prešovská univerzita v Prešove opäť otvorila svoje brány pre potenciálnych záujemcov o štúdium. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo všetkých osem fakúlt PU – Filozofická fakulta (FF), Gréckokatolícka teologická fakulta (GTF), Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV), Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu (FM), Pedagogická fakulta (PF), Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu (FŠ) a Fakulta zdravotníckych odborov (FZO), vďaka čomu mali návštevníci možnosť získať potrebné informácie o štúdiu na jednom mieste. „Univerzita si pripravila prezentáciu každej jednej z fakúlt. Ako som mal možnosť vidieť, okrem nich sa prezentujú aj študijné odbory, hlavne z fakúlt, ktoré ponúkajú širokú škálu študijných programov,“ potvrdil Peter Kónya, rektor PU. Podľa jeho slov bol z dôvodu pandémie ohrozený aj tento ročník Dňa otvorených dverí, a preto sa vedenie rozhodlo posunúť ho na taký dátum, keď sa dalo predpokladať, že budú v platnosti minimálne protipandemické opatrenia.

V rámci prezentácie fakúlt si stredoškolskí uchádzači mohli vypočuť aj rozhovory prodekanov a študentov. Rozhovory viedli študenti programu mediálne štúdiá, ktorí hneď v úvode vyspovedali Michala Bočáka, prodekana pre vzdelávanie z FF. „Ostal som nakoniec študovať práve na tejto fakulte a musím povedať, že to bola naozaj najlepšia voľba. Nie je to len o kvalite štúdia, ktorá je tu úplne nespochybniteľná, ale je to aj o ľudskom charaktere, keďže štúdium na univerzite nie je len o tom, čo vyštudujem, ale aj o tom, akých si nájdem kamarátov, ktorí ostávajú na celý život,“ opísal svoje pocity z pôsobenia na pôde univerzity prodekan FF.

Filozofickú fakultu priblížil záujemcom prodekan pre vzdelávaciu činnosť Michal Bočák. (foto: Simona Čmilová)

Sprievodný program vítal študentov vo vestibule

Pozitívnu atmosféru DOD 2022 dotváral aj sprievodný program, prostredníctvom ktorého sa predstavili aj študentské súbory. Vo vestibule si účastníci podujatia mohli pozrieť vystúpenie Vysokoškolského folklórneho súboru Torysa. Svoj priestor na prezentáciu dostala aj FŠ, jej študenti predstavili ukážku bojových umení. Stredoškoláci si mohli pozrieť aj krátke scény Študentského divadla, vystúpenie Zboru Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ale aj spevácke vystúpenie Dominiky Gargalíkovej.

Ukážka bojových umení v podaní študenotv z Fakulty športu. (foto: Eliška Bilská)

Stanovištia fakúlt a ich aktivity

DOD 2022 na PU v Prešove ponúkol návštevníkom bohatý program. Každá fakulta mala svoje stanovište, pri ktorom sa študenti stredných škôl mohli zastaviť a dozvedieť sa základné informácie o daných odboroch.

Viaceré fakulty si pre uchádzačov pripravili zaujímavé úlohy, ktoré si mohli na mieste vyskúšať. Filozofická fakulta si pre návštevníkov pripravila rozličné kvízy zamerané na históriu, estetiku, politológiu či cudzie jazyky, pri stanovišti Pedagogickej fakulty čakali na študentov rôzne zábavno-edukačné hry a aktivity.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu si pre potenciálnych záujemcov pripravila viacero vzorových prednášok z oblasti marketingu, ekonómie a cestovného ruchu.

Fakulta humanitných a prírodných vied ponúkla prehliadku laboratórií, zaujímavé fyzikálne experimenty (napr. s tekutým dusíkom), ale zároveň sa uchádzači mohli oboznámiť aj so zaujímavosťami zo sveta rôznych organizmov či 3D technológiami v geografickom výskume.

Na Fakulte športu sa mohli športoví nadšenci oboznámiť s možnosťami získania trénerskej kvalifikácie zo zvolenej športovej špecializácie, o skĺbení štúdia s aktívnou športovou kariérou a účasti na kurzoch i zahraničných pobytoch.

Fakulta zdravotníckych odborov zaujala uchádzačov praktickými úlohami z odborných záchranárskych činností, akou je napríklad resuscitácia, prezentácia kapilárnych odberov. FZO si pripravila aj výživové poradenstvo a trenažér tehotenstva, pri ktorom mali záujemcovia možnosť vyskúšať si váhu tehotenského brucha.

Gréckokatolícka teologická fakulta pri svojom stánku ponúkla pletenie čotiek, prezentáciu písania ikon aj umelecké vyrezávanie z dreva. Okrem toho záujemcom vysvetľovala aj význam ceremonárskych a liturgických záležitostí. Praktické ukážky drevorezby  si pripravila aj Pravoslávna bohoslovecká fakulta.

Potenciálni budúci študenti PU sa pri záujme o konkrétny odbor mohli okrem stanovíšť na prízemí hlavnej budovy zúčastniť aj informačných prednášok inštitútov. Okrem predstavenia jednotlivých fakúlt a inštitútov mali možnosť prezentovať svoju prácu aj študentské médiá PU (Unipo Press, Televízia Mediálka a Rádio Paf).

Daniela Handlovičová

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *