Fotoreportáže Spravodajstvo

Prešovská univerzita v Novume: Deň vedy a umenia

(Foto: Simona Čmilová)

V stredu 9. novembra 2022 sa v obchodnom centre Novum konal Deň vedy a umenia, ktorý organizovala Prešovská univerzita v Prešove. Každá z fakúlt mala možnosť prezentovať jednotlivé inštitúty spojené s vedou, umením, ale aj zábavou pomocou stanovíšť, na ktorých čakali pre návštevníkov obchodného centra zaujímavé aktivity.

Dňa vedy a umenia v Novume sa zúčastnilo všetkých osem fakúlt PU – Filozofická fakulta (FF), Gréckokatolícka teologická fakulta (GTF), Pedagogická fakulta (PF), Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu (FM), Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV), Pravoslávna bohoslovecká fakulta (PBF), Fakulta športu (FŠ) a Fakulta zdravotníckych odborov (FZO). Fakulty mali možnosť sa prezentovať pred širokou verejnosťou, a to v čase od 10:00-15:00. Medzi návštevníkmi OC Novum boli aj stredoškoláci, ktorým boli zodpovedané všetky otázky ohľadom štúdia a daného odboru. Každé stanovište si pripravilo rozličné aktivity pre ľudí bez ohľadu na vek. Okrem toho si návštevníci mohli pozrieť aj bohatý program, o ktorý sa postarali študenti PU. Podujatie moderovala Eva Peknušiaková z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU.

Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca počas sprievodného programu (Foto: Simona Čmilová)

Čo ste mali možnosť vidieť

Počas programu dostali svoj priestor na prezentovanie aj študentské súbory. O otvorenie sprievodného programu sa postaral Vysokoškolský folklórny súbor Torysa. Predstavili sa aj ďalšie spevácke zbory, a to konkrétne Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca (GTF), Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Miešaný zbor Nostro Canto (FF). Nechýbali ani sólové spevácke vystúpenia v podaní Marianny Daňkovej, Miriam Kuchárovej, Júlie Petrušovej, Salome Bindovej a Emy Kovalčíkovej. V záverečnom vystúpení sa predviedli študenti zo Študentského divadla PU v Prešove so svojím alternatívnym predstavením s názvom Človek etudový, Soľanka, Európa, Ó, Európa.

Návštevníci si mohli overiť svoje schopnosti z poskytovania prvej pomoci (Foto: Simona Čmilová)

Čo ste mali možnosť si vyskúšať

Filozofická fakulta ponúkla návštevníkom výstavu výtvarnej tvorby študentov, ukážky tlmočenia, ale aj rôzne kvízy na preskúšanie vlastných vedomostí. Športovcov určite potešila Fakulta športu, ktorá ponúkla rôzne aktivity na preskúšanie reakčnej rýchlosti a taktiež sa pomocou diagnostiky dozvedieť hodnoty svojej telesnej kompozície. Pre najmladších návštevníkov si Pedagogická fakulta pripravila zábavnú formu vedy, a to v podobe hlavolamov a hier.

Počas Dňa vedy a umenia sme vyspovedali aj študentov univerzity, ktorí prezentovali jednotlivé odbory. Pýtali sme sa ich, čo sa im počas doterajšieho štúdia v danom odbore najviac páčilo.

Petronela, odbor pôrodnej asistencie, FZO

Málo ľudí sa dokáže priblížiť k pôrodu tak ako ja a málo ľudí si to vie predstaviť. Mám možnosť byť pri zrode nového života, keď sa dieťa prvýkrát nadýchne a ja ho pri tom vidím. Najzaujímavejším momentom bolo vidieť samotný pôrod.

Gabriela, rádiologická technika, FZO

Tento odbor je v podstate očami medicíny. Pozeráme sa akoby do hĺbky človeka, ako technici vidíme kosti, orgány a podobne. Bez nás by bolo ťažké prísť na diagnózy pacienta, ktoré určuje lekár. Rádioaktivita je všade okolo nás, síce v malých množstvách, ale je. Napríklad také banány vedia spustiť letiskovú kontrolu.

Petra, urgentná zdravotná starostlivosť, FZO

Vďaka štúdiu som si mohla vyskúšať byť na operačnej sále, zúčastnila som sa rôznych výcvikov s horskými záchranármi, taktiež výcvik plávania. Sú to všetko veci, ku ktorým sa bežne človek nedostane.

Miriam, učiteľstvo geografie v kombinácií s biológiou, FHPV

Študujem odbor geografie, vďaka ktorej som sa naučila veľa o mestách a celkovo o svete. Dokonca sme počas štúdia ručne kreslili mapy. Viem rozpoznať a pomenovať všetky horniny, naučila som sa vypočítať približnú prognózu obyvateľov v jednotlivých okresoch do roku 2040 a je toho ešte omnoho viac, čo ma geografia naučila.

Lívia, odbor sociálnej práce, PBF

Štúdium na vysokej škole mi toho do života dalo naozaj veľa. Som rada, že som išla študovať a odporúčam to aj ostatným. Určite neoľutujú, je to veľmi zaujímavé. Človek s vysokou školou má lepšie uplatnenie na trhu práce.

Okrem študentov sme oslovili aj návštevníkov od tých najstarších, ktorých o pár mesiacov čaká výber vysokej školy, až po najmenších, ktorí už teraz vedia, čo by chceli v budúcnosti robiť.

Sofia, 18 rokov

Veľmi sa mi páči kontext univerzity medzi ľuďmi, nakoľko je to prínosom pre ľudí, ktorí majú záujem o štúdium na univerzite. Vedela som, že sa táto akcia dnes uskutoční a kvôli nej som sem prišla.

Viktória a Laura, 16 rokov

My sme tu prišli v rámci exkurzie Strednej odbornej školy pedagogickej. Je to super a spoznali sme odbory, ktoré sme ani len nevedeli, že existujú.

Kamila, 12 rokov

Najviac sa mi páčila resuscitácia na umelej figuríne, ktorú som si vyskúšala. Na tento deň som sa veľmi tešila a som rada, že som prehovorila mamku, aby sme sa sem prišli pozrieť. A v budúcnosti by som chcela byť sestričkou alebo lekárkou.

 

Simona Čmilová

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *