Iné Komentáre

Slovensko si v sobotu 10. novembra bude v komunálnych voľbách voliť zástupcov miest a obcí

Foto: jakubov.sk

Opäť sa zvolebnieva. Po takmer roku, keď sme si volili predsedov VÚC (takzvaných županov), sa opätovne na Slovensku začali objavovať billboardy, predvolebné letáky, pravidelné diskusie s verejnosťou, zháňanie podpisov na kandidatúru a neúrekom sľubov, ktoré často ani nemôžu byť splnené, a to z dôvodu obmedzenejších právomocí tak primátorov a starostov, ako aj mestských/obecných poslancov. Na druhej strane tu však môžeme badať zvýšený záujem komunálnych politických predstaviteľov o svojich občanov, masívne opravovanie cestných komunikácií, opravy detských ihrísk a varenie predvolebných gulášov.

Komunálne voľby, pri ktorých si budeme voliť poslancov mestských/obecných zastupiteľstiev ako aj primátorov/starostov, sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Pre mnohé dediny a mestá je to dlhoočakávaný signál na splnenie túžby po pozitívnejšej zmene v riadení obce, alebo naopak, svoj post obhája staronoví predstavitelia, s ktorými sú voliči spokojní. Pre mnohých obyvateľov toto predvolebné obdobie znamená istý „občiansky sviatok“, nakoľko sa usporadúvajú rôznorodé spoločenské akcie a problémy, ktoré sa roky zanedbávali, sa odrazu začínajú riešiť (alebo nastáva aspoň zvýšená snaha o sľubovanie nájdenia riešení problémov). Aké sú ale skutočné právomoci politikov, ktorých si už o pár dní budeme voliť?

Rozsah kompetencií, či už primátorov/starostov alebo miestnych poslancov, upravuje základný zákon štátu – ústava, ako aj na ňu nadväzujúce zákony. Primátor/starosta je najvyšším výkonným orgánom mesta/obce a zároveň jeho najvyšším predstaviteľom. Z toho vyplýva, že je aj dôležitým reprezentantom svojho pôsobiska. Ten ďalej zvoláva a vedie rokovania mestského/obecného zastupiteľstva a podpisuje jej uznesenia, takže de facto berie zodpovednosť za takéto právne akty na seba. Samozrejme, uznesenia primátor/starosta podpísať nemusí, ak je dôvodné podozrenie z ich nezákonného charakteru, či škodlivosti voči mestu/obci. Táto primátorská/starostovská kompetencia sa nazýva veto, ktoré môže byť následne prelomené 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov zastupiteľstva. Primátor/starosta vystupuje aj ako štatutár vo vzťahu k štátnym orgánom, či fyzickým/právnickým osobám, v majetkovoprávnych a v pracovno-právnych vzťahoch mestských/obecných zamestnancov. Za dôležitú kompetenciu považujem aj jeho menovacie právo, napr. menuje viceprimátora, náčelníka mestskej polície či prednostu úradu. Ako tak môžeme vidieť, nejde o človeka bez moci.

Rovnako dôležitým ako post primátora/starostu je aj mestské/obecné zastupiteľstvo. Jedná sa kvázi o miestny malý parlament, ktorého počet poslancov závisí od počtu obyvateľov daného mesta/obce. Voliči by mali dbať o to, akých ľudí do tohto orgánu zvolia, keďže zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života občanov v danej lokalite, nakladá s majetkom a verejnými financiami, schvaľuje rozpočet, rozhoduje o zavádzaní miestnych daní či poplatkov, môže iniciovať referendum, zriaďuje a ruší orgány potrebné k samospráve (napr. rôzne výbory a komisie), či môže zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby (zriadenie obecných/mestských podnikov) atď.

Foto: civicsacademy.co.za

Komunálne voľby v Prešove 2018

Voľby prirodzene neobídu ani naše mesto Prešov. Celkovo o post primátora zabojuje 7 kandidátov, menovite Richard Drutarovský (PS, SPOLU, OKS), Miroslav Benko (SMER-SD, Most-Híd, SNS), Stanislav Grega (nezávislý), Igor Dužda (SRK), Pavel Hagyari (nezávislý), František Oľha (SaS, Sme rodina, DS, Šanca) a o mandát zabojuje aj súčasná primátorka (a zároveň favoritka volieb) mesta Prešov Andrea Turčanová (OĽaNO, NOVA, KDH). Prešovčania si rovnako budú voliť celkovo 31 poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí sa budú o hlas uchádzať v celkovo 7 obvodoch.

Prečo ísť voliť?

Ako sme vyššie uviedli, či už úrad primátora/starostu, alebo úrad mestského/obecného zastupiteľstva je naozaj pre chod daného mesta/obce mimoriadne dôležitý. Ľudia v mnohých prípadoch nepoznajú kompetencie komunálnych politikov ani predsedov VÚC, či štátnych orgánov, a tak vzniká často chaos v tom, kto za danú ne/priaznivú situáciu v mieste pobytu, nás občanov, môže. Voliť primátora a poslancov zastupiteľstva treba preto s rozvahou a racionalitou, keďže sa určí smerovanie mesta/obce na najbližšie 4 roky. Ak nám nie je ľahostajné ako sa s našimi peniazmi a mestom/obcou nakladá, treba ísť 10. novembra 2018 k volebným urnám a zvoliť si to najlepšie, čo daný okrsok ponúka.

Voliť môže každý, kto v deň volieb dovŕšil minimálne 18 rokov, pričom volič môže voliť len v mieste svojho trvalého pobytu (prípadne môže poslať svoj hlas predčasne poštou, avšak to sa ešte nikdy nestalo). Voliť môžu aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v danom volebnom okrsku. Po príchode do volebnej miestnosti je potrebné preukázať sa občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca (cestovné pasy sa neakceptujú).

Avatar

Róbert Király

Študent 2. ročníka na Mgr. stupni FF UNIPO v odbore politológia
"Hoc s tvojim názorom nemusím absolútne súhlasiť, tak položím aj život za to, aby si ho mohol slobodne povedať" (Voltaire)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *