Iné

Voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty PU 2019

V stredu, 27. februára 2019, sa na Prešovskej univerzite konajú voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (ďalej AS FF PU). Každý študent tak má možnosť dať svoj hlas kandidátom, ktorí majú záujem o zastupovanie študentov a reprezentáciu študentských názorov na pôde univerzity. Odpovede na otázky prečo ísť voliť, ako na to a zoznam kandidátov nájdete v tomto článku.

Prečo dať svoj hlas?

Univerzitná pôda bola vybudovaná najmä pre študentov, ktorí sa prichádzajú na Prešovskú univerzitu vzdelávať, rozvíjať a budovať si svoje zázemie na úspešnú budúcnosť. Nejeden z nás však našiel nedostatky, ktoré buď znepríjemňujú štúdium, alebo ho dokonca neumožňujú v takej kvalite, ako by bolo od nás, študentov, požadované. Mať v senáte zástupcov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť a ktorí si vypočujú naše podnety na zlepšenie, je preto veľmi dôležité, najmä pre možnosť vybudovania fungujúcej a plnohodnotnej akademickej siete medzi študentmi, vyučujúcimi a vedením.

Kedy, kde a ako ?

Voľby do Akademického senátu FF PU sa uskutočnia v stredu, 27. februára 2019, od 8.00 do 14.00 v zasadacej sieni dekanátu Filozofickej fakulty.

Pri vstupe do siene je potrebné preukázať sa platným študentským preukazom ISIC. Od volebnej komisie následne dostanete hlasovací lístok, ktorý je potrebné vo vyhradenom hlasovacom priestore upraviť zakrúžkovaním kandidátov. Študenti si vyberú šesť kandidátov zo študentskej časti FF PU. Pokiaľ bude na hlasovacom lístku zakrúžkovaných sedem a viac kandidátov, lístok sa stáva neplatným, rovnako aj v prípade, že ostane nevyplnený alebo budú kandidáti nejednoznačne označení.

Hlasovací lístok sa následne vhodí do volebnej urny. Svojím hlasom tak prispejete k rozvoju univerzity a študentskej časti akademickej obce.

Za koho môžete hlasovať?

Do volieb kandiduje dvanásť študentov Filozofickej fakulty, z ktorých každý má svoju individuálnu víziu o fungovaní univerzity. Aby ste si mohli poriadne naštudovať jednotlivé programy všetkých kandidátov, pripájame ich zoznam:

Hlasovanie v zastúpení iného voliča nie je možné, preto je potrebné prísť podporiť kandidátov osobne. Po skončení hlasovania VaMK spočíta hlasy a zvolení budú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov v príslušnej časti akademickej obce FF PU. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, o členke/ovi AS FF PU rozhodne žreb.

Dievča nie príliš dievčenské, ľúbiace hory, kávu (lungo bez mlieka ak by ste ma chceli pozvať) a vôňu vanilky. Srdce jej zaplesá, keď sa dostane k fotografovaniu, či k písaniu svojich pocitov a poviedok (zatiaľ) do zásuvky. Verí, že všetko, čo sa deje, sa z nejakého dôvodu diať má, a že na dobré veci si treba trpezlivo počkať (čo ale neznamená nič pre to neurobiť...).

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *