Rozhovory Spravodajstvo

Vyspovedali sme reprezentantov všetkých fakúlt Prešovskej univerzity

Redaktori Unipo Pressu sa pýtali, čo ponúka štúdium na jednotlivých fakultách Prešovskej univerzity (Foto: Petra Hartmannová)

PREŠOV — O podujatí v rámci Týždňa vedy, techniky a umenia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 7. novembra 2018 v priestoroch obchodného centra v Prešove, sme vás už informovali v predchádzajúcom článku, ktorý nájdete tu. Prinášame vám rozhovory so študentmi jednotlivých fakúlt, ktorých sme sa pýtali na ponuku štúdia na ich fakulte a na priebeh prezentácie.

Filozofická fakulta

Lukáš: Reprezentujeme Inštitút histórie FF PU, našu publikačnú činnosť, pripravili sme si aj viacero interaktívnych činností zameraných hlavne pre mladšie ročníky. Môžu sa zapojiť do rôznych aktivít na otestovanie ich šikovnosti a vedomostí, za ktoré dostanú malú odmenu.

Filozofická fakulta je dynamická, snaží sa ponúknuť stále aktuálne odbory. V rámci inštitútu histórie ponúkame štyri odbory, jedným z nich je aj učiteľstvo v kombinácii s iným predmetom. Učiteľstvo je podľa mňa skôr poslaním, než prácou, a je krásne. Ďalej ponúkame jednoodborovú vedeckú históriu vhodnú pre tých, ktorí ju chcú aktívne skúmať a pracovať s ňou. Ponúkame aj archívnictvo pre študentov, ktorí sa radi “vŕtajú“ v starých listinách.

Najnovší odbor sa volá kultúrne dedičstvo, je to akýsi hybrid medzi históriou, umením a slovakistickými štúdiami, je určený najmä pre budúcich pracovníkov pamäťových a kultúrnych inštitúcií, ako sú galérie, múzeá a podobne. Ponúkame štyri pestro zamerané odbory, ak teda študentov história baví, určite si nájdu niečo, v čom by mohli excelovať a zabezpečí im to v budúcnosti prácu.

Filozofická fakulta (Foto: Petra Hartmannová)

Fakulta manažmentu

Dávid: Dnes prezentujeme odbory manažment a environmentálny manažment, o ktoré je v poslednej dobe veľký záujem. Manažment je dnes potrebný skoro všade, rovnako aj marketing. V každej dobre fungujúcej spoločnosti musia byť dobrí manažéri a náš odbor vychováva študentov práve na takéto pozície. Tiež dávame možnosť študentom, ktorí by si chceli otvoriť vlastný podnik a byť úspešní v podnikaní.

Fakulta manažmentu (Foto: Petra Hartmannová)

Fakulta športu

Daniela: Návštevníkom sprostredkúvame informácie o odboroch, ktoré je možné študovať na našej fakulte, teda o učiteľských i neučiteľských odboroch, ponúkame prehľad o tom, čo sa na Fakulte športu PU deje. Fakulta športu je výnimočná v tom, že na nej študujeme i športujeme zároveň. Ponúka nielen teoretické východiská a poznatky, ale aj praktické zručnosti, ktoré je možné získať prostredníctvom rôznych kurzov, napríklad letný telovýchovný kurz, lyžiarske kurzy, kurzy splavovania a podobne. Štúdium je teda výnimočné práve týmto spojením teórie a aktívnej praxe.

Dalibor: Naša fakulta intenzívne spolupracuje aj s verejnosťou, pre deti organizujeme športový tábor Šporťáčik, pre vysokoškolákov futbalovú miniligu, volejbalovú i hokejovú ligu, priestor majú aj seniori, ktorí si k nám chodia každý týždeň zacvičiť. Možností, ktoré fakulta športu ponúka, je skutočne veľa. Dnes sme si pripravili súťaže na balančných doskách pre dospelých i pre deti, priniesli sme aj ručnú dynamometriu, pomocou ktorej je možné merať silu stisku.

Fakulta športu (Foto: Petra Hartmannová)

Gréckokatolícka teologická fakulta

Gabriel: Na tomto podujatí prezentujem Gréckokatolícku teologickú fakultu PU, konkrétne odbor probačná a mediačná práca. Je to veľmi zaujímavý odbor, v ktorom sa študuje sčasti právo a sčasti psychológia, zaoberá sa aj teológiou. Mediátor a probátor musí ovládať právny fundament na to, aby mohol ľuďom pomáhať v právnych otázkach, ale zároveň ich navigovať ľudským spôsobom.

Návštevníkom sprostredkúvame najmä informácie, keďže je tento odbor známy iba málo, pretože sme jediná škola na Slovensku, ktorá ho ponúka. Na tomto študijnom odbore je najpodstatnejšie to, že má perspektívu, pretože v rámci Slovenska je to mladá, rodiaca sa sféra, ktorá má však bohaté zastúpenie v zahraničí a v spoločnosti sa veľmi ujala. Toto štúdium je vhodné pre človeka, ktorý chce pomáhať a má danosti na prácu s ľuďmi.

Gréckokatolícka teologická fakulta (Foto: Petra Hartmannová)

Pedagogická fakulta

Dávid: Ponúkame rôzne aktivity pre deti z materských a základných škôl – kreslenie, tablety s hrami, včielku Bibota, origami, mikroskop. Pre stredoškolákov máme pripravené najmä informácie o štúdiu, o predmetoch, o prijímačkách a zaujímavosti o našej fakulte. Štúdium u nás je výnimočné najmä preto, že práca s deťmi je krásna, či už v materskej škole alebo na prvom stupni základnej školy, a prináša stále niečo nové a zaujímavé.

Pedagogická fakulta (Foto: Petra Hartmannová)

Fakulta zdravotníckych odborov

Kristína: Ponúkame možnosť vyskúšať si základy prvej pomoci, informácie o našej katedre a o štúdiu. Myslím si, že je tu príjemná atmosféra, sme vynikajúca partia, aktívni, šikovní ľudia. Podľa mňa je to super akcia.

Ján: Patríme pod Katedru urgentnej zdravotnej starostlivosti, sme teda záchranári. Dnes sa tu prezentuje širšie zastúpenie našej fakulty, napríklad aj Katedra ošetrovateľstva a Katedra pôrodnej asistencie. Myslím si, že naša katedra ponúka veľmi veľa, podobne ako aj celá fakulta. Tieto odbory sú vhodné najmä pre komunikatívnych ľudí, keďže ide o prácu s ľuďmi. Odbory ako napríklad ošetrovateľstvo a dentálna hygiena sa zameriavajú najmä na ľudskú stránku, na starostlivosť a pomoc ľuďom. Toto štúdium a práca sú špecifické v tom, že zasahujeme pri rôznych situáciách, kde sú ľudia priamo ohrození na živote. Štúdium na našej fakulte odporúčam najmä ľuďom, ktorí nie sú zvyknutí na stále prostredie a na sedavé trávenie času, ktorí majú radi adrenalín a chcú pomáhať iným.

Fakulta zdravotníckych odborov (Foto: Petra Hartmannová)

Fakulta humanitných a prírodných vied

Katedra fyziky, matematiky a techniky

Michal: Náš stánok je lákadlom najmä pre deti. Návštevníci sa môžu zoznámiť so systémom Vernier merajúcim silu, ktorou pôsobíme na plochu, alebo si môžu zmerať rozdielnu teplotu rúk. Pripravili sme si aj porovnávanie síl v praxi či experimenty s tekutým dusíkom. Na našej katedre ponúkame nielen štúdium teoretických predmetov, ale aj praktické skúsenosti v rámci všeobecných základov mechaniky, optiky alebo jadrovej fyziky.

Fakulta humanitných a prírodných vied (Foto: Petra Hartmannová)

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky

Nikola: Ponúkame aktivity a hry na spoznávanie rôznych krajín sveta. Máme tu obrázky miest, ku ktorým je potrebné priradiť správne názvy, vlajky štátov, stavby a podobne. Pre deti máme pripravené postavičky zvieratiek, ktoré treba priradiť na mape ku krajine, kde sa vyskytujú. Prezentujeme aj publikácie našich vyučujúcich a brožúrky na vzdelávanie.

Kristína: Geografia je veľmi zaujímavý predmet, ktorý hovorí o svete, o ľuďoch, o rôznych kultúrach a náboženstvách, venuje sa aj prírode, zvieratám a aktuálnym problémom vo svete, ako je migrácia či globálne otepľovanie. Geografia študentovi ponúka všeobecný prehľad. Naša katedra organizuje aj rôzne výlety, exkurzie, terénne praktiká, máme veľa možností spoznávať Slovensko i svet.

Fakulta humanitných a prírodných vied (Foto: Petra Hartmannová)

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Ján Husák, docent Katedry biblistiky: Na dnešnom podujatí prezentujeme našu fakultu, jej činnosť, doniesli sme aj posledné knihy, ktoré boli publikované ako súčasť našich dvoch odborov – pravoslávna teológia a sociálna práca. Návštevníkom chceme ukázať aj niečo z cirkevného života, a to jedlo zvané kolivo. Študenti majú k dispozícii aj bezplatné kurzy, ktoré si počas semestra môžu vybrať, dnes ich prezentujeme prostredníctvom brožúr a letákov. Môžu si vďaka nim rozšíriť obzory popri povinne voliteľných predmetoch.

Veronika: Okrem samotného štúdia propagujeme aj naše laboratóriá, ktoré na fakulte máme. V odbore pravoslávna teológia je to najmä patristicko-filologické laboratórium, v odbore sociálna práca máme sociálno-psychologické laboratórium. Som veľmi rada, že Prešovská univerzita organizuje takéto propagačné podujatia, sú veľmi prospešné a dôležité preto, aby sme sa navzájom so študentmi hľadali a našli.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta (Foto: Petra Hartmannová)

Ďakujeme všetkým reprezentantom jednotlivých fakúlt za rozhovor.

Priebeh podujatia mapovala okrem Unipo Pressu aj univerzitná študentská TV Mediálka. Pozrite si jej reportáž:

Článok spracovali: Petra Hartmannová, Daniela Handlovičová, Emília Humeňanská

Emília Humeňanská

Študentka odboru mediálne štúdiá. Najlepšie sa cíti v prírode v spoločnosti milých ľudí, kde nachádza slobodu a pokoj. Milovníčka rodnej zeme, dobrej hudby a spevu. Nekompromisná optimistka, rada počúva a rozpráva. Snaží sa vnímať svet inými očami a rozdávať radosť.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *