Spravodajstvo

Hlavné ciele Katedry bioetiky UNESCO

Ochrana pamiatok je len zlomok činností organizácie UNESCO (Foto: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky)

V predchádzajúcich dvoch článkoch o Katedre bioetiky UNESCO sme vám ju predstavili a tiež sme vás informovali, prečo vlastne vznikla. O čom bude dnešný, posledný článok? Dozviete sa, aké sú hlavné ciele tejto výnimočnej katedry. Čítajte pozorne, možno sa budete chcieť nakoniec dozvedieť ešte viac a sami položíte nejakú otázku Irine Bokovej, generálnej riaditeľke UNESCO. Áno, aj taká možnosť tu je! Irina Boková totiž navštívi už 7. mája 2016 Levoču, kde sa s ňou stretnú hlavní predstavitelia Filozofickej fakulty, ktorí vaše otázky sprostredkujú priamo generálnej riaditeľke.

Vráťme sa teda k spomínaným cieľom Katedry bioetiky UNESCO, aby ste vedeli, prečo toľko informácií o jednom pracovisku (aktivity katedry a jej myšlienky sú totiž naozaj zaujímavé). Hlavným cieľom Katedry bioetiky UNESCO na FF PU je hlavne prispieť k vzniku a zdieľaniu nových myšlienok týkajúcich sa etických a morálnych otázok v medicíne, biotechnológiách, biomedicínskom výskume a ošetrovateľstve na Slovensku, v strednej Európe, no aj v iných častiach sveta. Určite mi dáte za pravdu, že takéto témy sú dôležité nielen v súčasnosti, ale že je to všeobecne významný predmet skúmania a rozhovorov. Je nevyhnutné, aby sme popri vedeckých pokrokoch nezabúdali ani na ľudskú stránku veci, čo má na starosti aj naša spomínaná katedra.

A ako to funguje v praxi? Najskôr sa pripravia učebné texty a antológie pre rôzne kurzy, ktoré organizuje Katedra bioetiky UNESCO. Neskôr sa prostredníctvom akreditovaných vysokoškolských kurzov realizujú vyššie spomenuté ciele. Kurzy sú dostupné nielen pre študentov bakalárskych a magisterských programov na Prešovskej univerzite, ale aj na iných univerzitách – to už závisí od záujmu škôl a ďalších inštitúcií. Okrem týchto kurzov sa však konajú aj rôzne prednášky vedené poprednými odborníkmi v danej oblasti zo Slovenska a ďalších krajín strednej Európy. Samozrejmosťou je aj vydávanie učebnicovej literatúry pre potreby študentov a záujemcov o problematiku bioetiky (ste nimi aj vy? 🙂 ).

Katedra bioetiky UNESCO je otvorená aj tým najmenším (Foto: FF PU)
Katedra bioetiky UNESCO je otvorená aj tým najmenším (Foto: FF PU)

Tým aktivity Katedry bioetiky UNESCO rozhodne nekončia. Katedra pravidelne organizuje medzinárodné konferencie a workshopy k čiastkovým otázkam obsiahnutým v rámci problematiky bioetiky (z takýchto podujatí neskôr vznikajú vedecké zborníky). Že takéto vzdelávanie v oblasti bioetiky nie je len pre vysokoškolsky vzdelané hlavy, dokazuje katedra spoluprácou so základnými a strednými školami. Ide o aktivity spojené so vzdelávaním v oblasti bioetiky najmä na školách v Prešovskom a Košickom kraji. Napríklad v minulom roku toto pracovisko zorganizovalo esejistickú a posterovú súťaž, sériu besied, vedeckých kaviarní (aj pre širšiu verejnosť) a dokonca tvorivé dielničky pre najmenších. Vidno, že Katedra bioetiky UNESCO si dáva záležať na svojich aktivitách, aby sa čo najviac šírilo povedomie o dôležitých témach bioetiky – a že sa to dá aj zábavnou formou! 🙂

Možno sa vám doteraz zdala organizácia UNESCO veľmi seriózna a vzdialená, no jej aktivity dokazujú, že je určená najmä nám, mladým ľuďom. Myslí si to aj Andrej Belický, ktorý v rámci magisterského štúdia vykonáva stáž v Stálej delegácii SR pri UNESCO v Paríži: „Len máloktorý mladý človek si uvedomuje, že UNESCO je tu hlavne pre nás – mladých, vnímavých a otvorených ľudí, ktorí sa dennodenne snažia rozširovať svoj obzor.“v priebehu prvých týždňov stážovania ho oslovilo niekoľko projektov a programov, ktorými sa UNESCO prihovára mladým ľuďom. Jedným z nich je napríklad Operačná stratégia pre mládež, ktorej hlavnými cieľmi je vytváranie a revízia organizácie UNESCO za účasti mládeže, podpora mladých ľudí pri prechode do dospelosti a ich nabádanie k občianskej angažovanosti a spoločenskej inovatívnosti. Čo je pre nás možno zaujímavé, UNESCO sa usiluje o vytvorenie medzinárodnej dohody o uznávaní vysokoškolských diplomov. To by znamenalo, že náš vysokoškolský diplom bude mať rovnakú váhu v ktorejkoľvek členskej krajine UNESCO. Znie to super, nie? Andreja zaujal aj program Informácie pre všetkých, prostredníctvom ktorého sa organizácia prihovára ľuďom, a to najmä mladým. Iste mi dáte za pravdu, že technológie sú čoraz dôležitejšie a sú samozrejmou časťou nášho života. Práve preto je poslaním tohto programu pomôcť členským krajinám UNESCO zadefinovať a realizovať na národnej úrovni orientačné plány pre informačnú politiku a vedomostné stratégie vo svete.

Generálna riaditeľka UNESCO, Irina Boková (Foto: unesco.org)
Generálna riaditeľka UNESCO, Irina Boková (Foto: unesco.org)

Je mi jasné, že to vyzerá ako hromada informácií naraz, no Andrej by nám toho najradšej odkázal ešte oveľa viac. Ako sám tvrdí, „toto všetko je len zlomok toho, čo UNESCO už niekoľko desaťročí robí pre mladých, ako sme my, hoci len málokto z nás si je toho vedomý.“ Netrafil sa do čierneho? Koľkí z vás sa doteraz aktívne zaujímali o informácie o organizácii UNESCO? Ak teraz v duchu kývate hlavou, že veru pravda, tak verím, že odteraz sa to aspoň čiastočne zmení. Podľa Andrejových slov má k tejto organizácii prístup každý z nás. Na Slovensku navyše pôsobí Slovenská komisia pre UNESCO, ktorá je aktívnym sprostredkovateľom kontaktov a je otvorená všetkým, ktorí sa zaujímajú a túžia prispieť k šíreniu hodnôt UNESCO (teda možno aj vám!). Iný spôsob, ako môžete urobiť niečo pre seba a zároveň aj pre UNESCO, je odkázať generálnej riaditeľke Irine Bokovej svoju zaujímavú otázku. Nielenže sa môžete dozvedieť zaujímavé informácie z prvej ruky, ale vybraným z vás venuje Inštitút etiky a bioetiky vecné ceny. Tak hor sa premyslieť si otázky (nad tou svojou už usilovne premýšľam)! Posielať ich môžete na e-mailovú adresu katarina.komenska@unipo.sk.

Sonja Tokárová

Študentka mediálnych štúdií, ktorej najväčšími záľubami sú fotenie a písanie. V Unipo Presse môže tieto aktivity prepájať a prináša vám rôzne články z oblasti spravodajstva, ale aj lifestylu a kultúry. Okrem toho nevie obsedieť a miluje dobré knihy, filmy, seriály a handmade tvorenie.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *