Spravodajstvo

Noví mediálni tvorcovia na ceste

Prijímaciu komisiu tvorilo päť pedagógov mediálnych štúdií (Foto: Iva Tomečková)

Letný semester sa pomaly chýli ku koncu a tesne pred tým, než sa definitívne uzavrie, je potrebné prijať na Prešovskú univerzitu nových študentov do nasledujúceho akademického roka. 27. apríla sa rozhodovalo, kto z uchádzačov o štúdium mediálnych štúdií zasadne v zimnom semestri do prešovských vysokoškolských lavíc.

V spomínaný deň sa v aule číslo 103 usadili záujemcovia o štúdium médií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Dohľadu nad prijímacím konaním sa ujali pedagógovia mediálnych štúdií – Juraj Rusnák, Michal Bočák, Peter Oborník, Lenka Regrutová a Eva Peknušiaková. Prijímacie konanie otvoril úvodným slovom predseda prijímacej komisie Juraj Rusnák, ktorý uchádzačov o štúdium uvítal, podal im základné informácie o priebehu prijímacieho konania a predstavil možným budúcim študentom našej univerzity svojich kolegov.

Talentovú skúšku tvorila písomná a ústna časť (Foto:: Iva Tomečková)
Talentovú skúšku tvorila písomná a ústna časť (Foto:: Iva Tomečková)

Dojmy uchádzačov po napísaní slohovej práce

„Zatiaľ mám z prijímačiek veľmi príjemný dojem, porota je veľmi milá a povzbudzuje nás. Témy boli zaujímavé a podľa mňa veľmi jednoduché, vybrala som si prvú, ktorá mi padla do oka, tak snáď to bude dobre,“ vyjadrila sa k prvej časti talentových skúšok jedna z uchádzačiek.

Po poldruha hodine písania slohovej časti prijímacích skúšok nasledovala krátka prestávka, predchádzajúca ústnej skúške. Tá prebiehala individuálne, jednotliví uchádzači vstupovali do auly po jednom, radení podľa abecedy.

„Podľa mňa to dopadlo všetko v poriadku, komisia sa tvárila pozitívne, snažil som sa svoju tému podať čo najlepšie, tak dúfam, že to bude v pohode,“ takéto vyjadrenie priniesol pre Unipo Press jeden z uchádzačov o štúdium po dokončení ústnej časti prijímacej skúšky.

Pred komisiou sa prezentovalo päťdesiattri uchádzačov o štúdium (Foto: Iva Tomečková)
Pred komisiou sa prezentovalo päťdesiattri uchádzačov o štúdium (Foto: Iva Tomečková)

Počet uchádzačov o štúdium médií na Prešovskej univerzite oproti minulému roku poklesol, prijímacieho konania pre akademický rok 2016/2017 sa zúčastnilo päťdesiattri záujemcov.

„Oproti minulému roku máme o čosi menej uchádzačov, ktorí si podali prihlášku, čo pravdepodobne súvisí so súčasným demografickým vývojom. Avšak počet tých, ktorí na prijímacie konanie prišli, nás veľmi pozitívne prekvapil, pretože to boli temer všetci prihlásení. Dúfame, že tí, ktorí absolvujú prijímaciu skúšku úspešne, sa k nám napokon aj zapíšu,“ vyjadril sa k otázke o počte účastníkov prijímacích skúšok vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií – Michal Bočák.

V písomných prácach dominovala úvaha (Foto: Iva Tomečková)
V písomných prácach dominovala úvaha (Foto: Iva Tomečková)

Talentové prijímacie skúšky absolvovali študenti v priebehu jedného dňa, avšak na definitívny verdikt si ešte istý čas počkajú. Prijímacia komisia v najbližších týždňoch posúdi uchádzačov a až potom sa ukáže, koľko z nich bude kráčať chodbami Prešovskej univerzity budúci semester.

Marcel Kušnír

Verný filmový fanúšik. Tento fenomén sa ma drží už nespočetne veľa rokov a preto aj väčšinu svojich článkov venujem filmovej téme. Okrem filmov som veľkým milovníkom hudby a literatúry. V obľube mám hlavne thrillery (čo platí aj pre knihy aj pre filmy). Preferujem rockovú a metalovú hudbu, no taktiež si veľmi rád vypočujem filmové soundtracky. Voľné chvíle si rád spríjemním dobrým filmom alebo knihou.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *