Šport Spravodajstvo

Novozrekonštruované diagnostické centrum môže konkurovať aj v zahraničí

Prešov 27. februáraVo Vysokoškolskom areáli Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa konalo otvorenie novozrekonštruovaného Diagnostického centra Fakulty športu (FŠ). Centrum  zabezpečuje komplexnú starostlivosť v oblasti diagnostiky v športe, ale aj edukačný proces študentov či výskumné úlohy v oblasti vied o športe.

Slávnostný prípitok dekana Fakulty športu Pavela Ružbarksého a rektora Prešovej univerzity Petra Kónyu (Foto: Aryna Kniazeva)

Odborné pracovisko Diagnostického centra bolo založené v roku 2014. Na jeho modernizáciu prispelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR formou účelovej dotácie 150 tisíc eur. Na otvorení bol predstavený aj špeciálny prístroj – izokinetický dynamometer, ktorý sa využíva primárne v tréningovej, rehabilitačnej a diagnostickej sfére na podporu výkonu športovcov. Ide o prvý takýto prístroj na Slovensku a aj vďaka jeho kúpe sa centrum môže pýšiť úrovňou, ktorá je porovnateľná s modernými zahraničnými centrami. „Aktuálne už vieme realizovať komplexnú diagnostiku pripravenosti športovcov cez pohybové schopnosti, to znamená, že vieme realizovať komplexnú diagnostiku silových schopností. Vieme realizovať medicínske vyšetrenia, napríklad spirometriu, ale aj biochemickú analýzu krvných markerov či záťažové testy na bicyklovom ergometri,“ zdôraznil pozitíva rekonštrukcie prodekan pre vedu a rozvoj FŠ Pavol Čech.

Prezentáciu jednotlivých prístrojov a názornú ukážku ich funkcie odštartoval slávnostným prestrihnutím pásky rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya. Predstavovanie nových zariadení mal na starosti prodekan Fakulty športu Pavol Čech, ktorý je zároveň koordinátorom tohto pracoviska.

Centrum spolupracuje s viacerými špičkovými športovcami, medzi ktorých patrí napríklad Juraj Slafkovský, či Erik Černák. Ako napovedajú tieto dve mená, najčastejšia je kolaborácia s hokejistami. Odborné pracovisko v minulosti dlhodobo slúžilo na diagnostiku hráčov HC Košice a HK Poprad.
Okrem toho je prístupné aj pre nešportujúcu verejnosť, ktorej rovnako poskytuje diagnostické a poradenské služby zamerané na pomoc pri oslabeniach spôsobených športom, resp. nedostatkom pohybovej aktivity. „Zároveň vieme pre bežnú populáciu riešiť podporu pohybových aktivít, diagnostiku a kontrolu týchto pohybových aktivít cez rôzne bicyklové testy, ale aj meranie telesného zloženia,“ priblížil P. Čech. „Pri bežnej populácii sa zameriavame na to, aby sme u nich videli nejaký progres vo vlastných cieľoch, ktoré si stanovujú. Pri športujúcej populácii je to kontrolný mechanizmus,“ popísal rozdielny prístup k športovej a nešportovej verejnosti.

(Foto: Aryna Kniazeva)

Okrem toho, že zelená je farbou Fakulty športu PU, je symbolom pokoja, ktorý nachádzajú športovci vo fyzickej aktivite. K pokojnejšiemu stavu ich tela môžu dopomôcť aj nové prístroje zrekonštruovaného diagnostického centra.

Martin Bujňák

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *