Spravodajstvo

Prešovská univerzita privítala budúcich vysokoškolákov na Dni otvorených dverí 2023

V stredu 08. februára 2023 sa na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove konal 11. ročník Dňa otvorených dverí (DOD). Uchádzačov o štúdium privítali študenti a pedagógovia PU z ôsmich fakúlt.

Prešovská univerzita v Prešove znovu otvorila brány budúcim potenciálnym študentom na Dni otvorených dverí, ktorý sa už tradične spája s príchodom letného semestra. V budovách univerzity na Ul. 17. novembra, mali uchádzači o štúdium možnosť spoznať vysokoškolské učebne, priestory, laboratóriá, diskutovať so študentmi a pedagógmi, a získavať potrebné informácie o štúdiu na jednom mieste. Okrem obsiahleho predstavenia ôsmich fakúlt si návštevníci mohli užiť aj bohatý sprievodný program.        

Predstavenie fakúlt

Každá fakulta mala pre návštevníkov DOD pripravené stanovištia, kde sa mohli dozvedieť všetky potrebné informácie o štúdiu na daných odboroch. Okrem toho si uchádzači mali možnosť pochutnať na malom občerstvení, vyskúšať rôzne aktivity či učebné pomôcky, ktoré s konkrétnymi odbormi úzko súvisia.

Filozofická fakulta si pre návštevníkov pripravila modelové hodiny, kvízy a diskusie so študentmi z oblasti filozofie, estetiky, politológie či cudzích jazykov. Okrem toho mali uchádzači o štúdium možnosť nazrieť aj do zákulisia študentských médií – Unipo Press, rádio Paf, televízia Mediálka.

Na Pedagogickej fakulte sa návštevníci mohli zúčastniť rôznorodých hier a aktivít so zábavno-edukačným charakterom.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu ponúkla možnosť zúčastniť sa na vzorových prednáškach z oblasti obchodu, marketingu, ekonomiky a cestovného ruchu.

(Foto: Aryna Kniazeva)

Fakulta humanitných a prírodných vied si pripravila pre návštevníkov ukážky fyzikálnych experimentov, prehliadky laboratórií či prezentácie prístrojov využívaných vo výskumoch.

(Foto: Aryna Kniazeva)

Na Fakulte športu sa mohli uchádzači dozvedieť o možnostiach získania trénerskej kvalifikácie, prepojenia štúdia a aktívnej športovej kariéry i účasti na kurzoch či zahraničných pobytoch.

Fakulta zdravotníckych odborov okrem prezentácie jednotlivých študijných programov zaujala aj praktickými úlohami, napríklad resuscitáciou či trenažérom tehotenstva.

(Foto: Aryna Kniazeva)

Gréckokatolícka teologická fakulta záujemcov prilákala pletením čotiek, prezentáciou písania ikon či elektronických náramkov, ktoré monitorujú odsúdencov na slobode.

(Foto: Aryna Kniazeva)

Zaujímavú prezentáciu študijných odborov, ukážku ikon či drevorezby mala pripravenú aj Pravoslávna bohoslovecká fakulta.

(Foto: Aryna Kniazeva)

Možnosti štúdia predstavilo návštevníkom vo vestibule univerzity aj Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, kde sa mohli uchádzači o štúdium zúčastniť aj vedomostného kvízu.

Bohatý sprievodný program

Príjemnú a uvoľnenú atmosféru DOD na Prešovskej univerzite dotváral aj sprievodný program, v rámci ktorého sa mal možnosť predstaviť vysokoškolský folklórny súbor Torysa, komorný orchester Camerata academica či študentské divadlo. Súčasťou rozmanitého kultúrneho programu bol aj spevácky zbor Nostro Canto, skupina Anastasis, Zbor svätého Romana Sladkopevca či spev ľudových piesní.

(Foto: Aryna Kniazeva)
Študentka mediálnych štúdií, Silvia Majirská, bola jednou z moderátoriek programu (Foto: Aryna Kniazeva).

Autor: Sofia Budkaiová
Foto: Aryna Kniazeva

Martin Bujňák

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *