Spravodajstvo

O Katedre bioetiky UNESCO na FF PU v Prešove

Katedra bioetiky UNESCO FF PU v rámci svojho programu prednáša aj na stredných školách (Foto: Katedra bioetiky)

UNESCO ako Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru pozná hádam každý, či už študent, alebo pracujúci. Prečo by sa však mali práve študenti Prešovskej univerzity zaujímať o túto organizáciu o čosi viac? Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity totiž funguje od roku 2010 Katedra bioetiky UNESCO, v rámci ktorej sa 7. mája 2016 uskutoční v Levoči stretnutie predstaviteľov FF PU s generálnou riaditeľkou UNESCO – Irinou Bokovou, ktorej budete môcť položiť otázky aj vy, študenti Prešovskej univerzity.

Generálna riaditeľka UNESCO, Irina Boková (Foto: unesco.org)
Generálna riaditeľka UNESCO, Irina Boková (Foto: unesco.org)

Ak zatiaľ neviete, čo by ste sa generálnej riaditeľky UNESCO spýtali, no téma vás zaujala, čítajte ďalej. V trojdielnej sérii článkov vám postupne predstavíme spomenutú organizáciu, no najmä Katedru bioetiky UNESCO na FF PU. V dnešnom článku si povieme čosi viac o vzniku tejto špecifickej katedry na pôde Prešovskej univerzity.

UNESCO sa v rámci svojej novej strategickej orientácie usiluje vytvárať na univerzitách a vo výskumných centrách tzv. „think-tanky“ (doslova myšlienkové nádrže, mozgovne), ktorých cieľom je budovanie prepojenia medzi vedou a výskumom na jednej strane a občianskou spoločnosťou na strane druhej. Takýto vedecko-fantasticky znejúci think-tank vznikol aj u nás na Inštitúte etiky a bioetiky, a to v máji 2010, keď generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova na základe návrhu Výboru pre bioetiku pri Slovenskej komisii UNESCO zriadila Katedru bioetiky UNESCO na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity na dobu štyroch rokov. Znie to dobre, však? 🙂

Tento štatút bol v roku 2015 obnovený na ďalšie štyri roky, teda minimálne do roku 2019. Vďaka tomu naša univerzita nadviazala významnú spoluprácu s touto medzinárodnou organizáciou. Štatút Katedry bioetiky UNESCO je pre Inštitút etiky a bioetiky, ktorý je jadrom tohto pracoviska, potvrdením vysokých kvalít jeho vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít zameraných na oblasť bioetiky. Tento inštitút sa tak zaradil medzi exkluzívne (!!!) pracoviská UNESCO vo svete, ktoré sa zaoberajú otázkami bioetiky, a je jediným pracoviskom svojho druhu v strednej Európe.

Samotnému zriadeniu Katedry bioetiky UNESCO predchádzali viaceré podmienky. Bola to napríklad skutočnosť, že žiadateľ je renomovaná inštitúcia (tak, a je to tu, FF PU valcuje), na ktorej sa uskutočňuje systematický výskum, vzdelávanie, publikačné a organizačné aktivity v danej oblasti. Pracovisko, ktoré sa uchádza o získanie štatútu UNESCO pracoviska, musí mať výborné medzinárodné kontakty a aktivity aspoň na regionálnej úrovni. Filozofická fakulta a Inštitút etiky a bioetiky spĺňali všetky tieto požiadavky. Ďalším veľmi významným predpokladom na zriadenie UNESCO pracoviska je vedúca osobnosť, ktorá dokáže stimulovať a rozvíjať intelektuálne a vzdelávacie aktivity pracoviska v danej oblasti. Na Inštitúte etiky a bioetiky je to okrem iných profesor Vasil Gluchman, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu dekana Filozofickej fakulty. Verím, že vás tieto informácie neuspali, je ich dosť. Ale nespomenúť ich? Nešlo to. A nejde to ani bez toho, aby sme na tomto mieste nespomenuli aktivity Katedry bioetiky UNESCO. Napríklad výskum a publikovanie v oblasti etických aspektov využívania biotechnológií a biomedicíny, v oblasti reflexie etických princípov a hodnôt v systéme zdravotnej starostlivosti a ďalšie. A nevynechajme ani oblasť vzdelávania. Tam táto katedra napríklad navrhuje aktivity bioetickej a ekologickej výchovy (veru, aj taká je) alebo aktivity vzdelávania základných a stredných škôl v regióne.

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova, ktorá je hlavou organizácie od roku 2009, rada zodpovie vaše otázky (a môžu byť ozaj pestré), ktoré budú súvisieť s činnosťou UNESCA. Pýtať sa môžete na organizáciu z celosvetového hľadiska, ale aj v rámci Slovenska či konkrétneho regiónu. Preto chceme vyzvať vás, študentov, aby ste posielali otázky pre Irinu Bokovu na e-mailovú adresu katarina.komenska@unipo.sk, aby sme ich zjednotené mohli položiť priamo generálnej riaditeľke.Vybraným študentom, ktorí zašlú svoje otázky, venuje Inštitút etiky a bioetiky vecné ceny. V ďalšom článku sa bližšie pozrieme na ciele a priority organizácie UNESCO, medzi ktoré patrí aj etika vo vede a technológiách s dôrazom na bioetiku. Mňa to začalo dosť zaujímať. Je sa predsa čím pýšiť. 🙂

Sonja Tokárová

Študentka mediálnych štúdií, ktorej najväčšími záľubami sú fotenie a písanie. V Unipo Presse môže tieto aktivity prepájať a prináša vám rôzne články z oblasti spravodajstva, ale aj lifestylu a kultúry. Okrem toho nevie obsedieť a miluje dobré knihy, filmy, seriály a handmade tvorenie.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *