Kultúra Spravodajstvo

Prekračovanie hraníc s Karolom Horákom

(Foto: Anna Polačková)

Osobnosť nie je niekto, o kom by ste mali vedieť. Ale niekto, o kom viete, že ňou je, keď oproti vám stojí.

Na to, aby sme dokonale opísali osobnosť Karola Horáka, nepotrebujeme prehľadávať internet. Najlepšie ho vedia vystihnúť slová kolegov a priateľov, ktorí sa stretli  (23. 1. 2024) na rektoráte Prešovskej univerzity v Prešove. Mnohí z pozvaných hostí docestovali až z opačného konca Slovenska (rozumej z Bratislavy), aby sa zúčastnili na konferencii k životnému jubileu dramatika, režiséra, prozaika, organizátora divadelného života a profesora K. Horáka. Odbornými garantmi podujatia boli Marta Součková a Miron Pukan z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU. 

(Foto: František Franko)

Pomyselnú slávnostnú pásku prestrihol svojím úvodným príhovorom bývalý prezident SR Rudolf Schuster. Vyzdvihol osobu K. Horáka ako profesora, ktorý teoretické poznatky dokáže účinne prepájať s praxou. V závere mu daroval striebornú medailu: „Je na nej aj tvoje meno, takže ju nemôžeš predať,“ zažartoval. Následne vyslovil túžbu po pokračovaní ich spolupráce aj v budúcnosti: „Ja niečo vymyslím, a ty to dotiahneš do konca“. Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity, zhodnotil pôsobenie jubilanta na našej univerzite: „Za viac ako polstoročie vychoval mnoho generácií, ktoré sa úspešne uplatňujú v rôznych oblastiach. A nielen v tých, ktoré vyštudovali, ale aj v mnohých iných“. Ako prejav úcty a uznania venoval K. Horákovi ďakovný list a kyticu kvetov. „V ďalších desaťročiach ti želám pevné zdravie, aby si ešte veľa rokov navštevoval priestory univerzity a prispieval k jej ďalšiemu napredovaniu,” dodal rektor na záver. Dekanka Filozofickej fakulty PU, Beáta Balogová, dodala: „Filozofická fakulta je na vás hrdá. Prešovu ste dali nové adjektívum – Akademický Prešov. A verím, že sa tam dá vtesnať ešte jedno – horákovský Akademický Prešov”.

(Foto: František Franko)

Miloš Mistrík, divadelný teoretik a teatrológ, spomína na stretnutia s K. Horákom. V príspevku priblížil, ako prirodzene vzniklo ich priateľské puto. Dokonca až do takej miery, že si nepamätá, kedy a či si vôbec niekedy začali oficiálne tykať. Názov ďalšieho príspevku sa spája s osobným venovaním: „rodine Bžochovcov. Ľuďom, ľuďom“. Teatrologička a prekladateľka Jana Bžochová-Wild na základe tejto spomienky vníma jubilanta nie ako „človeka s veľkým Č, ale ako človeka, človeka“. Zo všetkých výnimočných diel K. Horáka zdôraznila prózu Cukor. Ponúkla svoju interpretáciu a zamerala sa na povahu autora, ktorá sa prejavila v stvárnení ženskej postavy ako hlavnej hrdinky diela. Program následne pokračoval až do večerných hodín, pričom svoje odborné príspevky aj osobné spomienky zdieľali kolegovia a študenti, ktorých život bol ovplyvnený osobnosťou K. Horáka. Obsah jednotlivých príspevkov z konferencie bude vo forme zborníka vydaný a distribuovaný v apríli, keď sa uskutoční Akademický Prešov venovaný jubileu Karola Horáka – človeka, človeka.

Tamara Eliašová

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *