Spravodajstvo

Prešovská univerzita hostila odborný seminár o kriminalistike

Jozef Mlkvík priblížil činnosť KEÚ PZ (Foto: Henrieta Hlinková)

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ) zorganizoval v spolupráci so Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou a Prešovskou univerzitou odborný seminár na tému Kriminalistika v praktických príkladoch. Počas bloku prednášok boli v aule Prešovskej univerzity prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je ústav činný.

Účastníci seminára mali možnosť vypočuť si odborné prednášky z odvetví, ako sú balistika, biológia, daktyloskopia, genetická analýza, foto-video, elektrotechnika, pyrotechnika, trasológia, informatika, metalografia, písmnoznalectvo či chémiaČinnosť kriminalistického a expertízneho ústavu priblížil zástupca riaditeľa KEÚ PZ Jozef Mlkvík: „Kriminalistický a expertízny ústav bol zriadený v roku 1991 ako organizácia na zabezpečenie kriminalisticko-technickej a expertíznej činnosti pre potreby policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ako aj na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja v tejto oblasti.“

Ústav od svojho vzniku spracuje ročne v priemere okolo 30 000 znaleckých výstupov. „Všetky stopy, ktoré k nám prídu, sú evidované. Ročne máme približne 100 000 stôp, ktoré je potrebné vyhodnotiť a zaevidovať. Každoročne vypracovávame výstupy vo forme znaleckých postupov,“ dodal Mlkvík.

Odborný seminár prilákal množstvo hostí (Foto: Henrieta Hlinková)
Odborný seminár prilákal množstvo hostí (Foto: Henrieta Hlinková)

Okrem slovenských hostí sa seminára zúčastnili aj zahraniční experti. Ivo Beroun z Kriminalistického ústavu Praha prednášal o výbuchoch v laboratóriách. O analýze krvných obrazcov informoval Kamil Januszkiewicz z Varšavy. Magdalena Kruczek z Vojvodského kriminalistického laboratória v Rzeszowe prednášala o odoberaní porovnávacieho materiálu z vonkajšej strany ruky.

Magdalena Kruczek z Rzeszowa (Foto: Henrieta Hlinková)
Magdalena Kruczek z Rzeszowa (Foto: Henrieta Hlinková)

Odborný seminár prilákal množstvo hostí. „Všetky bloky prednášok ma zaujali, hlave z toho dôvodu, že nám boli ukázané aj príklady z praxe. Najviac ma upútala prezentácia z odvetvia trasológie, keďže vďaka odtlačku topánky v snehu dokázali vypátrať páchateľa,“ zdôverila sa študentka Mária, ktorá sa seminára zúčastnila. „Mne osobne sa najviac páčila prezentácia z odboru pyrotechniky, a to najmä preto, že nám boli prezentované ukážky a fotografie z praxe, ktoré poukázali na skutočnosť,“ zhodnotil študent Marek.

14. ročník odborného seminára zaujal návštevníkov bohatým programom, množstvom zaujímavých prednášok a veľkým počtom domácich i zahraničných hostí.

Henrieta Hlinková

Nový Redaktor

Tento profil slúži redaktorom začínajúcim na Unipo Presse. O to viac ich poteší Vaša spätná väzba. :)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *