Spravodajstvo

Prešovská univerzita pomáha svojim ukrajinským študentom a zamestnancom

(foto: UNIPO internáty - Oficiálna stránka/FB)

Prešovská univerzita v Prešove (PU) vzhľadom na aktuálnu situáciu pripravila súbor opatrení s cieľom pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitli aj ukrajinskí študenti a zamestnanci univerzity.

Na PU v tomto akademickom roku študuje 904 ukrajinských študentov, ktorým univerzita vyjadruje maximálnu podporu a súčasne vyhodnocuje ich aktuálne potreby. Tie, s ohľadom na svoje možnosti, aj promptne rieši prostredníctvom konkrétnych opatrení.

Dôležitým bodom je aj zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe. Vedenie univerzity poprosilo pedagogických zamestnancov o vyššiu mieru tolerancie v prípade neúčasti študentov na vyučovaní či už z dôvodov ich zapojenia do dobrovoľníckej činnosti, alebo z iných osobných dôvodov.

Finančná pomoc

Študenti z Ukrajiny, ktorí sa ocitli v obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácii, môžu univerzitu požiadať o jednorazové mimoriadne štipendium, pričom finančné prostriedky vo výške 150 eur im budú vyplatené v hotovosti. Nezisková organizácia Universitaes Prešov, n.o., PU zriadila transparentný účet, na ktorý môžu darcovia prispievať dobrovoľnými finančnými príspevkami. Vyzbierané zdroje budú slúžiť ako finančná pomoc pre ukrajinských študentov univerzity, ktorí sa ocitli v tejto neľahkej pozícii.

Bezplatné ubytovanie aj pre rodinných príslušníkov

Jedným z prvých krokov je vyčlenenie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov PU na dočasné ubytovanie rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov univerzity. Ponuka bezplatného ubytovania je otvorená aj pre rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov ďalších univerzít, ale aj ostatných obyvateľov Ukrajiny. V priebehu posledných dní bolo v študentských domovoch ubytovaných 14 rodinných príslušníkov, prevažne mladších súrodencov ukrajinských študentov, ako aj rodinných príslušníkov ukrajinských lektorov.

Študentka filozofickej fakulty PU nám priblížila vlastnú skúsenosť spojenú s aktuálnou univerzitnou pomocou. „Po náročnej situácii na Ukrajine Prešovská univerzita veľmi pomohla mne aj mojej rodine. Bezplatne ubytovala moju mamu, sestru aj brata na internáte. Majka Bašistová potešila mojich súrodencov darčekmi. Učitelia nám taktiež veľmi pomáhajú. Univerzita taktiež poskytla finančnú podporu v hodnote 150€ každému ukrajinskému študentovi a študentke,“ ozrejmila Vlada. 

Podpora duševného zdravia

Univerzita zároveň dotknutým ukrajinským študentom a zamestnancom ponúka ako podporu psychologickú poradňu.  Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu  za týmto účelom  zriadila na Katedre manažérskej psychológie krízové centrum psychologickej pomoci. Psychologické poradenstvo ponúka aj Inštitút psychológie Filozofickej fakulty prostredníctvom svojej Poradensko-psychoterapeutickej ambulancie.

Dobrovoľníci pri tlmočení

V gescii Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty sa zároveň študenti v spolupráci s organizáciami tretieho sektora zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s migráciou. Univerzita taktiež  finalizuje databázu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri tlmočení alebo s výučbou a doučovaním školopovinných ukrajinských detí. Aktuálne sa do spomínanej výzvy prihlásilo 50 študentov.

Univerzita zriadila aj jednotný kontaktný bod (ukrajina@unipo.sk) pre ukrajinských študentov a zamestnancov, na ktorý môžu adresovať svoje aktuálne požiadavky.

Martina Fircáková

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *