Spravodajstvo

Prešovská univerzita priblíži žiakom základných škôl vysokoškolské štúdium

Stretnutie predstaviteľov univerzity a základných škôl s pani primátorkou (foto: Marcel Mravec)

Už aj žiaci základnej školy sú dnes postavení pred sériu otázok o ich budúcnosti. Málokto však vo veku do pätnásť rokov vie, kam sa chce v živote uberať, aký odbor chce študovať a aké bude jeho povolanie. Prešovská univerzita v spolupráci s mestom Prešov preto prináša projekt, ktorý by mal žiakom základných škôl priblížiť svet vedy a techniky a zvýšiť tak ich záujem o vysokoškolské štúdium. 

Rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya si myslí, že mnohé deti sa už v mladom veku rozhodujú o svojom budúcom povolaní. S touto myšlienkou súhlasila aj primátorka mesta Prešov, Andrea Turčanová, a preto bola iniciátorkou v projekte o priblížení vedy prostredníctvom Prešovskej univerzity.

„Prešovská univerzita je často cieľom mnohých žiakov prichádzajúcich z prešovských základných škôl. Deje sa to aj na základe predošlej skúsenosti či už počas Prešovskej detskej univerzity, Týždňa vedy a techniky alebo rôznych exkurzií, na ktorých sa žiaci môžu hravou formou dozvedieť o aktivitách univerzity,“ uviedla primátorka Andrea Turčanová.

Stretnutie rektora a primátorky (foto: Marcel Mravec)

Čo nový projekt ponúka?

Prvým dôležitým krokom bolo oboznámenie verejnosti a tých, ktorých sa táto spolupráca  týka, s podstatou celého projektu. 26. februára 2019 sa preto stretli riaditelia a riaditeľky prešovských základných škôl a vypočuli si návrhy, ktoré by mali zlepšiť vzdelávanie na základných školách v meste Prešov. „Naša predstava spočíva v tom, že univerzita by v pravidelných intervaloch vypracovala plán akcií, ktoré by boli určené na popularizáciu vedy. Hravou a pútavou formou by sme ju následne, nad rámec školských osnov, prezentovali mladším vekovým kategóriám,“ vysvetlil rektor Kónya. Zástupcovia základných škôl si mohli pozrieť aj moderné výskumné centrá. Prešovská univerzita ponúka niekoľko centier zameraných na konkrétne odbory.

Riaditelia a riaditeľky z prešovských základných škôl si mohli pozrieť Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, ktorým Prešovská univerzita rozšírila svoje odborné pracoviská o päť laboratórií, ako aj Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti, zameriavajúce sa na výskum v oblasti fonetiky a fonológie, jazyka masmédií, prekladu, tlmočenia a detskej reči. Nechýbala ani obhliadka Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu, či návšteva najnovšieho pracoviska so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou – UNIPOLABu.

Riaditelia základných škôl si pozreli moderné výskumné centrá PU (foto: Marcel Mravec)

Rozvoj vzdelávania žiakov na základných školách je pre celoslovenskú budúcnosť veľmi dôležitý a preto je pozitívne, že Prešovská univerzita a mesto Prešov vytvárajú podmienky, vďaka ktorým naši najmenší študenti spoznávajú svet a už v mladom veku môžu preskúmať rôzne cesty, ktorými sa v budúcnosti možno vydajú. Veríme, že táto myšlienka sa nestratí a že projekt podporený univerzitou a mestom bude zvyšovať kvalitu vzdelávania v Prešove.

Dievča nie príliš dievčenské, ľúbiace hory, kávu (lungo bez mlieka ak by ste ma chceli pozvať) a vôňu vanilky. Srdce jej zaplesá, keď sa dostane k fotografovaniu, či k písaniu svojich pocitov a poviedok (zatiaľ) do zásuvky. Verí, že všetko, čo sa deje, sa z nejakého dôvodu diať má, a že na dobré veci si treba trpezlivo počkať (čo ale neznamená nič pre to neurobiť...).

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *