Spravodajstvo

Prešovská univerzita spustila výučbu rómskeho jazyka

Ukážka výučby rómskeho jazyka (Foto: Ivana Šaffová)

Prešov – Prešovská univerzita v Prešove otvorila v tomto akademickom roku nový študijný program – rómsky jazyk a literatúra. Jeho cieľom je pripraviť budúcich kvalifikovaných učiteľov a ponúknuť možnosť vzdelávania rómskej národnostnej menšine.

Prešovská univerzita má v oblasti rómskych štúdií niekoľkoročné skúsenosti. V roku 2011 vznikol Ústav rómskych štúdií (ÚRŠ), ktorý je aktuálne súčasťou Centra jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity. Ústav sa orientoval predovšetkým na vedecko-výskumnú činnosť, pričom pedagogická činnosť tvorila iba doplnkovú časť jeho aktivít.

Ako prvá a jediná univerzita na Slovensku

V priestoroch rektorátu Prešovskej univerzity sa uskutočnila tlačová konferencia spojená s ukážkou výučby rómskeho jazyka. Tento študijný program je unikátny tým, že sa vyučuje iba na našej univerzite (okrem Prešova sa s ním môžeme stretnúť v Prahe na Karlovej univerzite).

Tlačová konferencia prebiehala za účasti popredných predstaviteľov PU a celoslovenských médií (Foto: Ivana Šaffová)

Akreditovaný študijný program rómsky jazyk a literatúra je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov, ktorí majú možnosť po ukončení štúdia odborne vyučovať na základných a stredných školách. „Sme v komunikácii s mnohými zriaďovateľmi škôl, ktorí prejavujú záujem o takúto vec, takýchto študentov, pretože si uvedomujú, že ak majú v škole žiakov, ktorých materinským jazykom je rómčina, tak znalosť rómskeho jazyka je obrovským prínosom,“ hovorí Alexander Mušinka, antropológ ÚRŠ PU.

Rómsky jazyk chcú na univerzite aj naďalej rozvíjať

Plánujeme rozšíriť tento program o elementárnu pedagogiku a umožniť rozširujúce štúdium pre absolventov, ktorí už učia, aby si mohli dorobiť kvalifikáciu z rómskeho jazyka a literatúry,“ dodáva Mušinka.

V súčasnosti študuje program rómsky jazyk a literatúra 9 študentov. Dôvody sú rôzne. „Mám rómsky pôvod a tento jazyk už ovládam odmalička. Ale taktiež je to aj preto, lebo v minulosti som študovala aj angličtinu, francúzštinu a španielčinu, čiže dosť inklinujem k cudzím jazykom a povedala som si, že rómsky jazyk je správny smer,“ odpovedá Natália Ferencová, študentka 1. ročníka programu rómsky jazyk a literatúra.

Taktiež ide o cudzí jazyk, je potrebné sa s ním stotožniť a učiť sa ho od základov

Rómsky jazyk bol kodifikovaný v roku 1970. Odvtedy k nemu prenikli slová z celého sveta. A vedeli ste, že rómsky jazyk má aj svoj sviatok? 5. novembra si pripomíname medzinárodný deň rómskeho jazyka. Pevne veríme, že sa počet študentov daného programu bude rok čo rok zvyšovať a záujem o tento jazyk narastie.

Zdroj: Tlačová správa

Avatar

Ivana Šaffová

Milá a večne usmievavá študentka Turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva, ktorá zbožňuje dlhé rozhovory pri kávičke, písanie a prechádzky v prírode. Najradšej relaxuje pri dobrej knihe či filme. Je otvorená novým príležitostiam a všetko robí naplno a najlepšie ako vie. Deň čo deň sa snaží byť stále lepším človekom.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *